تمامی فعالیت ها

این جریان به طور خودکار به روز می شود     

 1. هفته گذشته
 2. نبرد قادسیه نخستین جنگ بزرگ ایران و عرب است که در سال چهاردهم هجری بوقوع پیوست قادسیه نام قریه ای بود که در پانزده فرسنگی شهر کوفه در عراق قرار داشت. فتحی که بدینوسیله نصیب اعراب شد ، یک پیروزی قطعی بود و موجب گردید تا ایرانیان بکلی روحیه ی نظامیگری خود را از دست بدهند. در این نبرد درفش کاویانی پرچم مشهور ایران بدست دشمن افتاد. بموجب روایتی ، ضرار بن الخطاب که پرچم مزبور را بدست آورده بود آنرا به سی هزار دینار فروخت ، در صورتیکه بهای واقعی گوهرهای آن به یکصد و بیست هزار دینار سر می زد. سقوط نهاوند در سال 21 هجری ، چهارده قرن تاریخ پرحادثه و باشکوه ایران باستان را که از هفت قرن پیش از میلاد و تا هفت قرن پس از آن کشیده بود و هزاران سال تاریخ استوره ای باشکوه و اسرار آمیز ، پایان بخشید. این حادثه فقط سقوط دولتی باعظمت نبود ، سقوط دستگاهی فاسد وتباه بود. زیرا در پایان کار از پریشانی و بی سرانجامی درهمه کارها فساد و تباهی راه داشت. جور و استبداد خسروان ، آسایش و امنیت مردم را عرضه خطر می کرد وکژخویی و سست رایی موبدان اختلاف دینی را می افزود. در حادثه ی عظیم سقوط و اضمحلال ساسانیان در واقع وضع اخلاق و دین به چنان پایه ای تنزل کرده بود که جز سقوط و شکست انتظاری نمی رفت. در گیرودار عجیبی که پس از دوران شیرویه در ایران پدید آمد ، دیگر ساسانیان چیزی نداشتند که عامه را بخود دلبسته کند و یا کسی را بخاطر خود به فداکاری وا دارد. با سقوط پی در پی شاهان ، فره ایزدی به سستی گراییده و هیبت و ارج خود را از دست داده بود. آزمندیهای حکام و فرمانروایان با فساد و اختلاف موبدان و روحانیان دست به دست هم داده ، علایق و عقاید کهن را به سستی کشانده بود. شاهان همواره از استیلای دشمنان پریشان خاطر بودند و از اندیشه ی سقوط و بیم جان آرام و قرار نداشتند. فرمانروایان شهرهای مرزی که امید به بقای دولت مرکزی را از دست داده بودند ، از ابراز نافرمانی نسبت به آن دستگاه بیمی بخاطر راه نمی دادند. تفرقه و تشتت اخلاقی ، بیشتر خردمندان و دوراندیشان را نگران حادثه ای شگرف ساخته بود که دیر یا زود میبایستی رخ نماید و از پرده بدر آید. ازیک سو سخنان مانی و مزدک در عقاید عامه رخنه می انداخت و ازدیگر سوی نفوذ دین ترسایان در غرب و پیشرفت آیین بودا در شرق قدرت آیین زرتشت را می کاست. و موبدان حکومتی اجازه هیچگونه اصلاحی در دین را نمیدادند . کیش زرتشت از مسیر اصلی خود منحرف شده بود ، دیگر این آیین با آنچه که اشو زرتشت گفته بود زمین تا آسمان فرق کرده است ، بیشتر از آنکه سخنان پیامبر آریایی ، زرتشت در آن دیده شود ، بنظر می رسد که سخنان پیامبران سامی نژاد تاثیر بیشتری پیدا کرده . وحدت دینی دراین روزگار تزلزلی تمام یافته بود. ضعف و سستی نمی توانست در برابر هیچ حمله ای تاب بیاورد. جنگ قادسیه دستگاهی پریشان و کاری تباه بود که نیروی همت و ایمان ناچیزترین وکم مایه ترین قومی می توانست آن را از هم بپاشد و یکسره نابود و تباه کند. بوزنطیه ـ چنان که امروز می گویند : بیزانس ـ که دشمن چندین ساله ی ایران بود نیز از بس خود درآن روزها گرفتاری داشت نتوانست این فرصت را به غنیمت گیرد و عرب که تا آن روزها هرگز خیال حمله به ایران را نیز درسر نمی پرورد جرات این اقدام را یافت. خبرهای راجع به ضعف و نابسامانی داخلی و نبودن شاهان و فرمانروایان کار آزموده و کاردان پیوسته بگوش خلیفه ی اول می رسید و او با جرات یافتن از این مژده های امید بخش ، بیش از پیش برای حمله بر متصرفات ایران اشتیاق پیدا می کرد و در اجرای این مهم مصمم می شد. بدین ترتیب ، کاری که دولت بزرگ روم با آیین قدیم ترسایی نتوانست درایران از پیش ببرد ، دولت خلیفه ی عرب با آیین نورسیده ی اسلام از پیش برد. نبرد قادسیه نمایی از نبرد قادسیه - پیل جنگی ایرانیان در میدان جنگ مسلمانان در این نبرد ( عین التمر ) نیز چون جنگهای پیشین پیروز شدند و هماورد انشان پای به فرار نهاده در قلعه ی عین التمر موضع گرفتند و مدت چهار روز ایستادگی کردند. مهران (سردار ایرانی ) پس از چهار روز مقاومت ، از خالد زنهار خواست. خالد قبول این پیشنهاد را مشروط بدان دانست که همه ی مردم قلعه بدون قید و شرط تسلیم مسلمانان شوند. مهران که چاره ای جز پذیرفتن این شرط نداشت ، با کسان خویش از قلعه بیرون رفت. خالد آن مردم را به بردگی گرفت و اعراب اموال و دارایی های آنانرا تصاحب کردند. خیانت نیز چنان بود که درکنار فرات ، یک جا ، گروهی ازدهقانان جسر ساختند تا سپاه ابوعبیده به خاک ایران بتازد ، و شهرشوشتر را یکی از بزرگان شهر به خیانت تسلیم عرب کرد و هرمزان حاکم آن ، بر سر این خیانت به اسارت رفت. در ولایاتی مانند : ری ، قومس ، اصفهان ، جرجان و طبرستان ، مردم جزیه را می پذیرفتند اما به جنگ آهنگ نداشتند و سببش آن بود که ازبس دولت ساسانی دچار بیدادی و پریشانی بود کس به دفاع از آن علاقه ای و رغبتی نداشت . ترس و وحشت از دژخیمی و وحشی گری عرب بی رحمی و شقاوت در کشتار خود وحشتی سخت در دل مردم ایجاد کرده بود . سرباز ساسانی یک سرباز ایرانی- ارتش ساسانی از جمله آورده اند که مرزبان اصفهان فاذوسبان نام مردی بود باغیرت ، چون دید که مردم را به جنگ رغبت نیست و او را تنها می گذارند ، اصفهان را بگذاشت و با سی تن از تیراندازان خویش راه کرمان پیش گرفت تا به یزدگرد شهریار بپیوندد اما تازیان در پی او رفتند و بازش آوردند و سرانجام صلح افتاد ، برآن که جزیه بپردازند و چون فاذوسبان به اصفهان باز آمد ، مردم را سرزنش کرد که مرا تنها گذاشتید و به یاری برنخاستید سزای شما همین است که جزیه به عربان بدهید. حتا از سوارن بعضی به طیب خاطر مسلمانی را پذیرفتند و به بنی تمیم پیوستند . هایک ویژن یاشار چنان که سیاه اسواری ، با عده ای از یارانش که همه از بزرگان سپاه یزدگرد بودند چون کر و فر تازیان بدیدند و از یزدگرد نومید شدند به آیین مسلمانی گرویدند و حتا در بسط و نشر اسلام نیز اهتمام کردند. همین نومیدیها و ناخرسندیها بود که عربان را درجنگ ساسانیان پیروزی داد. در واقع این فتح نهاوند در آن روزگاران پیروزی بزرگ برای اعراب بود و سقوط شکست برای ایرانیان . باید دانست که یکی از علل سقوط سریع حکومت ساسانیان ، نزدیک بودن پایتخت آن دولت به جزیره العرب و سهولت دستیابی اعراب بر آن شهر با شکوه بود. یکی دیگر از اسباب این سقوط خیانت بعضی از سرداران و بزرگان ایران به شاه مملکت بود. بنا بر نوشته ی بلاذری ، در جنگ قادسیه چهار هزار تن از ایرانیان تحت فرماندهی دیلم راه خیانت در پیش گرفته بی آنکه وارد جنگ گردند ، تسلیم تازیان شدند.از جمله بزرگانی که تا پای جان در برابر تازیان ایستاد و دلاورانه جنگید رستم فرخزاد سپهسالار ارتش ایران بود که بدست سعد بن ابی وقاص کشته شد و پس از کشته شدن وی ایرانیان راه گریز در پیش گرفتند.
 3. این بار نیز به مانند گذشته تعدادی والپیپر برای اردیبهشت ماه سال 1397 آماده شد که سعی شد هم تقویم های مناسبتی و هم سایر تقویم های عمومی در این مجموعه موجود باشد تا کلیه سلایق را پوشش دهد. برای اولین بار نیز بنا به درخواست کاربران همین والپیپر ها بدون تقویم نیز گنجانده است تا هر زمان مایل بودید از هر کدام از تصاویر زیر برای دسکتاپ خود استفاده نمایید. ابعاد موجود: 1680×1050 | 1440×900 | 1280×1024 | 1280×800 | 1024×768 ابعاد موجود: 1680×1050 | 1440×900 | 1280×1024 | 1280×800 | 1024×768 ابعاد موجود: 1680×1050 | 1440×900 | 1280×1024 | 1280×800 | 1024×768 ابعاد موجود: 1680×1050 | 1440×900 | 1280×1024 | 1280×800 | 1024×768 ابعاد موجود: 1680×1050 | 1440×900 | 1280×1024 | 1280×800 | 1024×768 ابعاد موجود: 1680×1050 | 1440×900 | 1280×1024 | 1280×800 | 1024×768 ابعاد موجود: 1680×1050 | 1440×900 | 1280×1024 | 1280×800 | 1024×768 ابعاد موجود: 1680×1050 | 1440×900 | 1280×1024 | 1280×800 | 1024×768 ابعاد موجود: 1680×1050 | 1440×900 | 1280×1024 | 1280×800 | 1024×768 ابعاد موجود: 1680×1050 | 1440×900 | 1280×1024 | 1280×800 | 1024×768 مشخصات تاریخ انتشار: 16:37 - 1397/2/1 | 2018.04.21 منبع: پی سی دانلود / www.p30download.ir
 4. در مجموعه حاضر آهنگ های جدید هفته سوم فروردین ماه 97 منتخب از بهترین خواننده های پاپ کشور گردآوری شده است. لیست آهنگ های موجود: - دانلود آهنگ محسن ابراهیم زاده به نام گرداب -دانلود آهنگ هوروش بند به نام این قرارمون نبود - دانلود آهنگ رضا شیری به نام سیم آخر - دانلود آهنگ مجید خراطها به نام مگه من مردم - دانلود آهنگ ایمان کریمی به نام نفسگیر - دانلود آهنگ کیوان رضایی به نام وای دلم - دانلود آهنگ آبان بند به نام یادم نمیره - دانلود آهنگ محمد معتمدی به نام کوبار - دانلود آهنگ مجتبی شجاع به نام تموم زندگیم - دانلود آهنگ حامی ادهمی به نام هیچکی - دانلود آهنگ محمد آرین به نام نتونست - دانلود آهنگ یوسف بهراد به نام فرصت - دانلود آهنگ عرفان محمدی به نام تو تمام دنیامی این مجموعه آهنگ ها جمع آوری شده از سطح اینـترنت است و به منظور آشنایی بیشتر کاربران با آثار این خوانندگان گرامی بر روی سایت قرار گرفته است چنانچه حق نشر فایلی برای شرکت خاصی است و تقاضای حذف آن را دارد ما را مطلع سازد تا از روی سایت حذف گردد. مشخصات فرمت صوتی: MP3 حجم فایل: 102 مگابایت تاریخ انتشار: 12:39 - 1397/2/1 | 2018.04.21 منبع: پی سی دانلود / www.p30download.ir لینک های دانلود حجم 102 مگابایت دانلود آهنگ محسن ابراهیم زاده به نام گرداب - 9.56 مگابایت دانلود آهنگ هوروش بند به نام این قرارمون نبود - 8.50 مگابایت دانلود آهنگ رضا شیری به نام سیم آخر - 8.16 مگابایت دانلود آهنگ مجید خراطها به نام مگه من مردم - 7.62 مگابایت دانلود آهنگ ایمان کریمی به نام نفسگیر - 8.03 مگابایت دانلود آهنگ کیوان رضایی به نام وای دلم - 7.04 مگابایت دانلود آهنگ آبان بند به نام یادم نمیره - 8.58 مگابایت دانلود آهنگ محمد معتمدی به نام کوبار - 7.30 مگابایت دانلود آهنگ مجتبی شجاع به نام تموم زندگیم - 7.91 مگابایت دانلود آهنگ حامی ادهمی به نام هیچکی - 7.94 مگابایت دانلود آهنگ محمد آرین به نام نتونست - 8.58 مگابایت دانلود آهنگ یوسف بهراد به نام فرصت - 6.37 مگابایت دانلود آهنگ عرفان محمدی به نام تو تمام دنیامی - 6.70 مگابایت دانلود کل آهنگ های جدید هفته سوم فروردین ماه 97 - 93.7 مگابایت (بصورت یکجا) www.p30download.com
 5. تست هوش

  10) یكی از آنها یك ساعت مچی به همراه داشته و دیگری دوتا ساعت مچی.ذهن شما ممكن است از كلمه ساعت مفهوم زمان را درك كرده باشد در حالی كه می‌تواند منظور ساعت مچی یا دیواری یا رومیزی باشد.
 6. شبی خسرو و بزرگان جشنی آراستند که ناگاه پرده دار آمد و گفت که عده ای از ارمانیان به درگاه آمده اند پس شاه بر تخت نشست و آنها را پیش خواند . آنها گریان نزد شاه رسیدند و گفتند ما از شهری که در مرز توران و ایران است به دادخواهی آمده ایم . در شهر ایران بیشه ای بود که کشتزار ما در آن است و اکنون گرازهای درنده زیادی به آنسو آمد و این بیشه را اشغال کرده اند و تمام درختان را به دو نیم کردند و همه چیز را از بین می برند . شاه خوان زرینی پهن کرد و از هر گونه گوهر در آن ریخت و بعد ده اسب با لگامهای زرین و داغ کاووس و دیباهای رومی زیبا آوردند و خسرو گفت : هدیه کسی است که این بلا را از شهر دور کند . در آن انجمن کسی جز بیژن این کار را نپذیرفت . گیو برایش نگران بود و به بیژن گفت : پسرم جوانی مکن و مغرور نیرویت مباش و آبرویت را نزد شاه مبر . بیژن از سخنان پدر ناراحت شد و گفت : ای پدر تو گمان می کنی من سست هستم و کاری از من ساخته نیست . درست است که جوانم اما عقل پیران را دارم . شاه شاد شد و به گرگین گفت : بیژن به راه ارمان آگاه نیست تو هم راهنمایش باش و یاریش بده . بیژن و گرگین به راه افتادند و به آن بیشه رسیدند . بیژن گفت : وقتی من گراز را دنبال کردم تو نزد آبگیر بایست و با گرز بر سرش بکوب و هر کدام از چنگم رها شد تو سر از تنش جدا کن. گرگین گفت : شاه تمام سیم و زر را به تو داد پس نباید از من کمک بخواهی . بیژن متعجب شد و با ناراحتی به بیشه رفت و کمان را آماده نمود و تیراندازی کرد سپس با خنجر به دنبال خوکها رفت . گرازی جلو آمد و زره بیژن را درید که بیژن با خنجر او را دو نیم کرد . گرازها که تنشان پر از تیغ شده بود توان حرکت نداشتند پس بیژن سرشان را با خنجر می برید و به فتراک اسبش می بست تا دندانهایشان را نشان دهد . گرگین که چنین دید رشکش آمد و ترسید وقتی نزد شاه رسیدند بدنام شود پس نیرنگی به کار بست و گفت : من مدتی در اینجا بوده ام . در اینجا دشتی است زیبا و مشکبوی که پریچهرگان در آن هستند و منیژه دختر افراسیاب با صدکنیزش در این دشت خیمه زده است . او دختری زیبا با چشمانی خمار و قدی چون سرو و مویی چون مشک و لبی پر است . بهتر است به آن دشت برویم و تنی چند از این پریچهرگان را بگیریم و بعد نزد شاه برگردیم . بیژن از روی جوانی و خامی پذیرفت و هر دو به راه افتادند . گرگین گفت : من بروم از ترکان آگاهی یابم و به آنجا رفت . بیژن کلاه پدر بر سر گذاشت و لباس پوشید و به بیشه قدم نهاد و به نزدیکی خیمه منیژه رفت و زیبارویان بسیاری را در آنجا یافت که منیژه در بین آنها چون خورشیدی می درخشید وقتی منیژه از دور او را دید از او خوشش آمد دایه را نزد او فرستاد و گفت : از او بپرس تو کیستی ؟ آیا سیاوش زنده شده است یا پریزاد هستی؟ نامت چیست و از کجا می آیی ؟ دایه پیام منیژه را به بیژن رساند . بیژن خندید و گفت : به او بگو نه سیاوش هستم و نه پریزاد بلکه من از ایران می آیم و بیژن پسر گیو هستم و از جنگ گرازان آمده ام . اینجا آمدم تا شاید چهره دختر افراسیاب را ببینم. سپس گفت : ای زن تو کاری کن که من نزد دختر افراسیاب بروم و او با من به مهر و محبت رفتار کند . دایه با منیژه صحبت کرد و منیژه پیام فرستاد و او را نزد خود خواند و بیژن به خیمه او رفت. منیژه به پیشوازش آمد . شاد بودند و رود می نواختند و می مینوشیدند . سه روز گذشت و موقع رفتن شد . منیژه ناراحت بود پس به کنیزانش دستور داد دوای بیهوشی به بیژن خوراندند و او را در عماری خود قرار داد . وقتی به شهر رسیدند چادری بر بیژن پوشاند و او را به کاخش برد . وقتی بیژن به هوش آمد و خود را در کاخ افراسیاب و در کنار منیژه دید به خود پیچید و به خدا پناه برد و بر گرگین نفرین کرد . منیژه گفت : دلت را شاد کن و آسوده باش . بیژن مدتی با منیژه گذراند ولی دربان بالاخره پی برد که مردی در حرمسرا است و فهمید او کیست پس نزد شاه رفت و به افراسیاب گفت : دخترت جفتی از ایران را برای خود یافته است . افراسیاب متعجب شد و قراخان سالار را پیش خواند و گفت : چه کنم ؟ قراخان گفت : شنیدن کی بود مانند دیدن . افراسیاب گرسیوز را فرستاد تا کاخ را محاصره کند و اگر بیژن را دید نزد او بیاورد . وقتی گرسیوز به در کاخ رسید و صدای چنگ و رباب را شنید و در را بسته یافت در را از جا کند و بیژن را در میان زیبارویان دید . گفت: ای بخت برگشته به چنگ شیر افتادی و دیگر خلاصی نداری . بیژن به خود پیچید که چگونه برهنه رزم کنم ؟ همیشه در کفش خنجری داشت پس خنجر کشید و در خانه را چون سپر به دست گرفت و گفت :من بیژن پسر گیو پهلوان هستم و اگر بخواهی بجنگی من هم می جنگم و فراوان از شما را می کشم . تو از شاه توران بخواه که از خونم بگذرد . گرسیوز خنجر او را دید و با نرمی سوگند خورد که کمکش کند و خنجر را با چرب زبانی از چنگش درآورد و او را به بند کشید و به نزد افراسیاب برد . افراسیاب گفت : شایسته است راستش را بگویی که اینجا چه می کنی ؟ بیژن همه ماجرا را بازگفت اما افراسیاب باور نکرد . بیژن گفت : من دست بسته هستم اگر راست می گویید دستم را باز کنید تا ببینید چه بلایی بر سر همه سپاهت می آورم. افراسیاب عصبانی شد و به گرسیوز گفت :برو و او را به دار بزن . بیژن می رفت و افسوس می خورد که دریغا که دیگر گیو و شاه و رستم را نمی بینم . ای باد پیام مرا به شاه ببر و بگو که بیژن به سختی افتاده است و اسیر شده . به گودرز برسان که گرگین چه کرد و به گرگین بگو که آن دنیا جواب مرا چه می دهی ؟ خداوند بر جوانی بیژن رحم آورد و پیران که از آنجا میگذشت او را دید و پرسید : شاه قصد هلاک چه کسی را دارد ؟ گرسیوز ماجرا را بازگفت . پیران نزد بیژن رفت و بر او رحمش آمد پس نزد شاه رفت و به پایش افتاد . شاه خندید که چه می خواهی ؟ زر و گوهر یا لشکر ؟ هرچه بخواهی دریغ ندارم . پیران گفت : برای خودم آرزویی ندارم به یاد داری بسیار پندت دادم که سیاوش را مکش که به تو بد می رسد و تو نپذیرفتی ؟ اگر خون بیژن را بریزی دوباره همان بدبختی گریبان ما را می گیرد . افراسیاب گفت : نمی دانی بیژن چه کرده است و با دخترم چه رسوایی به بار آورده اگر او را رها کنم همه جا نام مرا بر زبانها می اندازد و آبرویم می رود . پیران گفت : او را به بند کن . شاه پذیرفت و به گرسیوز گفت :دو دستش را با غل و زنجیر ببند و سرنگون در چاهی رها کن تا دیگر خورشید و ماه را نبیند و سنگی که از آن اکوان دیو بود بر در چاه قرار بده و بعد نزد منیژه برو و او را از تاج و تخت دورکن و بگو تو مایه ننگ ما هستی و می توانی نزد محبوبت بر سر چاه بمانی . گرسیوز چنین کرد . منیژه افتان و خیزان بر سر چاه گریه می کرد و از هر دری نانی می گرفت و از سوراخ چاه به بیژن میداد . گرگین یک هفته منتظر بیژن ماند ولی اثری از او نیافت. از کارش پشیمان شد و به دنبال بیژن رفت ولی در بیشه اثری از بیژن ندید . فقط اسب بیژن آنجا بود پس به ایران شتافت .وقتی شاه فهمید که بیژن با گرگین نیست نخواست به گیو اطلاع دهد ولی گیو هم از موضوع باخبر شد و گریان آمد تا ببیند چه بلایی به سر بیژن آمده است. گرگین به گیو گفت : او از اسب افتاد و در خاک سرش از تن جدا شد و مرد . گیو گریان شد و مویه سردادو شرح ماجرا را از گرگین پرسید . گرگین گفت : همه گرازها را کشتیم و به سوی ایران آمدیم گوری از مرغزار آمد و گویی از نژاد رخش بود و همچون باد می تاخت . بیژن کمند کشید که او را بگیرد ناگاه دیدم اثری از بیژن نیست و تنها اسبش را یافتم . مدتی منتظر ماندم اما چون می ترسیدم برگشتم چون گور همان دیو سپید بود. وقتی گیو این سخن را شنید فهمید که دروغ می گوید و می خواست او را بکشد اما با خود گفت چه فایده بیژن که زنده نمی شود صبر می کنم تا این سخن را نزد شاه بگوید و کناهش آشکار شود . گیو گریان نزد شاه رفت و موضوع را گفت و داد خود را از گرگین طلبید . شاه رنگش پرید و به خاطر بیژن دلتنگ شد و به گیو گفت نترس که موبد به من گفته که بزودی به توران لشکر می کشم و آنجاست که من بیژن را می یابم و او نیز به کینخواهی سیاوش می جنگد . وقتی گرگین به درگاه شاه رسید دندانهای گراز را در برابر شاه قرار داد . شاه از بیژن پرسید و گرگین دوباره همان دروغها را گفت . خسرو دستور داد تا او را به بند کشند و سپس سوارانی فرستاد تا از بیژن آگاهی یابند . شاه به گیو گفت باید تا فروردین صبر کنیم تا من در جام نگاه کنم و جای بیژن را بیابم . سوارانی که به توران فرستادند نشانی از بیژن ندیدند . وقتی نوروز شد شاه جام را آورد و در آن نگریست و همه هفت کشور را زیر نظر گرفت تا به گرگساران رسید و بیژن را در چاهی بسته یافت و دختری از نژاد کیان به او غذا میرساند و کمکش می کرد پس شاد شد که بیژن زنده است و به گیو گفت : نامه مرا نزد رستم ببر و بگو فورا بیاید . گیو به سیستان رفت . وقتی زال گیو را پژمرده دید از حالش پرسید و از ایرانیان سؤال کرد و گیو ماجرا را بازگفت . زال گفت : دمی بیاسا تا رستم از شکار برگردد . رستم آمد و گیو از او کمک خواست و نامه شاه را به او داد . رستم گریان شد چون همسرش خواهر گیو بود و فرامرز را از او داشت و از آنسو دخترش همسر گیو بود و بیژن نوه رستم بود . گیو سه روز آنجا بود و روز چهارم با رستم و سپاهش به نزد خسرو رفتند . خسرو رستم را کنار خود نشاند و گفت : هرچه از سلاح و اسب و لشکر می خواهی در اختیار توست . از آنسو گرگین پیامی نزد رستم فرستاد و گفت :بخشش مرا از شاه بخواه که پشیمانم . رستم به فرستاده گفت : به او بگو تو مکر بکار بردی اما با اینحال من از خسرو می خواهم تو را ببخشد ولی اگر بیژن از بند رها شد و زنده ماند بدان تو هم رها شده ای وکرنه امیدی به زندگی خود نداشته باش . رستم درباره گرگین با شاه سخن راند . شاه گفت : سوگند خورده ام تا بیژن رها نشود او را از بند جدا نکنم . رستم گفت : شاه او را به من ببخشد و شاه پذیرفت . شاه به رستم گفت : چگونه می خواهی به توران بروی ؟ رستم پاسخ داد : باید خود را به شکل بازرگانان درآورم . شاه در خزائن خود را گشود و رستم هرچه لازم بود برداشت سپس به سالار خود گفت : از لشکر هزار سوار برگزین . سوارانی چون گرگین و زنگه شاوران و گستهم و گرازه و رهام و فرهاد و اشکش باشند . بدینسان رستم با لشکرش به راه افتاد و وقتی نزدیک توران شدند به لشکر گفت: همین جا بمانید و آماده جنگ باشید و خودش و آن هفت دلاور لباس بازرگانان پوشیدند و با ده شتر با بار گوهر و صدشتر که جامه لشکر داشت براه افتادند . در مرز توران شهری بود که پیران هم قسمتی از آن شهر را داشت و او آن روز به شکار رفته بود .وقتی از شکار برگشت رستم او را دید و با دو اسب پر از گوهر به نزد او رفت . پیران گفت : کیستی و از کجا می آیی ؟ پاسخ داد : بازرگانی هستم از ایران که به تور آمدم تا خرید و فروش کنم و امید دارم شما مرا حمایت کنید . پیران گفت : برو که در شهر در امان هستی و کسی با تو کاری ندارد .خبر رسید که کاروانی با بار گوهر از ایران آمده است و در سرای پیران خانه دارد و خریداران گروه گروه به آنجا میرفتند . منیژه هم باخبر شد و نزد رستم رفت و با اشک چشم می گفت : چه آگاهی از سپاه شاه و گیو و گودرز داری ؟ آیا آنها نمیدانند چه بلایی سر بیژن آمده است و او زنجیر شده در چاه است و من از ناله های او چشمی گریان و دلی پر درد دارم ؟ رستم ترسید که کسی او را بشناسد پس بانگ زد که من کسی را نمی شناسم نه خسرو نه گیو نه گودرز . راهت را بگیر و برو . منیژه به رستم نگاه کرد و زار گریست و گفت : اگر حرف نمی زنی مرا از پیش خود مران که دلی پر درد دارم . آیا آئین ایرانیان این است که با درویش و دردمند اینگونه برخورد کنند ؟ رستم با نرمی با او سخن راند که من آنها را نمی شناسم و بعد پرسید : چه بلایی سر تو آمده است ؟ چرا از ایران و شاه آنجا می پرسی ؟ منیژه همه ماجرا را تعریف کرد و از بدبختی بیژن سخن راند و گفت : اگر به ایران رفتی به درگاه خسرو برو و به آنها بگو که بیژن اینجاست . رستم به منیژه غذا داد و مرغی را در نان پیچید و بدون اینکه منیژه بفهمد انگشتر خود را در آن نهاد و گفت : این را برای آن بیچاره که در چاه است ببر . منیژه غذاها را برای بیژن برد و به او داد. بیژن به غذا نگریست و به منیژه گفت : این غذاها را از کجا آوردی ؟ منیژه گفت : نصب دوربین مداربسته از بازرگانانی که از ایران آمده اند گرفته ام. بیژن انگشتر را دید و شناخت و خندید . منیژه گفت : چه جای خندیدن است ؟ بیژن گفت : اگر وفادار باشی همه چیز را به تو می گویم . منیژه نالید : من به خاطر تو همه چیزم را از دست دادم و پدرم از من بیزار شد حالا تو هم به من بدبین هستی ؟ بیژن پوزش طلبید و گفت : آن مرد برای نجات من آمده است پس نزد او برو و نهانی به او بگو که اگر خدای رخشی خود را معرفی کن . منیژه آمد و پیام بیژن را به رستم داد . رستم فهمید که بیژن همه چیز را به منیژه گفته است پس گفت : آری تو رازدار باش و اکنون هیزم در آن بیشه جمع کن و شب که شد آتشی برافروز تا من راه را پیدا کنم . منیژه شاد شد و پیام را نزد بیژن برد . بیژن شاد شد و خدا را شکر کرد و به منیژه گفت : ای یار وفادار که همچون پرستاری در کنارم بودی و از همه چیز خود گذشتی اکنون این رنج را هم به خاطر من قبول کن . منیژه شروع به کار کرد و هیزم تهیه نمود و شب که شد آتش افروخت . تهمتن با هفت گرد دلیر به راه افتاد و به سر چاه رسید و به آنها گفت : سنگ را از چاه بردارید اما آنها هرچه کردند نتوانستند . پس رستم پیاده شد و سنگ را برداشت و به طرفی پرتاب کرد سپس بر سر چاه آمد و با بیژن صحبت کرد و حالش را پرسید سپس گفت : من فقط یک چیز از تو می خواهم و آن اینکه کینه گرگین را از جان به در کنی . بیژن گفت : تو چه میدانی که او با من چه کرد ؟ رستم گفت : اگر قبول نکنی تو را از چاه بیرون نمی آورم . بیژن پذیرفت و رستم او را از چاه بیرون کشید . بیژن با تن برهنه و موی و ناخن دراز و روی زرد بود . رستم زنجیرهایش را پاره کرد و به سوی خانه برد. به یک دستش بیژن بود و در دست دیگرش منیژه قرار داشت . تهمتن گفت تا او را شستند و جامه پوشاندند. گرگین نزد او آمد و از بیژن پوزش خواست و بیژن از گناهش درکذشت . رستم سلیح نبرد پوشید و از بر رخش نشست و با دیگر سواران مهیا شد و به بیژن گفت : تو با اشکش و منیژه برو که بسیار رنج دیده ای و توان جنگ نداری . من امشب باید انتقام سختی از افراسیاب بگیرم . بیژن قبول نکرد و گفت : من هم می توانم بجنگم پس رستم و یاران رفتند و بارو بنه را به اشکش سپردند پس به درگاه افراسیاب رسیدندو سر از تن همه سران جدا نمودند . رستم از دهلیز فریاد زد که خوابت بر تو ناخوش باد تو بخوابی و بیژن در رنج باشد ؟ پس بدان که رستم آمده و بیژن را نجات داده است و تو باید بدانی کسی به دامادش زیان نمی رساند . افراسیاب بانگ زد و تورانیان را صدا کرد اما پهلوانان همه غنائم و پریچهرگان افراسیاب را برداشتند و به راه افتادند . سپس رستم به سپاهی که بیرون شهر بود پیام فرستاد که مهیای کارزار شوند . وقتی خورشید سر زد سپاهی بسیاری از تورانیان آماده شده بودند . به رستم خبر دادند که زودتر آماده شو که تعدادشان بیشتر می شود . اما او گفت : باکی نیست پس باروبنه را با منیژه گسیل کرد و خود آماده جنگ شد . در راست سپاه اشکش و گستهم و در چپ رهام و زنگه بودند و خودش با بیژن و گیو در قلبگاه قرار گرفتند . افراسیاب از دیدن رستم غمگین شد در چپ لشکر پیران را قرار داد و در راست هومان بود و قلب را به گرسیوز و شیده سپرد و خود نظاره می کرد . رستم بانگ زد که چرا خودت دل جنگ نداری و کنار نشسته ای ؟ خجالت نمیکشی ؟ افراسیاب لرزید و به یاران گفت که بکوشید تا او را نابود کنید پس جنگ سختی درگرفت و رستم هرسو که میرفت سواران پراکنده می شدند. پس اشکش از راست به گرسیوز حمله برد و گرگین و رهام و فرهاد چپ لشکر توران را نابود کردند و بیژن به قلب حمله برد . افراسیاب که چنین دید سوار اسب شد و گریخت . رستم تا دو فرسنگی او را تعقیب کرد . سپس به لشکرگاه برگشت و غنائم را جمع کرد و نزد شاه رفتند وقتی شاه از ماجرا اطلاع یافت شاد شد و به استقبالشان رفت و رستم را در بر گرفت و برآنها آفرین گفت. خسرو جشنی بیاراست و همه را بار داد و سپس مال و خواسته و خلعت فراوان به رستم و سپاهیان بخشید و رستم به زابل برگشت. شاه به دیگر بزرگان هم هدیه های فراوان بخشید و سپس بیژن را فراخواند و از رنج و تیمارش پرسید و بیژن همه را باز گفت و از ناراحتیهای منیژه و وفاداری او یاد کرد . پس شاه مال و خواسته فراوانی به بیژن دادو گفت که نزد منیژه ببر و با او به مهر رفتار کن و با هم به شادی و خرمی زندگی کنید .
 7. در قانون تجارت، تعریف خاصی از شرکت های تجاری به عمل نیامده اما در ماده 20 این قانون به اقسام آن اشاره کرده اند به به صورت زیر است: 1)شرکت سهامی 2)شرکت با مسئولیت محدود 3)شرکت تضامنی 4)شرکت مختلط غیر سهامی 5)شرکت مختلط سهامی 6)شرکت نسبی 7)شرکت تعاونی تولید و مصرف به عنوان مثال، شرکت سهامی را بدین گونه تعریف کرده است: شرکت سهامی : شرکتی است که سرمایه ی آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمی سهام آن هااست.ابن شرکت، بازرگانی محسوب می شود ولو این که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد. در ثبت شرکت سهامی تعداد شرکا نباید از سه نفر کمتر باشد. شرکت سهامی خود به 2 نوع تقسیم می شود: نوع اول: شرکت هایی که موسسین آنها قسمتی از سرمایه ی شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند. این گونه شرکت ها، شرکت سهامی عام نامیده می شوند. به عبارتی دیگر، شرکت سهامی عام شرکتی است که حداقل 51 درصد سهام آنان از طریق بورس به عموم مردم واگذار شده باشد. شرکت های سهامی عام، تنها شرکت هایی هستند که در بورس پذیرفته می شوند. نوع دوم : شرکت هایی که تمام سرمایه ی آن ها در موقع تاسیس، منحصراً توسط موسسین تامین گردیده است.این گونه شرکت ها، شرکت سهامی خاص نامیده می شوند.
 8. از این پس می توانید مطالب سایت خود را پس از انتشار به صورت اتوماتیک روی کانال خود ببنید ! آن هم با هر شکلی که دوست دارید . با امکان جدید اضافه شده به رزبلاگ در قسمت : مطالب > تنظیمات ربات ارسال مطلب ، می توانید مطالب خود را اتوماتیک در کانال تلگرام خود انتشار دهید . قابلیت های این امکان : - ارسال مطالب پس از انتشار در سایت - امکان ارسال تصاویر شاخص پست به صورت دلخواه قبل و بعد از متن - قابلیت انتخاب الگوی ارسال مطلب دلخواه ( مثلا میتوانید تعیین کنید عنوان و لینک پست فقط ارسال شود یا عنوان و متن و برچسب ! ) الگو های موجود : عنوان پست {Title} متن صفحه اصلی ، {Content} متن ادامه مطلب {More_Content} برچسب {Tags} آی دی یا شناسه یا شماره پست {Post_Id} نویسنده پست {Author} لینک مطلب {Url} - داشتن راهنمای کار با ربات داخل پنل در بخش گفته شده : مطالب > تنظیمات ربات ارسال مطلب در ماه های آتی قابلیت های جدیدی به این امکان و همچنین امکانات جدید به رزبلاگ اضافه خواهد شد . موفق باشید. مجموعه رزبلاگ
 9. وب و اینترنت

  تعریف DNS تعریف DNS DNS مخفف Domain Name System (ساناد، سامانه‌ی نام دامنه) و یکی از قسمت‌های مهم اینترنت می‌باشد. بدون DNS سیستم اینترنت از بین می‌رود. این سیستم تبدیل کننده‌ی آدرس IP به نام دامنه و حروفی است که برای انسان قابل خواندن و درک است. سیستم‌های کامپیوتری در شبکه‌ی اینترنت به واسطه‌ی یک رشته از اعداد به اسم IP Addressها (آدرسی که شبکه اینترنت برای پیدا کردن سایت مورد نظر از آن استفاده می‌کند) شناسایی می‌شوند. از آن جایی که انسان‌ها توانایی حفظ کردن اعداد طولانی را ندارند، DNSها برای ترجمه‌ی یک نام واقعی (نام دامنه یا اسامی سایت‌ها برای مثال vcp.ir) به این اعداد یعنی آدرس‌های آی پی استفاده می‌شوند. به این صورت است که وقتی آدرس سایتی را در مرورگر خود وارد می‌کنید، DNS آن را به آدرس آی‌پی ترجمه کرده و برای شبکه‌ی اینترنت می‌فرستد تا سایت مورد نظر را پیدا کند و آن را به شما نمایش دهد. می‌توان اینگونه تعبیر کرد که DNS مانند دفترچه‌ی تلفنی است که می‌تواند نام‌های قابل فهم برای انسان را به اعدادی که شبکه‌ی اینترنت آن‌ها را می‌فهمد، ترجمه کند. چگونگی پیدا کردن آدرس آی‌پی اگر می‌خواهید آدرس آی پی سایتی را پیدا کنید، cmd را باز کرده و عبارت زیر را تایپ کنید: nslookup آدرس سایت ping آدرس سایت برای مثال آدرس آی پی vcp.ir: 94.130.139.122 برعکس این موضوع rDNS که مخفف reverse DNS می‌باشد و آدرس آی‌پی را به نام دامنه‌ی متناظر ترجمه می‌کند. لازم به ذکر است که برای دسترسی به سایت مورد نظر، هم می‌توان نام دامنه را در مرورگر وارد کرد و هم آدرس آی‌پی! توضیح ISP ISP مخفف Internet service Provider می‌باشد. به معنی ارائه دهنده‌ی خدمات اینترنتی، شرکت یا سازمانی که خدمات اینترنتی که از آن استفاده می‌کنید را درقبال دریافت هزینه‌ای به شما ارائه می‌دهد. در ایران شرکت‌هایی مثل ایرانسل، حسابگر، مخابرات، آسیاتک، همراه اول، رایتل، شاتل، پارس آنلاین و… خدمات مربوط به اینترنت را ارائه می‌دهند. توضیح name server قسمت بنیادی DNSها می‌باشند. ارتباط بین دامین و هاست توسط نیم سرورها صورت می‌پذیرد. فرمت نیم سرورها به صورت ns1.servername و ns2.servername می‌باشند که به جای servername نام سرور مربوطه قرار می گیرد. اولی به صورت primary و دومی به صورت بک آپ اولی وجود دارد. حل مشکل ارور DNS server not responding ۱. با یک دستگاه متصل به اینترنت دیگر امتحان کنید. اگر در سیستم دیگر باز شد، پس مشکل از دستگاه مورد استفاده‌ی شماست. ۲. با یک مرورگر دیگر امتحان کنید. اگر در مرورگر دیگری باز شد، پس مشکل از مرورگر قبلی بوده است. ۳. کلید کنترل و F5 را همزمان برروی صفحه کلید خود فشار دهید تا کش مروگر شما پاک و صفحه رفرش شود.
 10. وب و اینترنت

  Web Caching کاربرهای اینترنت ممکن است که یک محتوای وب را چندین بار دانلود کنند. بدون وب کش، هربار پاسخ درخواست کاربر از سرور اصلی می‌آید. وقتی تعداد زیادی کاربر درخواست مشابه را در یک زمان مشخص ارسال می‌کنند، دریافت پاسخ طولانی‌تر می‌شود. یک کپی ازدرخواست‌های ارسال شده را مثل پیج‌های HTMl، عکس‌ها و فایل‌ها برای خودش ایجاد می‌کند. سپس اگر درخواست‌های با URL مشابه را دریافت کند، می‌تواند از درخواست‌هایی که قبلا برای خودش ذخیره کرده بود استفاده کند به جای اینکه از سرور اصلی دوباره درخواست کند. دو دلیل عمده برای استفاده از وب کش وجود دارد: ۱. کاهش تاخیر (کاهش زمان پاسخ گویی به مشتری) ۲. کاهش ترافیک شبکه انواع وب کش ۱. Browser Caches ۲. Proxy Caches ۳. Gateway Caches هنگامی که یک web cache، درخواستی را دریافت می‌کند، در حافظه‌ی محلی خود جستجو می‌کند تا پاسخ آن درخواست را پیدا کند. اگر پاسخ را داشت به مرورگر می‌فرستد ولی اگر نداشت یک درخواست به سرور اصلی می‌فرستد. هنگامی که پیام پاسخ را دریافت کرد، یک نسخه از آن را در حافظه‌ی خود نگه داری می‌کند و نسخه‌ی دیگری را به مرورگر می‌فرستد. لازم به ذکر است که web cache همزمان هم نقش سرور و هم نقش کلاینت (مشتری) را ایفا می‌کند. زمانی که درخواستی را از مرورگر دریافت می‌کند و پاسخ آن را می‌فرستد در قالب سرور است و زمانی که درخواست را به سمت سرور اصلی ارسال می‌کند و پاسخ را دریافت، در قالب کلاینت ظاهر می‌شود. کاربرهای اینترنت ممکن است که یک محتوای وب را چندین بار دانلود کنند. بدون وب کش، هربار پاسخ درخواست کاربر از سرور اصلی می‌آید. وقتی تعداد زیادی کاربر درخواست مشابه را در یک زمان مشخص ارسال می‌کنند، دریافت پاسخ طولانی‌تر می‌شود. یک کپی ازدرخواست‌های ارسال شده را مثل پیج‌های HTMl، عکس‌ها و فایل‌ها برای خودش ایجاد می‌کند. سپس اگر درخواست‌های با URL مشابه را دریافت کند، می‌تواند از درخواست‌هایی که قبلا برای خودش ذخیره کرده بود استفاده کند به جای اینکه از سرور اصلی دوباره درخواست کند. دو دلیل عمده برای استفاده از وب کش وجود دارد: ۱. کاهش تاخیر (کاهش زمان پاسخ گویی به مشتری) ۲. کاهش ترافیک شبکه انواع وب کش ۱. Browser Caches ۲. Proxy Caches ۳. Gateway Caches هنگامی که یک web cache، درخواستی را دریافت می‌کند، در حافظه‌ی محلی خود جستجو می‌کند تا پاسخ آن درخواست را پیدا کند. اگر پاسخ را داشت به مرورگر می‌فرستد ولی اگر نداشت یک درخواست به سرور اصلی می‌فرستد. هنگامی که پیام پاسخ را دریافت کرد، یک نسخه از آن را در حافظه‌ی خود نگه داری می‌کند و نسخه‌ی دیگری را به مرورگر می‌فرستد. لازم به ذکر است که web cache همزمان هم نقش سرور و هم نقش کلاینت (مشتری) را ایفا می‌کند. زمانی که درخواستی را از مرورگر دریافت می‌کند و پاسخ آن را می‌فرستد در قالب سرور است و زمانی که درخواست را به سمت سرور اصلی ارسال می‌کند و پاسخ را دریافت، در قالب کلاینت ظاهر می‌شود.
 11. وب و اینترنت

  ایجاد محیطی امن برای کاربران با گواهینامه‌ی SSL یکی از مهم‌ترین اجزای کسب و کار آنلاین، ایجاد یک محیط امن است که مشتریان بتوانند به آن اعتماد کنند. سرویس SSL یا Secure Socket Layer یک تکنولوژی امنیتی استاندارد برای سازمان‌دهی یا انتقال داده ها به صورت رمزگذاری شده بین سرور و کلاینت (مشتری) می‌باشد. معمولا بین یک وب سایت و مرورگر یا سرویس ایمیل (مثل outlook) است. این سرویس یک اتصال رمزگذاری شده ایجاد می‌کند و با این کار ایجاد اعتماد می‌کند. مرورگرها برای اینکه به بازدیدکنندگان خود اطمینان دهند اتصالشان امن است، از نشانه‌های بصری مثل یک نوار سبز یا آیکون قفل استفاده می‌کنند. وب سایت‌های ایمن نیز از https به جای http استفاده می‌کنند. گواهینامه‌های SSL دارای یک جفت کلید هستند: کلید عمومی و خصوصی. این دو کلید با هم برای برقراری یک اتصال رمزگذاری شده کار می‌کنند. معمولا اطلاعات بین مرورگرها و سرورهای وب به صورت متن ساده ارسال می‌شود و باعث می‌شود که کاربران در معرض سواستفاده قرار گیرند. SSL اجازه می‌دهد اطلاعات حساس مثل شماره و رمز کارت اعتباری، یوزرنیم و پسورد ورود به سایت‌ها یا شبکه‌های اجتماعی و… به صورت امن انتقال یابند. پروتکل SSL (پروتکل‌ها نحوه‌ی استفاده از الگوریتم‌ها را توضیح می‌دهند)، همه روزه از اطلاعات میلیون‌ها نفر در اینترنت، مخصوصا در هنگام معاملات آنلاین یا انتقال اطلاعات محرمانه، محافظت می‌کند. تمامی مرورگرها توانایی استفاده از پروتکل SSL را دارند. با این حال سرور و مرورگر ابتدا باید گواهینامه SSL را دریافت کنند. شرکتی که گواهینامه‌ی SSL ارائه می‌دهد (CA)، برای هردو طرف سرویس دهنده و سرویس گیرنده گواهینامه‌های مخصوص به خود را اعطا می‌کند. البته از این موضوع نیز مطمئن می‌شود که اگر اطلاعات حین انتقال به سرقت رفت، برای رباینده قابل درک و استفاده نباشد. به این صورت که داده‌ها بین سرویس دهنده و سرویس گیرنده رمزگذاری می‌شوند. انواع گواهینامه SSL امروزه سه نوع گواهی SSL وجود دارد. اعتبارسنجی تمدید شده (EV SSL)، اعتبارسنجی سازمانی (OV SSL) و اعتبارسنجی دامنه (DV SSL). سطوح رمزنگاری در هر سه گواهینامه یکسان است و آنچه که تفاوت ایجاد می‌کند فرآیند بررسی و تایید برای کسب گواهی می‌باشد. گواهینامه DV SSL با DV SSL شرکت ارائه دهنده‌ی گواهینامه با استفاده از نام دامنه‌ی خاص اعتبارسنجی را انجام می‌دهد و هویت سازمان درخواست کننده را مورد بررسی قرار نمی‌دهد و درواقع نیازی به ارائه‌ی سند نمی‌باشد. پس برای دریافت یک آدرس ایمیل کافی می‌باشد. این نوع گواهینامه بیشتر برای افراد عادی که فقط می‌خواهد آدرس آن‌ها از http به https تغییر کند یا کسانی که نیاز به SSL کم هزینه و سریع دارند، مناسب است. می‌توانید مطمئن باشید که اطلاعات شما رمزگذاری شده است ولی واقعا نمی‌توانید اطمینان حاصل کنید که چه کسی این اطلاعات را دریافت می‌کند. گواهینامه OV SSL شرکت CA حق درخواست متقاضی گواهینامه را با استفاده از یک نام دامنه‌ی خاص پلاس (PLUS) بررسی می‌کند. نام سازمان در بخش جزئیات گواهینامه قرار می‌گیرد. برای دریافت این نوع گواهینامه سازمان درخواست کننده باید مدارک کامل ثبتی و قانونی خود را ارسال کند. بنابراین OV SSL فقط به اشخاص حقوقی دارای مدارک رسمی دولتی فروخته خواهد شد. همچنین این گواهینامه دارای اعتبار و امنیت بالایی می باشد اما زمان دریافت آن نسبت به DV طولانی تر است. گواهینامه EV SSL دریافت این گواهینامه شبیه OV می باشد ولی با اعتبار و ارزش بیشتر. البته برای دریافت این نوع گواهینامه مدارک بیشتری نیاز است و به طبع بررسی دقیق تری نیز انجام می گیرد. تمام مراحل لازم برای CA قبل از صدور این گواهینامه تایید موجودیت های حقوقی، فیزیکی و عملیاتی تایید ثبت سازمان به صورت رسمی (تایید سوابق رسمی سازمان) تایید حق انحصاری استفاده از دامنه ی خاص در گواهینامه ی EV و درنهایت تایید اینکه سازمان به درستی مجوز صدور گواهینامه ی EV را صادر کرده است. لازم به ذکر می باشد که اعتبار گواهینامه EV از بقیه بیشتر و در مرتبه ی دوم OV و در نهایت DV قرار می گیرد. ولی سرعت اخذ DV نسبت به OV و EV بیشتر است. همان طور که قبلا نیز ذکر شد، نوع رمزنگاری هر سه گواهینامه در یک سطح قرار می گیرند و تفاوتشان در میزان اعتبارشان است.
 12. وب و اینترنت

  آموزش‌های عمومی حوزه‌ی وب و اینترنت. این آموزش‌ها در موضوعات مختلف می‌توانند به طور غیر مستقیم در تجربه‌ی مدیریت سایت شما تاثیر داشته باشند.
 13. تجارت الکترونیک

  فروش بیشتر با تجارت الکترونیک تعریف دیجیتال مارکتینگ تجارت الکترونیک (E-business) انجام فرآیندهای کسب و کار در اینترنت است. این فرآیندهای کسب و کار الکترونیکی شامل خرید و فروش محصولات و خدمات دیگر می‌شود. اما فراتر از خرید و فروش ساده محصولات و خدمات است. تجارت الکترونیک شامل طیف وسیعی از فرآیندهای تجاری مانند مدیریت تامین نیازها، پردازش سفارش الکترونیکی و مدیریت ارتباط با مشتری است. بنابراین، فرآیندهای کسب و کار الکترونیکی می‌تواند به شرکت‌ها کمک کند تا کارآمدتر عمل کنند. همان‌طور که بیشتر فروش، بازاریابی و سایر فرآیندهای کسب و کار شرکت، دیجیتالی انجام می شود، فرآیندهای کسب و کار الکترونیکی مانند مدیریت ارتباط با مشتری (Customer Relationship Management یا CRM)، برنامه‌ریزی منابع سازمانی (Enterprise Resource Planning یا ERP) و مدیریت محتوا به طور فزاینده‌‎ای اهمیت می‌یابد. این تغییرات هم با مقیاس‌های امنیتی برای معاملات آنلاین تسهیل شده‌اند. راه‌هایی برای بهبود دیجیتال مارکتینگ زندگی آسان‌تری را برای مشتری خود ایجاد کنید. به آنچه که مشتریان شما واقعا به آن نیاز دارند توجه کنید و در راستای تحقق آن تلاش کنید. مثلا برای سفارش آنلاین و خرید یک هدیه، یک یادداشت اضافه کنید، گل یا هرچیزی را در کنار بستهبندی هدیه قرار دهید. به مشتری آزادی عمل دهید که بتواند خدمات خود را انتخاب کند و از خرید خود لذت ببرد. باید اسکلت کسب و کار خود را محکم بسازید و تمرکز خود را روی این موضوع قرار دهید که وقتی در آینده تجارت خود را توسعه دادید و ویژگی‌های بیشتری به آن اضافه کردید به مشکل برنخورید. کسب و کار خود را در مقایسه با کسب و کارهای بزرگ و موفق پایه‌ریزی کنید. قابلیت استفاده از سیستم خود را افزایش دهید. از تصاویر جذاب برای معرفی محصولات خود استفاده کنید و طراحی زیبا را به کار ببرید. این کار شما را نسبت به سایر رقبای خود که به این موضوع اهمیت نمی‌دهند متمایز خواهد ساخت. داشتن تصاویر مناسب به مشتری این اطمینان را می دهد که جای مناسبی آمده و در وب سایت شما می‌ماند. برای عکس مناسب لازم نیست که یک عکاس حرفه‌ای استخدام کنید، بلکه به این معناست که عکس‌های متنوعی از محصولات و خدمات خود برای تحریک مردم به خرید بگیرید. از زوایای مختلف محصول عکس بگیرید که اطمینان کافی را در مورد کیفیت محصول به مشتری بدهد. توجه کنید که دو سوم فروش از هر محصول یا خدمات به وسیله بازاریابی انجام می‌شود، در نتیجه بسیار مهم است که برای محصول خود بازاریابی کارآمد انجام دهید. طبقه‌بندی مناسب برای معرفی محصول می‌تواند فروش پرسودی را برای شما به ارمغان بیاورد. بازاریابی باید این اطمینان را به مشتری‌های شما بدهد که یک تجربه لذت بخش را در وب سایت شما خواهند داشت. تمامی اطلاعات مهم در مورد محصولات خود را در معرض دید مشتری قرار دهید و مطمئن باشید که کاربری که از سایت شما دیدن می کند اطلاعات مهم و سودمند در رابطه با خرید را خواهند دید. هدایت وب سایت خود را آسان کنید. به گونه‌ای آن را طراحی کنید که موتورهای جستجو بتوانند سایت را پیدا کنند و در رتبه‌‎های بالای گوگل قرار بگیرید. نکته‌ی داشتن یک وب سایتِ به طور منظم سازمان‌دهی شده این است که به طور واضح بگویید که بازدیدکنندگان از وب سایت شما، کجای وب سایت هستند، نقشه‌ی سایت راهی بسیار آسان است که بفهمید مشتری‌ها به دنبال چه چیزی هستند. البته قرار دادن آن از این نظر نیز مهم است که به هنگام رتبه‌بندی در موتورهای جستجو به عنوان یک ویژگی مورد توجه قرار می‌گیرد. امروزه رقابت بین ارائه‌دهندگان خدمات بسیار مشکل شده، زیرا انتخاب برای مشتریان بسیار زیاد شده است؛ اما فراهم‌آوری تجربه‌ی لذت‌بخش برای مشتریان باعث موفقیت و پشت سر گذاشتن سایر رقبا می‌شود. همیشه از بیرون و از دید مشتری به کسب و کار خود نگاه کنید تا بدانید که چگونه قابلیت‌های استفاده از وب سایت خود را افزایش دهید. از پشتیبانی تلفن و چت آنلاین و تماس مستقیم با مشتریان خود استفاده کنید. به سوالات آن‌ها پاسخ دهید از پروسه‌های طولانی مدت پرهیز کنید، و احساس خوشایندی را از این طریق به مشتریان خود هدیه کنید. ترافیک ورودی وبسایت به عنوان بهینه‌سازی موتورهای جستجو شناخته می‌شود. بهترین روش برای SEO این است که اطمینان حاصل کنید ساختار وب سایت شما قابل استفاده و کاربردی ساخته شده است. نام صفحات را به درستی انتخاب کنید، از کلمات کلیدی مناسب جهت SEO سایت استفاده کنید. بهترین کاری که یک مدیر کسب و کار برای بهینه‌سازی وب سایت خود برای موتورهای جستجو انجام می‌دهد این است که به طور مداوم محتوای واقعی و هیجان‌انگیز را برای مخاطبان خود ایجاد کند. از بستر آماده و مناسب شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی استفاده کنید و بهترین مطالب خود را به اشتراک بگذارید. اگر از رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌کنید روی سه حوزه کلیدی تمرکز کنید: ارتقا، خدمات مشتری و اندازه‌گیری. از شبکه‌های اجتماعی بزرگی مثل لینکدین، توییتر و فیسبوک برای ارتقای بهترین محتوا، محصولات و خدمات برای چند بار در هفته استفاده کنید. شبکه‌های اجتماعی برای سفارش گرفتن و همچنین توجه به صحبت‌های مشتری‌ها در مورد کار خود بسترهای مناسبی هستند. فقط اشتراک‌گذاری مطالب مهم نیست، بلکه تعامل با مشتری هم بسیار ضروری می‌باشد. در نهایت تلاش‌های فعالیت‌های رسانه‌های اجتماعی را اندازه بگیرید و نقاط ضعف و قوت خود را بشناسید. یک بانک از ایمیل بسازید و ایمیل‌هایی با محتوای تخفیف، فروش و موارد ویژه به این بانک ارسال کنید و یک کانال بازاریابی ایجاد کنید، این کار بسیار با اهمیت است زیرا می‌تواند مشترکین را به مشتری تبدیل کند. از A/B تستینگ و پیدا کردن بهترین راه‌حل برای طراحی کسب و کارتان استفاده کنید. تست A/B فرآیند تست دو نسخه‌ی مختلف از یک صفحه وب است تا بفهمید کدام ویژگی‌ها برای بازدیدکنندگان از وب سایت شما جذاب‌تر است و بازدید وبسایت و در نتیجه خرید را بالا می‌برد. اغلب تست‌ها در صفحات اصلی، landing و ویژگی‌های متفاوت وب سایت انجام می شود که متوجه می‌شوید بازدیدکنندگان روی چه چیزهایی کلیک می‌کنند، چه نکاتی باعث تبدیل بیشتر بازدید به خرید می‌شوند و حتی چه چیزهایی باعث می‌شوند که مشتریان از وب سایت خرید نکنند. با تغییر یک جز کوچک از سایت و ثابت نگه داشتن بقیه قسمت‌های آن A/B تستینگ را انجام دهید و بعد از مدتی تغییرات رفتاری کاربران را مشاهده کنید که کدام تغییر موجب بازدید بیشتر شده است و آن را اعمال کنید. تولید محتوای منحصر به فرد و مختص کسب و کار شما در وب سایت موجب اعتباربخشی به نام و برند شما و ایجاد حس اعتماد و اطمینان در مشتری خواهد شد، محصولات و خدمات شما را برحسته‌تر می‌کند و خواننده‌ی مطلب را تشویق به خرید می‌کند.
 14. تجارت الکترونیک

  انجام فرآیندهای کسب و کار در اینترنت
 15. ابزار مدیریت خارج از کانی وب

  خدمات گوگل سرچ کنسول و چگونگی اتصال به آن گوگل سرچ کنسول (با نام قدیمی گوگل وب مستر تولز) سرویسی است که از طرف گوگل به صورت رایگان ارائه داده می‌شود. این ابزار آماری از وضعیت وب سایت را نشان می‌دهد. تمام کسانی که وب سایت دارند، از عادی تا متخصص، از مبتدی تا حرفه‌ای از این ابزار می‌توانند استفاده کنند. سرچ کنسول برای تمامی صاحبان کسب و کارهای آنلاین، توسعه‌دهندگان وب، بازاریاب‌های حرفه‌ای، مهندسین سئو و… کارآمد است. خدمات سرچ کنسول این ابزار اطلاعات زیادی از وب سایت‌تان و کاربرانی که از آن بازدید می‌کنند، تعداد بازدیدها، چگونگی پیدا کردن سایت شما توسط کاربران و اینکه چه صفحاتی از سایت شما محبوب‌تر است را ارائه می‌دهد. همچنین در پیدا کردن و رفع ارورهای سایت، ایجاد نقشه‌ی سایت، آمار کلمات کلیدی، ایجاد و بررسی فایل robots.txt جهت شناسایی سایت توسط ربات‌های موتور جستجوگر و… به شما کمک خواهد کرد. از دیگر امکانات سرچ کنسول می توان به بررسی ترافیک وب سایت، بررسی عملکرد سایت، بهبود رنکینگ، حل ارورهای سرور، حل مسائل مربوط به لود سایت و موارد امنیتی نظیر هک و بدافزارها اشاره کرد. همچنین می‌توانید از کمک سرچ کنسول در گرفتن تصمیمات فنی و مهم در رابطه با سایت‌تان و تجزیه و تحلیل بازاریابی خود در رابطه با دیگر ابزارهای گوگل مثل Analytics، Google Trends و AdWords استفاده کنید. این ابزار به شما می‌گوید که هر تعمیر و نگه‌داری سایت یا تنظیماتی که انجام داده‌اید عملکردی صحیح داشته یا خیر. حتی اگر صاحب و برنامه‌نویس یک اپلیکیشن هستید باز هم سرچ کنسول به شما کمک خواهد کرد. همان‌طور که قبلا گفته شد، شما چه ادمین سایت، چه بازاریاب چه برنامه‌نویس وب و چه حتی برنامه‌نویس اپلیکیشن باشید به راحتی می توانید از سرچ کنسول برای بررسی عملکرد سایت خود استفاده کنید. تفاوت سرچ کنسول با گوگل آنالیتیکس لازم به ذکر می‌باشد که تفاوت گوگل سرچ کنسول با گوگل آنالیتیکس در ارائه‌ی نوع اطلاعات است به این صورت که سرچ کنسول اطلاعات فنی مثل ارورهای سرور را در اختیار کاربر قرار می‌دهد. در حالی که آنالیتیکس اطلاعات آماری از بازدیدکنندگان را ارائه می‌دهد. چگونگی اتصال به سرچ کنسول فیلترشکن را روشن کرده وارد سایت https://www.google.com/webmasters شوید و همان‌طور که در تصویر زیر نشان داده شده، بر روی SIGN IN کلیک کنید. در صفحه‌ی جدید همانند قسمت مشخص شده در تصویر زیر آدرس اکانت جیمیل خود را وارد کنید. در صفحه‌ی بعدی پسورد خود را وارد کرده تا وارد مرحله‌ی بعد شوید. در صفحه‌ی جدید در قسمتی که مشخص شده می‌توانید سایت خود را درج کنید. در این بخش می‌توانید سایت یا اپلیکیشن اندروید را بسته به نیاز خود انتخاب کنید. ما وب سایت را انتخاب و آدرس را وارد کردیم. روی دکمه‌ی Add کلیک کنید. روی عبارت this HTML verification file کلیک کنید تا فایلی HTML دانلود شود که باید آن را در کدهای قالب خود قرار دهید. برای این کار می‌توانید از آموزش «چگونگی اضافه کردن کد به قالب» استفاده کنید. درنهایت نیز دکمه‌ی verify را کلیک کنید.
 16. ابزار مدیریت خارج از کانی وب

  چگونگی فعال کردن Google Analytics اگر مدیر یک وب سایت هستید، قطعا نیاز به ابزاری برای جمع‌آوری و تحلیل ترافیک سایت خود دارید. ابزاری که بتواند شما را در بالا بردن آمار بازدید سایت، افزایش فروش (اگر صاحب فروشگاه اینترنتی هستید)، بهبود دیجیتال مارکتینگ و… کمک کند. گوگل باز هم مثل همیشه به کمک کاربران اینترنت آمده و این ابزار را در اختیار آن‌ها قرار داده است. ابزاری به اسم گوگل آنالیتیکس (گوگل آنالیتیک یا گوگل آنالیز)! گوگل آنالیتیکس یک ابزار مطمئن و با دقت بسیار بالای تحلیل وب سایت می‌باشد که اطلاعاتی را جهت تحلیل و کنترل ترافیک و بازاریابی وب سایت برای درک بهتر مشتریان، به دو صورت رایگان و پولی ارائه می‌دهد که می‌تواند به جذب مخاطب بیشتر کمک کند. امکانات گوگل آنالیتیکس شامل تعداد بازدیدها از وب سایت متوسط زمان حضور کاربران در سایت اطلاعات رفتاری کاربران سایت اطلاعات در مورد سن و جنسیت کاربران زمینه‌های مورد علاقه و جذاب برای کاربران اطلاعات جغرافیایی کاربران اطلاعات در مورد مرورگر، سیستم‌عامل و ISP کاربر نحوه ی جذب کاربران به وب سایت امکان تنظیم هدف در بازه‌ی زمانی خاص و اندازه‌گیری و مقایسه‌ی آن با دیگر اهداف نرخ تبدیل بازدیدکنندگان به مشتری و… می‌باشد. البته لازم به ذکر است که گوگل آنالیتیکس در ایران تحریم شده و برای استفاده از آن باید آی‌پی خود را با استفاده از فیلترشکن تغییر دهید. نحوه‌ی فعال کردن گوگل آنالیتیک برای این کار باید کد گوگل آنالیتیک را در وب سایت خود قرار دهید. که البته قبل از این کار باید یک حساب جیمیل داشته باشید. پس از ساخت جیمیل فیلترشکن را روشن کرده وارد آدرس https://www.google.com/analytics شده و بر روی دکمه‌ی SIGN IN کلیک کنید. سپس از تب باز شده Analytics را انتخاب کنید. در صفحه‌ی جدید همانند قسمت مشخص شده در تصویر زیر آدرس اکانت جیمیل خود را وارد کنید. در صفحه‌ی بعدی پسورد خود را وارد کرده تا وارد مرحله‌ی بعد شوید. پس از انتخاب دکمه‌ی Next وارد صفحه‌ی گوگل آنالیتیکس خواهید شد. بر روی دکمه‌ی SIGN UP کلیک کنید. حال وارد صفحه‌ای می‌شوید که باید اکانت آنالیتیکس بسازید. ابتدا باید مشخص کنید که قصد آنالیز یک سایت را دارید یا اپلیکیشن موبایل! ما در اینجا وب سایت را انتخاب کردیم. سپس در ادامه طبق تصویر زیر محل‌هایی که مشخص شده‌اند (به ترتیب: نام اکانت، نام وب سایت، آدرس سایت، موضوع سایت و تعیین موقعیت زمانی) را پر کنید. در نهایت بر روی دکمه‌ی Get Tracking ID کلیک کنید. در این مرحله پس از مطالعه‌ی قوانین آنالیتیکس و پذیرش آن‌ها دکمه‌ی I Agree را انتخاب کنید. در آخر به شما کدی داده می‌شود که باید آن را در قالب مورد استفاده‌ی خود قرار دهید. گوگل تاکید می‌کند که این کد را در قسمت head سایت خود قرار دهید تا اگر زمانی سایت به صورت کامل بارگزاری نشد، کد آنالیتیکس خوانده شود. در مقاله‌ی «چگونگی اضافه کردن کد به قالب» انجام این کار را در سیستم کانی وب توضیح داده‌ایم.
 17. در این بخش آموزش‌های مخصوص نرم افزارها، سایت‌ها و ابزارهای خارج از سیستم کانی وب که برای مدیریت وب سایت شما مفید و کاربردی هستند، وجود دارند.
 18. طراحی و تولید محتوا

  چرا محتوا برای بالارفتن رتبه در موتورهای جستجو و SEO مهم است؟ پیوند بین محتوا و SEO می تواند هر سایتی را در بالای رتبه بندی موتورهای جستجو قرار دهد و این زمانی اتفاق می افتد که محتوا در بهترین حالت خود باشد. چرا که وقتی در بدترین حالت خود قرار بگیرد، باعث به وجود آمدن جریمه های گوگل می شود که جبران و بهبود آن ها تقریبا غیر ممکن است. هدف این مقاله ساده است و به شما کمک می کند که درک کنید چرا محتوا برای موتورهای جستجوگر مهم است. معیار سنجش SEO برای محتوا چیست؟ گوگل، پادشاه موتورهای جستجو، بیش از 3.5 میلیارد جستجو در روز انجام می دهد. Larry Page و Sergey Brin با یک ماموریت در سال 1998 گوگل را ساختند: «اطلاعات جهان را سازماندهی کنید و آن را برای جهان، مفید و در دسترس قرار دهید.» این ماموریت تا به امروز همچنان ادامه دارد. با این وجود راه هایی که گوگل اطلاعات را سازماندهی می کند در طول سال ها تغییر کرده است. الگوریتم های گوگل به طور مداوم در تلاشند که به این هدف برسند: «دسترسی کاربران به نتایج مفید و مرتبط در کسری از ثانیه». نتایج «مفید و مرتبط» که گوگل در تلاش است به آن برسد، تکه هایی از محتواهای موجود در سراسر وب است. این محتواها براساس مفید و مرتبط بودن با آنچه که کاربران سرچ می کنند، طبقه بندی می شوند. این یعنی، برای اینکه محتوای شما برای SEO ارزش داشته باشد باید برای کاربران و جستجوگران مفید باشد. حالا چگونه بفهمیم که محتوایی که ما تولید می کنیم، مفید است؟ گوگل اعلام کرده است محتوایی مفید است که دارای ویژگی های زیر باشد: 1- مفید و آموزنده بودن اطلاعات 2- باارزش تر و مفیدتر از سایت های دیگر 3- قابل اعتماد بودن 4-کیفیت بالا 5- جذاب بودن هنگامی که این عناصر در جای خود قرار می گیرند، ارزش SEO محتوا به حداکثر می رسد و بدون آن ها ارزش کمی خواهد داشت. اما، ایجاد محتوای عالی تنها قطعه ی این پازل نیست، یک طرف فنی هم وجود دارد که باید از آن آگاه باشید که در ادامه در مورد آن صحبت می کنیم. اهمیت بهینه سازی محتوا دلیل ساده ی بهینه سازی محتوا این است که بدون آن در موتورهای جستجو رتبه بندی نمی شوید. اما همانطور که قبلا اشاره کردیم عوامل متعددی سهیم هستند. با ایجاد محتوای مخاطب محور مطمئن می شوید که محتوای شما بهینه خواهد بود. (بر اساس نیاز های مخاطب). اما منظور از مخاطب محوری چیست و چه تفاوتی با سایر انواع محتواها دارد؟ مخاطب محوری به این معناست که شما بر روی آنچه که مخاطبانتان می خواهند بشوند تمرکز می کنید نه آنچه که خودتان می خواهید در مورد آن صحبت کنید. در طرف دیگر معادله ی بهینه سازی، مسائل فنی است که شامل کلمات کلیدی، عنوان های متا، توضیحات متا و URL است. چگونه محتوای بهینه شده برای موتورهای جستجو تولید کنیم؟ هنگام تولید محتوای مناسب باید مراحلی را طی کرد: 1- کارایی و بهتر کردن کلمات کلیدی و تعیین موضوع در حالی که قبلا تعیین کردیم که محتوای تولیدی شما باید مخاطب محور باشد، کلمات کلیدی جستجو شده بسیار مهم است برای اینکه مطمئن شوید محتوای حاصل از طریق موتورهای جستجو یافت می شود. چند موردی که به هنگام انتخاب کلمات کلیدی و موضوع خود باید به خاطر داشته باشید: کلمات کلیدی Long-tail اجتناب از انتخاب کلمات کلیدی بسیار رقابتی با تعداد جستجوهای عظیم از ابزار کلمات کلیدی جستجو شده ی ثابت استفاده کنید (از سایت هایی استفاده کنید که کلمات کلیدی جستجوشده توسط کاربران را عرضه می کند). عنوان محتوای خود را با کلمات کلیدی مطابقت دهید. 2- طرح کلی، قالب و فرمت برای خوانایی مطالب خود تعیین کنید برای محتوای خود طراحی کلی پیاده سازی کنید، قالب بندی کنید و محتوای ایجاد شده را به تکه های کوچک تری تقسیم شوند. خوانندگان آنلاین دقت و توجه بسیاری دارند. اگر مقاله ی شما فقط یک پاراگراف داشته باشد نمی خواهند به خواندن آن ادامه دهند. بهتر است که محتوای شما در هر پاراگراف یک یا دو جمله داشته باشد؛ تا 3 یا 4 جمله هم مشکلی نیست. می توانید با قرار دادن sub -header و یا قرار دادن تصاویری در بین 300 تا 400 جمله به تجزیه و تحلیل بیشتر محتوا کمک کنید. زمان سپری شدن در صفحات سایت و ماندن در پیج (در واقع سرگرم شدن با صفحه) روی رتبه بندی تاثیر دارد. اگر می خواهید زمان سپری شدن در سایت را افزایش دهید، خوانایی را افزایش دهید. هر پاراگراف یک یا دو جمله کوتاه، بین 100 تا 200 کلمه و اینکه دارای زیرعنوان باشد. جملات و پاراگراف های طولانی ضعف بزرگی برای یک محتواست. با قالب بندی مناسب می توانید میانگین بازدید از وبسایت را به راحتی افزایش دهید. 3- به عنوان و اهداف کلیدی خود اهمیت دهید در محتوایی که تولید می کنید کلمات کلیدی را هم هدف قرار دهید. سعی نکنید در مورد هرچیزی بنویسید. سعی نکنید چندین کلمه کلیدی را هدف قرار دهید. انجام آن نه تنها زمان زیادی را صرف می کند بلکه مانع ایجاد محتوای مفید و مناسب با عنوانی که انتخاب کرده اید خواهد شد. بر روی عنوان و موضوع آن و کلمات کلیدی که آن موضوع را پوشش می دهد، تمرکز کنید. 4- بک لینک ها را در سراسر محتوای خود شامل کنید از آنجایی که گوگل مشخص کرده است که اعتبار و قابل قبول بودن، یک فاکتور مهم برای SEO است، لینک دادن به سایت های مرتبط، قابل اعتماد و معتبر می تواند کمک کند که موتورهای جستجو محتوای شما را معتبر ببینند. با این وجود مطمئن شوید کلماتی که برای لینک دادن استفاده می کنید به سایتی که کاربر به آن ارسال می شود، مرتبط باشد. توصیه می شود که پیوندهای خود را به 6 کلمه و کمتر خلاصه کنید. چگونگی بهینه سازی محتوای خود بعد از ایجاد آن از لحاظ فنی مهم ترین فاکتورها برای بهینه سازی محتوا شامل موارد زیر است: تگ عنوان توضیحات متا URL 1- چگونه تگ عنوان را بهینه کنیم؟ هنگامی که یک کاربر جستجو انجام می دهد، تگ عنوان، هدینگ قابل کلیکی است که در بالای نتیجه مشاهده می شود. تگ عنوان به چند دلیل مهم است: اولین و مهم ترین دلیل کمک به موتورهای جستجو است که بفهمند محتوای صفحه ی شما راجع به چه موضوعی است. به علاوه آن ها می توانند عامل انتخاب کننده ای باشند برای نتایج جستجویی که کاربر انجام می دهد. (به این صورت که اگر عنوان مقاله ی شما به هدف کاربر نزدیک باشد آن را انتخاب می کند). برای بهینه سازی تگ عنوان از راه های زیر باید مطمئن شوید: زیر 60 کاراکتر باید باشد. کلمات کلیدی چندگانه را در عنوان قرار ندهید. عنوان موضوعی که انتخاب کردید باید کاملا مشخص باشد. در ابتدا کلمات کلیدی را هدف قرار دهید. 2- چگونه توضیحات متا را بهینه سازی کنیم؟ توضیحات متا، قطعه ی کوچکی از متن است که زیر عنوان تگ و URL نمایش داده می شود. در حالی که گوگل اعلام کرده که توضیحات متا تاثیری روی رتبه ی گوگل ندارد، اما این توضیحات برای اینکه کاربر را جذب کند که روی لینک شما کلیک کند تاثیر می گذارد. در نتیجه میزان کلیک کردن تاثیر غیر مستقیم روی رتبه ی گوگل دارد. شما باید: توضیحات متا را زیر 160 کاراکتر نگه دارید. توضیح مختصر و مفیدی در مورد محتوا باشد. کلمات کلیدی مرتبط را در نظر بگیرید. 3- چگونه URL را بهینه کنیم؟ ساختار URL سایت شما یکی دیگر از فاکتورهایی است که تاثیر غیرمستقیم بر روی رتبه بندی دارد، زیرا عاملی می تواند باشد که کاربر روی محتوای شما کلیک کند. خوانایی دامنه بسیار مهم است. زیرا تضمین می کند که کاربران روی دامنه کلیک می کنند چرا که دامنه های بلند و ناخوانا مرموز و ترسناک هستند. در نهایت می توانید پاسخ این سوال را بدهید که: چرا محتوا برای جستجوگرها مهم است؟ هنگامی که محتوای خود را بهینه می کنید به شدت بر روی دیده شدن شما تاثیر می گذارد. بدون دیده شدن، مقاله ی شما یکی از میلیون ها مقاله ای است که در وب قرار می گیرد. هیچ کس آن را نمی بیند. هیچ کس آن را به اشتراک نمی گذارد هیچ کسی با آن کار نمی کند اما زمانی که بدانید واقعا می خواهید چه کار کنید، دیده شدن آسان می شود. اگر میخواهید دیده شوید خود را ملزم به تولید محتوای بهینه، کارآمد و مفید کنید. منبع: searchenginejournal
 19. طراحی و تولید محتوا

  بازاریابی محتوا برای کسب و کارهای کوچک راه اندازی یک کمپین بازاریابی موفق هدف هر کسب و کار کوچکی است که می خواهد به رشد و ساخت یک پایگاه جامع مشتری بپردازد. بدون یک بازاریابی موثر و هدفمند شانسی برای داشتن مشتریان درست و یک کسب و کار آینده دار (بلند مدت) وجود ندارد. شرکت های کوچک به دلیل کمبود بودجه، عدم دسترسی به کارکنان آموزش دیده و همچنین عدم تجربه ی کافی، امکان و توانایی رقابت با غول های بزرگ حوزه ی کاری خود را ندارند. خبر خوب این است که چالش های کسب و کارهای کوچک در بازاریابی می تواند با برنامه ریزی و استراتژی مناسب در مسیر درست برطرف شود. در حالی که روش های بازاریابی زیادی وجود دارد که کسب و کار شما می تواند تجربه کند، بازاریابی محتوا برای کسب و کارهای کوچک نه تنها مقرون به صرفه است بلکه بسیار نتیجه گراست. یک شرکت کوچک می تواند با حداقل سرمایه، کمپین بازاریابی محتوای خود را شروع کند. بازاریابی محتوا برای کسب و کارهای کوچک می تواند در موارد زیر مفید باشد: ایجاد یک هویت و نام تجاری که مخاطبان به آن اعتماد کنند! در واقع می توان گفت با ایجاد اعتماد، برندسازی می کند! وقتی محتوای باکیفیت تولید می کنید این حس به مخاطب القا می شود که وقتی شما چنین محتوای خوبی را تولید کرده اید، پس برای برند خود و مخاطبانش ارزش قائل هستید، در نهایت مخاطبان به شما اعتماد می کنند. این روش یک مزیت رقابتی محسوب می شود که نسبت به سایر رقبا دارید. این جمله هم به این معنا است که سایت هایی که دارای محتوای خوب هستند، ترافیک بیشتری نسبت به سایت های مشابه ولی بدون محتوا دارند. باعث ایجاد رابطه ی بلند مدت و قابل اعتماد با مشتریان می شود! موقعیت خود به عنوان یک کارشناس میدانی در ذهن مشتریان و رقبا تثبیت می کنید! حتما یک صفحه را برای مقالات حوزه ی تخصصی کسب و کار خود اختصاص دهید. ترافیک سایت و فروش محصولات شما را بالا می برد! در واقع خدماتی را بدون سرمایه گذاری سنگین برای شما فراهم می کند. بیشتر بازدیدکنندگان سایت را تبدیل به لید (سرنخ! کاربری که وارد سایت شما شده و به عنوان مثال در سایت شما ثبت نام کرده و اطلاعاتی را از او مثل شماره ی تماس و آدرس ایمیل دارید) و مشتری می کند. دید وسیع رسانه ها و بازدهی بیشتر را بدست می آورید! شاید بازاریابی محتوا در نگاه اول سخت به نظر برسد، ولی این کار یک استراتژی قوی است که می تواند به کسب و کار کوچک شما بدون هیچ خطر یا ریسک بزرگی کمک کند. در واقع با توجه به یک تحقیق انجام شده توسط موسسه ی بازاریابی محتوا، داشتن استراتژی بازاریابی مستند شده، شما را قادر می سازد که: ذهنیت خود را تغییر دهید و اعتماد به نفس تان را در مورد توانایی تولید محتوا بیشتر کنید. ایده ی کلی بازاریابی محتوا را ساده تر کنید و کمتر به چالش بکشید. دید و چشم انداز بهتر و واضح تری را بدست می آورید که باعث می شود خود را در زمان کار با بازاریابی محتوا موثرتر ببینید. بسیار راحت تر بودجه ی سازمان خود را به بازاریابی محتوا اختصاص می دهید. البته بازاریابی محتوا نه خیلی ساده است و نه خیلی سریع. بعضی معتقدند که حداقل شش ماه زمان می برد تا نتایج بازاریابی محتوا را ببینید. همه چیز بستگی به میزان تلاش شما دارد. ولی با گذشت زمان می توانید دوباره و دوباره در بازاریابی محتوا سرمایه گذاری کنید و نتایج بهتری کسب کنید. استراتژی بازاریابی محتوا چیست و چرا باید از آن استفاده کرد؟ بازاریابی محتوا، طبق تعریف موسسه ی بازاریابی محتوا (CMI)، فرآیند بازاریابی یا کسب و کاری است که برای ایجاد و توزیع محتوای مرتبط و ارزشمند برای جذب و به دست آوردن مخاطب هدف و سودآور، می باشد. بازاریابی محتوا برای کسب و کارهای کوچک ریسک کمتری دارد، درصورتی که استراتژی داشته باشید که تمام چشم انداز کاری شما را دربربگیرد و نحوه ی اجرا کردن کمپین های بازاریابی (چگونگی ایجاد محتوا و تبلیغ برای آن) را به شما به وضوح نشان دهد. مزایای بسیاری در استفاده از یک استراتژی مناسب برای بازاریابی محتوا در کسب و کارهای کوچک وجود دارد. به سه مورد از آن ها در زیر اشاره می کنیم: تلاش های بازاریابی شما اگر بدانید که چه نوع محتوایی را باید تولید کنید و مطمئن باشید که با انتظارات مخاطبان شما منطبق باشد، نتایج بهتری خواهد داشت. برای این کار داشتن یک استراتژی محتوای مناسب این امکان را به شما می دهد. از آن جایی که بازاریابی محتوا نیاز به سرمایه گذاری زمانی و مالی دارد، باید مطمئن شوید که این کار را درست و براساس اصول انجام می دهید. در اینجا هم داشتن یک استراتژی محتوای مناسب بسیار مفید است. در نهایت داشتن یک استراتژی خوب و مناسب بازاریابی محتوا این امکان را به شما می دهد که یک دید کلی و از بالا (مثل پرنده ای که از بالا همه چیز را می بیند) در مورد اهداف کسب و کارتان و درک بهتر آنچه که مخاطبان تان از شما می خواهند را می دهد. در واقع مسیر بازاریابی شما را روشن می کند. طبق تحقیقات انجام شده توسط شرکت HUBSPOT تنها 37 درصد از شرکتها دارای استراتژی بازاریابی محتوا هستند. به این معنی که شما با ایجاد و اجرای یک استراتژی محتوای مناسب می توانید برنده ی رقابت خود باشید. ۵ مرحله ی ضروری برای ایجاد استراتژی بازاریابی محتوای مناسب ایجاد یک رابطه ی قوی با مخاطبان، هدف هر کسب و کاری است که می خواهد رشد کند. شروع روابط بزرگ و عالی با هدف کمک به مخاطبان تان آغاز می شود. ایجاد محتوایی که مخاطبان شما بتوانند با آن ارتباط برقرار کنند، باعث می شود برند شما معتبرتر شود. سطح ارتباطی که با مخاطبان خود دارید بستگی به این دارد که چگونه و در چه زمانی به آن ها مطالب مفید می دهید (چگونه همیشه قادر به ارائه ی مطالب مفید به آن ها هستید). زمان هایی که به شما نیاز دارند و برای جواب دادن به سوالات شان باید در دسترس مخاطبان خود باشید! که این کار به برند شما کمک می کند که مخاطبان حس خیلی خوبی نسبت به شما و برندتان داشته باشند. این کار به نوبه ی خود باعث می شود که مخاطبان هدف به برند شما اعتماد کنند. به عنوان یک صاحب کسب و کار، باید بدانید مردم از محصولات و خدمات برند یا کسب و کاری که اعتماد دارند، خیلی راحت تر خرید می کنند. محتوای تولیدی شما یک پل میان برندتان و مخاطبان تان ایجاد می کند و طی این فرآیند باعث بالا رفتن فروش کسب و کارتان می شود. البته باید به این نکته توجه کرد که بازاریابی محتوا برای کسب و کارهای کوچک فقط در صورت داشتن یک استراتژی مناسب نتیجه می دهد. بنابراین برای ایجاد محتوا سعی کنید که مشکلی را حل کنید تا بتوانید نیازی را از مخاطبان هدف برطرف کنید و برایشان مفید باشید. با این حال هنگامی که از بازاریابی محتوا برای کسب و کارهای کوچک استفاده می کنید، فقط نمی توانید به ایجاد و تولید محتوای عالی تکیه کنید. باید مسائل مهم بیشتری را بررسی کنید و آنقدر عمیق شوید تا اقداماتی را انجام دهید که واقعا برای کسب و کارتان مفید است. استراتژی بازاریابی محتوای شما باید هر مرحله از ایجاد، به اشتراک گذاری و بهبود محتوای تان را به وضوح مشخص کند. در زیر پنج گام ضروری برای ایجاد یک استراتژی بازاریابی محتوا برای یک کسب و کار کوچک آورده شده است: مرحله ی اول: اهداف بازاریابی محتوای خود را مشخص کنید ایجاد محتوای عالی قطعا بخشی از استراتژی بازاریابی محتوا می باشد. با این حال بازاریابی محتوا برای کسب و کارهای کوچک فراتر از ایجاد محتوا است. از آنجا که فقط تولید محتوا کافی نیست، مهم است که بدانید چه محتوایی را تولید می کنید و با کمک آن محتوا چگونه به اهداف بازاریابی خود می رسید. بازاریابی محتوا می تواند پیچیده شود، اگر به وضوح مشخص نکرده باشید که می خواهید چه کاری را انجام دهید. داشتن یک هدف مشخص بسیار مهم می باشد. به همین دلیل است که قبل از شروع روی محتوا باید اهداف بازاریابی خود را مشخص کنید. حالا سوال این است که چگونه اهداف بازاریابی محتوا را تعیین می کنید که با اهداف کلی کسب و کار شما هماهنگ باشد؟ چگونه روی این اهداف تمرکز می کنید؟ در اینجا چگونگی تعریف اهداف بازاریابی محتوا را شرح می دهیم: دانستن هدف تولید محتوا ایجاد یک برنامه ی دقیق برای انجام داشتن یک برنامه ی پشتیبان در محل در حالی که تولید محتوای با کیفیت باید یکی از اولویت های اصلی شما باشد، نباید با هزینه هایی که برای اهداف بازاریابی محتوای خود معین کرده اید، انجام شود. استراتژی بازاریابی محتوا می تواند کمپین شما را بسازد یا نابود کند، به همین دلیل باید با دقت ساخته و اجرا شود. مرحله ی دوم: مخاطب هدف خود را بشناسید شناخت مخاطبان هدف و خواسته های آنان در رسیدن به موفقیت بازاریابی محتوا برای کسب و کارهای کوچک بسیار مهم است. این کار یکی از مهم ترین اقدامات در ایجاد پایه ای محکم برای محتوا می باشد. در اینجا سه مسئله را که در شناخت مخاطبان هدف قبل از رفتن به مرحله ی بعدی بسیار کمک می کند، آورده ایم: در ابتدا روی بهترین مشتری خود تمرکز کنید اگر بازاریابی محتوا در جهت اشتباه متمرکز شده باشد، نتایج اشتباهی بدست می آید. به همین دلیل است که انتخاب و تمرکز روی بهترین و مناسب ترین بخش از مشتریان بسیار مهم می باشد. با انجام این کار قادر خواهید بود که مشتری خود را تبدیل به خریدار کنید. سپس بدانید که مشتریان شما واقعا به چه چیزی اهمیت می دهند یکی از مزیت های استفاده از بازاریابی محتوا این است که می تواند شما را در فهم و بدست آوردن مسیری که مشتری را به خرید می رساند، کمک کند. چطور؟ هنگامی که محتوایی را تولید می کنید، مجبور هستید که بدانید چرا مخاطبان تان در سایت شما مانده اند. قاعدتا نباید براساس فرضیات عمل کنید. یک قدم جلوتر بروید و بیشتر در مورد موضوعاتی که برای مخاطبان مهم است تحقیق کنید. به مشکلات، محرک ها و انگیزه های مخاطبان تان توجه کنید. در انتها اهداف تبدیل (Conversion Goals) کوچک داشته باشید دانستن در مورد مشتریان و نحوه ی رسیدن شان به خرید بی فایده خواهد بود اگر ندانید که بعد از خواندن محتوای شما قرار است چه کاری انجام دهند. هر اقدامی که آن ها را به سوی خرید هدایت می کند، یک تبدیل (Conversion) خواهد بود. هدف از کمپین بازاریابی محتوای شما باید این باشد که بیشتر از چشم اندازی که برای خود در نظر گرفته اید تبدیل داشته باشید (تبدیل لید به مشتری)! به همین دلیل است که بازاریابی محتوا باید Conversionهای کوچک داشته باشد. در اینجا یک نمونه از قیف تبدیل بازاریابی محتوا را آورده ایم: استراتژی بازاریابی محتوایی که برای کسب و کار کوچک خود ایجاد می کنید، راه طولانی را برای دادن نتایج مناسب و مورد نیاز شرکتتان به شما طی می کند و مانند هر کسب و کار کوچک دیگری این نتایج منجر به تبدیل و حفظ مشتریان می شود. مرحله ی سوم: برای هر هدف تجاری یک محتوا ایجاد کنید روز به روز، بازاریابی محتوا برای کسب و کارهای کوچک جهت تولید لید و افزایش فروش، اهمیت بیشتری پیدا می کند. به همین دلیل است که باید تولید محتوا را به استراتژی بازاریابی خود اضافه کنید. با این حال محتوایی که ایجاد می کنید باید به شما در رشد و دستیابی به اهداف تجاری کمک کند. سعی کنید تلاش های بازاریابی محتوایی خود را به اهداف کلی کسب و کارتان متصل کنید. همان طور که در بالا گفتیم در حالی که تولید محتوای خوب بسیار ضروری است، ولی نباید بدون هدف انجام شود. سازمان یا کسب و کار شما باید در پشت ساخت تولید محتوا هدف جامع و بزرگی را داشته باشد. سه هدف واقعی انتشار محتوایی که به کسب و کار شما کمک می کند عبارتند از: هدف اول: ایجاد آگاهی ایجاد آگاهی اولین قدم در برقراری رابطه با مخاطبان هدف است. اگر مخاطبان شما در مورد محصول یا شرکت شما که در پشت آن قرار دارد چیزی ندانند، تولید لید و فروش محصولات بسیار سخت خواهد بود. به منظور ایجاد آگاهی جامع، باید در تولید محتوای آموزنده از کلمات کلیدی متناسب با حوزه ی کاری خود به درستی استفاده کنید. این تنها راهی خواهد بود که مشتریان احتمالی که در حال جستجو برای محصولی شبیه سرویس شما بوده اند، جذب برندتان شوند. هدف دوم: نشان دادن تخصص نمایش دادن مهارت هایتان (یا به اصطلاح آن ها را در معرض دید قرار دادن) کمک می کند که با مخاطبان در سطح بالاتری ارتباط برقرار کنید. مشتریان هدف، شما را به عنوان کسی می بینند که بتوانند به او اعتماد و با آن کار کنند. وقتی کاربران متوجه شوند که شما در زمینه ی کاری خود متخصص هستید، اعتماد می کنند. به همین دلیل است که باید محتوایی را ایجاد کنید که مخاطبان شما را آموزش دهد و به آن ها کمک کند بدانند آنچه را که شما ارائه می دهید، متفاوت از بقیه است. هدف شما برای استفاده از محتوا باید برای نشان دادن دانش و تجربه ی صنعت تان باشد. بنابراین تبدیل لید به مشتری ساده تر می شود. اگر نتوانید محتوایی را ارائه کنید که به دانش کاربران تان اضافه کند، آن زمان کاربران شروع به مقایسه ی برند شما با رقبا در سایر زمینه ها مثل قیمت محصولات تان می کنند. هدف شما باید نشان دادن تخصص و تجربه ی کاری تان باشد تا تبدیل لید به مشتری ساده تر شود. هدف سوم: دریافت بازخورد هر کسب و کاری برای رشد و پیشرفت نیاز به دریافت بازخورد از مشتریان خود دارد. اگر انجام این کار را تبدیل به پروسه ای منظم کنید، دریافت بازخورد بسیار ساده تر خواهد بود. با انجام این کار هم بازخوردهای زیادی را دریافت می کنید که در بهبود کسب و کارتان تاثیر زیادی دارد و هم تصویر خوب و مثبتی از خودتان در ذهن مشتری ایجاد می کنید. مرحله ی چهارم: محتوایی را که قابل انتشار باشد تولید کنید به شبکه های اجتماعی نگاهی بیندازید. می بینید اکثر کاربران مایلند مطلبی را به اشتراک بگذارند که ارزش داشته و قبلا توسط دیگران به اشتراک گذاشته شده باشد. بازاریابی محتوا برای کسب و کارهای کوچک فقط زمانی کاربرد دارد که محتوای تولید شده قابل انتشار باشد. در حالی که دلایل زیادی برای به اشتراک گذاری مطالب توسط کاربران یا مردم در شبکه های اجتماعی وجود دارد، ولی عوامل خاصی هستند که مردم را ترغیب به انجام این کار می کنند. به عنوان یک صاحب کسب و کار باید عوامل محرک در به اشتراک گذاری مطالب در شبکه های اجتماعی توسط مردم را بشناسید و برای محتوای خود استفاده کنید. اعتبار اجتماعی (Social Validation) تمایل قوی و غیرقابل انکاری در همه ی ما وجود دارد که مورد ستایش و تحسین دیگران قرار بگیریم یا در میان دیگران پذیرفته شویم. که در نهایت این میل ما را در تصمیمات مهمی که می گیریم هدایت می کند. این دقیقا همان نیازی است که ما را به سمت بررسی اعتبار اجتماعی در اطراف مان سوق می دهد. برای افزایش اشتراک گذاری مطالب تان حتما دکمه ای را در کنار مطالب تان تعبیه کنید که تعداد اشتراک گذاری مطالب را به همگان نشان دهد. سرگرمی (Entertainment) طبق مطالعات انجام شده توسط Ipsos نشان می دهد که 61 درصد از کاربران شبکه های اجتماعی مطالبی که جالب و 43 درصد مطالب خنده دار را به اشتراک می گذارند. 29 درصد باقیمانده علاقه مندند مطالبی که منحصر به فرد هستند را به اشتراک بگذارند. محتوا می تواند باعث به وجود آمدن احساسات مختلفی مثل هیجان، خوشحالی، تعجب و خشم شود و همین موضوع باعث می شود که مطلبی به اشتراک گذاشته شود. معمولا هرگونه محتوایی که باعث ایجاد احساسات نشود به اشتراک هم گذاشته نمی شود. به عنوان یک شرکت باید بتوانید محتوایی را ایجاد کنید که به صورت طبیعی باعث ایجاد واکنش شود. به عبارت دیگر، سعی کنید با محتوا احساسات درست را در مخاطبان خود ایجاد کنید. سرفصل هایی (عنوان هایی) را ایجاد کنید که نه تنها جذاب باشند بلکه حس کنجکاوی را نیز ایجاد کنند. یکی از راه های موثر برای لمس احساسات مخاطبان داستان نویسی است. با این کار با مطالب شما ارتباط برقرار می کنند و آن را به اشتراک میگذارند. استفاده عملی (Practical Use) بسیاری از کاربران رسانه های اجتماعی انگیزه شان برای به اشتراک گذاشتن محتوا میزان مفید بودن آن مطلب است. چون مردم می خواهند به یکدیگر کمک کنند و چیز مفیدی را به زندگی خود اضافه کنند. برای همین است که میزان مفید بودن مطلبی را قبل از به اشتراک گذاری آن می سنجند یا بررسی می کنند. این موضوع به خوبی نشان می دهد که چرا ایجاد محتوای مفید مانند نحوه ی یادگیری یکی از راه های بسیار خوب برای افزایش میزان اشتراک گذاری پست ها باشد. مطمئن شوید مطالبی که منتشر می کنید پاسخ سوالات مخاطبان هدف شما را بدهد. همچنین سعی کنید پیچیده ترین مسائل را به روشی بسیار ساده بیان کنید. این کار نیز باعث می شود که مطالب شما بیشتر به اشتراک گذاشته شود. مرحله ی پنجم: KPIهای بازاریابی محتوا را رصد کنید بازاریابی محتوا برای کسب و کارهای کوچک مثل یک بازی می باشد که نباید کوکورانه آن را بازی کرد. باید مطمئن شوید هر قدمی که برمی دارید کاملا حساب شده باشد. این کار بسیار کمک می کند که ریسک برداشتن قدم های اشتباه کم شود. صرف نظر از اینکه از بازاریابی محتوا در کسب و کار خود به صورت گسترده استفاده کرده اید یا به تازگی وارد آن شده اید، باید اطلاعات مهم و آنالیز آنها را در خط مقدم نگه دارید. شاخص های کلیدی عملکرد یا KPIها در اجرای استراتژی محتوا بسیار مهم هستند. به منظور تولید نتایج مفید و بهتر باید معیارهای مناسب را بدانید و به صورت مرتب و منظم بررسی کنید. KPIها در ابتدا ممکن است پیچیده به نظر برسند ولی وقتی آنها را به خوبی درک کنید، متوجه می شوید که بسیار ساده هستند. این معیارها پایه و اساس هر برنامه ی بازاریابی محتوا می باشند. شناسایی و ردیابی KPIها دید بهتری به شما می دهند و شما را با علم و دانشی مجهز می کنند که لازمه ی بازاریابی محتوا است. بیایید به برخی از KPIهایی که باید در بازاریابی محتوای خود از آن ها استفاده کنید نگاهی بیاندازیم: KPI اول: مجموع بازدیدها! تعداد افرادی که از سایت شما بازدید کرده اند و از محتوای شما استفاده کرده اند، یک KPI بسیار مهم می باشد. هدف تولید محتوایی است که به شما کمک کند تعداد کل بازدیدهایی که وب سایت تان به صورت ماهانه دارد را افزایش دهد. اگر محتوای شما نتواند ترافیک هدف را جذب کند، گام بعدی باید آن را آن قدر تغییر دهید تا به هدف خود برسید. اگرچه تعداد کل بازدیدهای سایت ممکن است تحت تاثیر عوامل خارجی دیگری قرار بگیرد، اما با اندازه گیری این KPI به طور خاص می فهمید که محتوای شما چقدر مفید بوده است. KPI دوم: نرخ پرش (Bounce Rate)! بسیاری از کسب و کارهایی که از بازاریابی محتوا استفاده می کنند اهمیت نرخ پرش را نادیده می گیرند. نرخ پرش درصد بازدیدکننده هایی است که صفحه ی وب سایت شما را بدون دیدن بقیه ی صفحات ترک می کنند. داشتن نرخ پرش بالا به این معنی است که محتوای شما عملکرد خوبی ندارد. با این حال نمی توان در مورد درصد دقیق نرخ پرش نظر قطعی داد. چون این نرخ به عوامل متعددی وابسته است. نرخ پرش شما ممکن است بسته به نوع کمپینی که اجرا می کنید و صنعتی که در آن فعالیت می کنید، متفاوت باشد. KPI سوم: نرخ تبدیل (Conversion Rate)! رصد یا ردیابی نرخ تبدیل برای هر کسب و کاری که می خواهد تعداد فروش خود را با استفاده از تولید محتوا بالا ببرد، مهم می باشد. نرخ تبدیل درصد کاربرهایی است که کاری را که شما می خواهید، در سایت تان انجام می دهند، مثل عضویت در خبرنامه، خرید محصول شما و غیره. باید سعی کنید به نرخ تبدیلی برسید که همگام یا بالاتر از استانداردهای صنعت شما باشد. جمع بندی انجام بازاریابی محتوا برای کسب و کارهای کوچک یک چیز است اما برای موفق شدن، اندازه گیری نتایج چیز دیگری است. برای اطمینان از اینکه بازاریابی محتوای شما درست کار می کند، باید محتوایی را ایجاد کنید که نه تنها کاربران را جذب کند بلکه آنها را نگه دارد. دانستن اینکه چگونه یک استراتژی بازاریابی محتوا برای کسب و کار کوچک خود ایجاد کنید، مطمئنا چیزی است که هر کسب و کار کوچکی باید آن را هدف خود قرار دهد. هرچند به یاد داشته باشید که بعد از برنامه ریزی برای هر مرحله از بازاریابی محتوا، باید برای هر مانع و چالشی که قبلا برای آن برنامه ریزی نکرده اید، خود را آماده کنید. گاهی اوقات ممکن است مسیر عملیاتی خود را عوض کنید و در مسیری قدم بگذارید که برایتان ناشناخته است. درواقع برای اینکه کار بازاریابی محتوایی خود را به خوبی انجام دهید نیاز است مدام تغییر مسیر بدهید و این کار را تا زمانی ادامه دهید که باعث پیشرفت تان شود. منبع: LYFE Marketing
 20. طراحی و تولید محتوا

  محتوای تازه! سوخت مناسب بازاریابی مدرن محتوای تازه! یک سوخت مناسب برای استراتژی‌های بازاریابی مدرن و آنلاین محسوب می‌شود. چه هدف شما این باشد که ترافیک بیشتری را از طریق جستجوگرها یا رسانه‌های اجتماعی به سمت سایت خود روانه کنید، چه بخواهید تبدیل بیشتری در سایت خود انجام دهید یا فقط مخاطبانی را که قبلا داشته اید، تغذیه کنید. اگر می‌خواهید در مبارزه‌ی بازاریابی آنلاین پیروز باشید؛ به محتوای مناسب هم در سایت خود و هم در تبلیغات خود در خارج از سایت احتیاج دارید. اما فقط تولید محتوا نیست که اثرگذار است بلکه محتوای باکیفیت و مطلوب نیز حرف اول را می‌زند. مشکل این است که نوشتن یا تولید محتوای با کیفیت بالا بسیار وقت گیر می‌باشد و استخدام یک نویسنده‌ی حرفه‌ای، با تجربه و با استعداد می‌تواند بسیار هزینه‌بر باشد. بازاریابی محتوا خیلی بیشتر از ایجاد، توزیع و به اشتراک‌گذاری محتوا می‌باشد. برای جذب مخاطب و بهبود نام تجاری و فروش بیشتر محصولات، خدمات و دیگر اهداف بازاریابی نیز باید به آن توجه شود. که این موضوع نیاز به یک رویکرد استراتژیک دارد. بازاریابی محتوا باید دارای یک استراتژی یکپارچه و گسترده باشد. با این حال، همانند بقیه تکنیک‌های بازاریابی (بازاریابی ایمیل و بازاریابی شبکه‌های اجتماعی)، چنین استراتژی باید در یک استراتژی وسیع‌تر و گسترده‌تر ادغام شود. به عبارت دیگر در بازاریابی‌های دیگر از بازاریابی محتوا نیز استفاده شود. ابتدا کسب و کار خود را نیاز سنجی کنید و محدودیت‌ها و امکانات را برآورد کنید. سپس براساس اطلاعات بدست آمده، راه‌هایی را برای سازمان‌دهی محتوای مناسب انتخاب کنید. همیشه فردی (از افراد شرکت و یا خارج از آن) هست که محتوا را تولید کند و پروژه را تا آخر ردگیری و بررسی کند. هم‌زمان که بازاریابی محتوای شرکت شما پیشرفت کند، فرصت‌های بیشتری برای پیشرف کسب و کارتان و همچنین انجام ابتکارات جدید پیش روی شما ایجاد می‌شود. لازم به ذکر است هیچ طرح و راهکار واحد، یکسان و از پیش تعیین شده وجود ندارد که متناسب با هر سازمانی باشد و شما باید راهکار متناسب برای کسب و کارتان را با توجه به نیازسنجی‌هایی که انجام داده‌اید، ایجاد کنید. استراتژی‌هایی که برای تولید محتوای فوق‌العاده با بودجه‌ی کم نیاز است: تکیه بر تجربه «بنویس آنچه را که میدانی!»، این جمله یک مشاوره‌ی رایج و معمول به همه‌ی نویسندگان خلاق است که آن‌ها را تشویق می‌کند به تمرکز بر موضوعاتی که از آن درک عمیق دارند، اما این راهکار برای بازاریابان تولید محتوا هم کاربردی است. اگر سابقه کار طولانی در یک شغل را دارید بازگو کردن تجربیات خود در آن شغل بهترین وسیله در تولید محتوا می‌تواند باشد. در مورد تجربیات خود و دیدگاه‌هایتان بنویسید و جزئیات را به اندازه ممکن اضافه کنید. ممکن است یک نویسنده حرفه‌ای یا سخنران نباشید ولی می‌توانید مطالب جذاب و با ارزشی تولید کنید. مجبور نیستید کسی را برای انجام آن استخدام کنید. منابع جمعی و انواع آن منابع جمعی که بسیار هم محبوب شده، به این مفهوم می‌باشد که یک کار با کمک جمعی از مردم انجام شود. وبسایت‌هایی وجود دارند که برای انجام پروژه‌ها فراخوان می‌دهند و از کمک‌های مردمی برای انجام پروژه استفاده می‌کنند. هنگامی که پروژه به بهره‌برداری رسید، کمک‌کنندگان نسخه‌های ویژه‌ای از آن را دریافت می‌کنند. البته در حال حاضر در ایران از این مفهوم برای کارهای خیریه استفاده می‌شود. از این مدل می‌توانید برای تولید محتوای تیمی استفاده کنید، به جای استخدام شخص برای تولید محتوا می‌توانید از تیم بهره ببرید. به طور مثال این تیم ممکن است از کاربران وب سایت شما تشکیل شده باشد. شاید وقت و هزینه‌ی زیادی برای آموزش یک فرد بگذاریم تا به سرعت پیشرفت کند، اما وقتی همه به طور مساوی در این کار شرکت کنند هزینه و وقت کمی صرف می‌شود. محتوایی را تولید کنید که کاربران شما واقعا به آن نیاز دارند دنیای امروز لبریز از اطلاعات است. باید مطمئن باشید که حضور شما در دنیای دیجیتال و محتوای شما نادیده گرفته نشود. باید بدانید چگونه محتوا ایجاد کنید و اینکه چگونه با تولید محتوای ارزشمند در این زمینه برنده باشید. با مشتری خود شروع کنید درباره‌ی سوالاتی که اغلب میپرسند فکر کنید. هرسوال می‌تواند عنوان یک پست باشد و در آن پست به این سوال پاسخ داده شود. بازاریابی محتوا به سوالات زیر پاسخ می‌دهد: خریداران چه کسانی هستند و نیازها و اولویت‌های آنان چه محتوایی لازم دارد؟ این سوالات به انواع مختلفی از اطلاعات مشتریان می‌پردازد که طی بازدید از سایت و خرید خود به جای می‌گذارند. مثلا نقاطی که بیشترین کلیک را انجام داده‌اند، کانال‌های ارتباطی و …. این اطلاعات به شما کمک می‌کنند که بفهمید مشتری شما دنبال چه چیزی است و چه پیشنهادی را به او بدهید. مثلا در سایت‌های خرید الکترونیکی هنگامی که روی محصولی کلیک می‌کنید، در گوشه‌ای از صفحه پیشنهاداتی مشابه با محصول انتخابی به شما داده می‌شود. همچنین می‌توانید با نصب ابزارهای تحلیل بازدید وبسایت مثل گوگل آنالیتیکس بفهمید از کدام قسمت‌های وبسایت شما بازدید بیشتری شده و روی آن قسمت‌ها سرمایه‌گذاری بیشتری کنید. کدام اهداف بازاریابی و سازمانی می‌تواند ما را به استفاده بهتر از بازاریابی محتوا آشنا کند؟ به طور مثال: ارزیابی ترافیک ورودی سایت، بهینه‌سازی تبدیل بازدیدکنندگان به مشتری، بازاریابی رویداد (ایجاد تخفیف به مناسبت یک رویداد خاص)، هدایت لید (lead) و مدیریت آن، بازاریابی ایمیل، بازاریابی شبکه‌های اجتماعی، خدمات مشتری و غیره. با استفاده از بازاریابی محتوا می‌توان همه‌ی این موضوعات را بهبود بخشید. دقت داشته باشید لیدها کسانی هستند که از سایت شما بازدید می‌کنند و اطلاعاتی را از آن‌ها در اختیار دارید. به عنوان مثال کسانی که در سایت شما ثبت نام کرده‌اند و به این صورت اطلاعاتی از آن‌ها دارید که می‌توانید روی آن‌ها برای فروش سرمایه‌گذاری کنید. نکات مهم خلاقیت لازم و ضروری است. نوآوری داشته باشید، کپی نکنید! طرز تفکر محاوره‌ای داشته باشید. به محتوا به عنوان یک مکالمه فکر کنید. مکالمه با کسانی که از سایت شما دیدن می‌کنند، که در این مکالمه تعامل و حتی سکوت هم می‌تواند حس شود. به عبارتی محتوای خشک و بی‌روحی که مخاطب را خسته می‌کند تولید نکنید. یک رویکرد بازاریابی یکپارچه و خوب داشته باشید. یک دانش عمیق از مشتریان خود و چیزی که می‌خواهند داشته باشید. از یک پیام یا تبلیغ بازاریابی ساده فراتر روید.
 21. تولید محتوای با کیفیت و طراحی مناسب تصاویر و چیدمان سایت یکی از تاثیرگذارترین عوامل در ارتباط شما با مخاطب و در نتیجه بازدهی سایت شما می‌باشد.
 22. بهینه‌سازی برای جستجوگرها SEO

  سئوی خارجی سایت همان‌طور که در مقاله‌ی «سئوی داخلی سایت» توضیح دادیم، سئو یعنی بهینه‌سازی برای موتورهای جستجوگر به منظور افزایش بازدید یک صفحه‌ی وب و در نتیجه افزایش رتبه‌ی سایت! که به دو بخش سئوی داخلی و سئوی خارجی تقسیم می‌شود. در مقاله‌ی قبلی برخی از تکنیک‌های سئوی داخلی را بیان کردیم. حال در این نوشته قصد داریم سئوی خارجی را باهم بررسی کنیم. سئوی خارجی سایت چیست؟ سئوی خارجی سایت یا off-page seo به مجموعه‌ای از اقدامات انجام گرفته در خارج از وب سایت گفته می‌شود که منجر به افزایش رتبه‌ی سایت شما در صفحات نتایج موتورهای جستجو (SERPs)، افزایش ترافیک ورودی به سایت و برندسازی کسب و کارتان می‌شود. مهم‌ترین این اقدامات عبارت‌اند از: لینک‌سازی (Link Bilding) بازاریابی شبکه‌های اجتماعی (Social Media Marketing) بوکمارک‌های اجتماعی (Social Bookmarking) لینک بیلدینگ ساخت لینک‌ها محبوب‌ترین و موثرترین روش سئوی خارجی محسوب می‌شود. در این روش باید سایت خود را به سایت‌هایی که در گوگل دارای رتبه‌ی بالایی هستند لینک بزنید. بهترین روش‌های انجام این کار شامل موارد زیر می‌شوند: ارسال آدرس URL سایت خود به دایرکتوری‌های مختلف! این روش یکی از راه‌های خوب برای افزایش بازدیدکنندگان سایت به شمار می‌رود. دایرکتوری‌های معتبری وجود دارند که دارای رتبه‌ی بالایی در گوگل می‌‌باشند؛ با ثبت‌نام در آن‌ها و قرار دادن آدرس سایت، ترافیک خوبی را به سمت سایت خود روانه کنید. البته این روش در ایران مرسوم نیست. ارسال پست در صفحات فروم! صفحات فروم یا انجمن گفتگو، صفحاتی در فضای وب می‌باشند که افراد در آن‌جا سوالات خود را پیرامون مبحثی مطرح می‌کنند و بقیه به آن‌ها جواب می‌دهند. بسیاری از افراد فقط به منظور قرار دادن لینک سایت خود یا حتی پیدا کردن آدرس وب سایت‌های مختلف به فروم‌ها سر می‌زنند. بنابراین این روش نیز راه خوبی برای شناساندن سایت خود به دیگران است. لازم به ذکر است این روش با گسترش شبکه‌های اجتماعی در حال منسوخ شدن است. ارسال نظر در سایت‌ها! در این روش کاربران در زیر پست‌ها و مطالب سایت‌ها و وبلاگ‌های دیگر کامنت یا همان نظر می‌گذارند که می‌توانند در این بخش لینک سایت خود را قرار دهند یا حتی به جای نوشتن نام از کلمات کلیدی مربوط به سایت خود استفاده کنند (دقت کنید که این عمل توصیه نمی‌شود چون ممکن است موتورهای جستجو با شما برخورد کنند). تبادل لینک‌ها! مدیران سایت‌ها می‌توانند با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و تبادل لینک انجام دهند. به این صورت که سایت یک در مطالب خود به سایت دو ارجاع داده و بالعکس سایت دو نیز همین کار را انجام دهد. ذکر این نکته ضروری است که به عنوان مثال لینکی از سایت دیجی کالا بسیار با ارزش‌تر برای موتورهای جستجو می‌باشد تا یک صفحه‌ی معمولی! استفاده از Link Baiting! در مقاله‌ی آموزش سئوی داخلی توضیح دادیم که تولید محتوای منحصر به فرد اهمیت بسیار زیادی دارد ولی اگر نتوانستید این کار را انجام دهید، حتما از مطالب هر سایتی که استفاده می‌کنید، لینک آن را به عنوان منبع در سایت خود قرار دهید. شبکه‌های اجتماعی با توجه به گسترش روز افزون شبکه‌های اجتماعی، این رسانه‌ها در افزایش بازدید از وب سایت شما اهمیت زیادی دارند. به عنوان مثال این روزها در کشورمان ایران، استفاده از تلگرام بسیار مرسوم شده است. بنابراین می‌توان از طریق ایجاد کانال و تبلیغ سایت خود در آن به راحتی کاربران زیادی را به سمت سایت سوق دهید. در مقاله‌ی «بازاریابی شبکه‌های اجتماعی» فواید این رسانه را به تفصیل توضیح داده‌ایم. به یاد داشته باشید سعی کنید در کنار محتوای تولید شده در سایت خود همیشه امکان اشتراک‌گذاری آن را در شبکه‌های اجتماعی ایجاد کنید تا اگر کسی مطلب را پسندید بتواند آن را با دیگران به اشتراک بگذارد. بوکمارک‌های اجتماعی در این سیستم کاربران می‌توانند صفحاتی را که مورد علاقه‌شان است را به صورت یکجا با دیگران به اشتراک بگذارند. از جمله می‌توان به reddit.com و delicious.com اشاره کرد. امروزه از محبوبیت این سیستم در جهان کاسته شده و البته دوباره باید تاکید کرد این سیستم نیز در ایران جایگاه خوبی ندارد و خیلی استفاده نمی‌شود. سئوی خارجی سایت مسئله‌ی بسیار مهمی است که هرگز نباید به آن بی‌توجه بود. سعی کنید از روش‌هایی که ذکر شد در کنار تکنیک‌های سئوی داخلی، استفاده کرده و رتبه‌ی سایت خود را بالا ببرید.
 23. بهینه‌سازی برای جستجوگرها SEO

  سئو چیست/ آموزش سئوی داخلی سایت لغت SEO مخفف Search Engine Optimization به معنی بهینه‌سازی سایت برای موتورهای جستجو به منظور افزایش بازدید یک صفحه‌ی وب و درنتیجه افزایش رتبه‌ی سایت می‌باشد. در ادامه تکنیک‌هایی ذکر شده است که ردیابی، رتبه‌بندی و درک محتوای وب سایت شما را برای موتورهای جستجو آسان‌تر می‌کند. اغلب برای این کار باید تغییرات کوچکی را در وب سایت خود اعمال کنید. این تغییرات در ابتدا ساده به نظر می‌رسند ولی در ترکیب با سایر بهینه‌سازی‌ها، تاثیر قابل توجهی را در تجربه‌ی کاربران و عملکرد وب سایت شما می‌گذارند. شاید با بسیاری از این تکنیک‌ها آشنا باشید چون بودن آن‌ها برای هر وب سایتی ضروری است ولی تاکنون بیشترین و بهترین استفاده را از آن‌ها نبرده‌اید. ذکر این نکته ضروری می‌باشد که وقتی می‌گوییم موتورهای جستجو منظورمان این است تصمیماتی که برای بهینه‌سازی وب سایت خود می‌گیرید باید براساس این باشد که چه چیزی برای بازدیدکنندگان سایتتان بهترین است. چون آن‌ها اصلی‌ترین مشتریان سایت شما هستند که از موتورهای جستجو برای پیدا کردن سایت‌تان استفاده می‌کنند. هرچند که تمرکز بیش از حد برروی تکنیک‌های افزایش رتبه‌ی سایت ممکن است باعث شود که نتیجه‌ی مدنظر را کسب نکنیم. درواقع می‌توان گفت که این تکنیک‌ها برای بیشتر دیده شدن سایت شما در نتایج موتورهای جستجو می‌باشند. چون مشتریان نهایی و اصلی شما بازدیدکنندگان وب سایتتان می‌باشند نه موتورهای جستجو! سئوی سایت به دو بخش سئوی داخلی و سئوی خارجی تقسیم می‌شود. که سئوی داخلی مجموعه‌ای از تکنیک‌هایی می‌باشد که باید بر روی سایتتان اعمال کنید ولی سئوی خارجی مربوط به اعمالی است که کاملا خارج از سایت شما صورت می‌گیرد. مثل شبکه‌های اجتماعی و… در این مقاله قصد داریم سئوی داخلی را بررسی کنیم. جهت مطالعه‌ی سئوی خارجی به مقاله‌ی «سئوی خارجی سایت» مراجعه کنید. تعدادی از مهم‌ترین تکنیک‌های سئوی داخلی سایت شامل موارد زیر می باشد: عنوان URL هدایت، جهت‌یابی و نقشه‌ی سایت محتوا لینک‌های داخلی تصاویر بهینه تگ‌های عنوان البته تکنیک‌های دیگری نیز در حوزه ی سئوی داخلی سایت وجود دارند، که نیازمند دانش برنامه‌نویسی می باشند. سایت ساز کانی وب تمامی این اصول را در قالب‌های خود رعایت کرده و پیشنهاد می‌شود که بر روی تکنیک‌هایی که در ادامه هرکدام را توضیح خواهیم داد، تمرکز کنید. عنوان (title) این تگ یکی از عوامل بسیار مهم در سئوی داخلی سایت محسوب می‌شود. تگ عنوان در صفحه‌ی نتایج موتورهای جستجو نمایش داده می‌شود و اگر حاوی کلمه‌ی جستجو شده باشد، آن کلمه پررنگ‌تر از بقیه نمایش داده خواهد شد. نکات مهم در رابطه با عنوان صفحات وب سایت عنوانی (title) را برای صفحه انتخاب کنید که کاملا مرتبط با موضوع کارتان باشد و به هیچ صورت عنوانی را درج نکنید که ارتباطی با محتوای سایتتان نداشته باشد. از عنوان های پیش فرض مثل Untitled یا "New Page 1" استفاده نکنید. هرصفحه از سایتتان عنوان منحصر به فرد داشته باشد. به عنوان مثال دو صفحه عنوان یکسان «آموزش سئو» را نداشته باشند. از عناوین مختصر، اما توصیفی استفاده کنید. عنوان می‌تواند هم کوتاه و هم مفید باشد. اگر عنوان بیش از حد طولانی باشد، گوگل فقط بخشی از آن را نشان خواهد داد. از کلمات کلیدی (در ادامه توضیح خواهیم داد) در عنوان خود استفاده کنید. بهبود URLها URLها آدرس صفحات سایت شما در شبکه‌ی اینترنت می‌باشند. در حوزه‌ی سئو به این آدرس‌ها SEO-Friendly URL می‌گویند. دسته‌بندی‌های توصیفی برای محتوا و نام‌های مناسب برای فایل‌های موجود در سایت نه تنها باعث می‌شود که سایت خود را بهتر سازمان‌دهی کنید بلکه به موتورهای جستجو برای crawl یا بازرسی نیز کمک می‌کند. همچنین URLهای ساده برای کسانی که می‌خواهند سایت خود را به مطالب شما لینک دهند، راحت‌تر است. خواندن URLهایی که طولانی و دارای پارامترهای نامفهومی هستند، برای این افراد بسیار سخت می‌باشد به گونه‌ای که ممکن است از لینک دادن به شما پشیمان شوند! حتی ممکن است کاربران سایت شما تصور کنند بخشی از URL که دارای پارامترهای نامفهوم است، غیر ضروری‌اند و آن‌ها را حذف کنند. بنابراین تعیین URL مناسب می‌تواند اطلاعات خوبی را از محتوای صفحه‌ی وب سایت شما به کاربران و موتورهای جستجو بدهد. لازم به ذکر است که URL به عنوان بخشی از نتیجه‌ی جستجو در گوگل نمایش داده می‌شود. نکات مهم در رابطه با بهبود URLها از URLهای طولانی با پارامترها و آی‌دی‌های غیرضروری استفاده نکنید. از اسامی عمومی برای صفحات مثل "page1.html" استفاده نکنید. از یک پارامتر بیش از اندازه استفاده نکنید. به عنوان مثال "kani-web-kani-web-kaniweb.html" سعی کنید ساختار URL به گونه‌ای باشد که برای بازدیدکنندگان فهمیدن اینکه در کدام صفحه از سایت شما هستند، را ساده کند. تعداد زیادی زیرشاخه مثل ".../dir1/dir2/dir3/dir4/dir5/dir6/page.html" ایجاد نکنید. از پارامترهایی که ارتباطی با موضوع محتوای وب سایت شما ندارند، استفاده نکنید. استفاده از کلمات کلیدی در آدرس می‌تواند مفید باشد. هدایت، جهت‌یابی و نقشه‌ی سایت جهت‌یابی موضوع بسیار مهمی برای موتورهای جستجو می‌باشد. چون به بازدیدکنندگان برای پیدا کردن محتوای مورد نظرشان بسیار کمک می‌کند. حتی موتورهای جستجو را در مورد اینکه کدام محتوا از نظر وب مستر مهم‌تر است راهنمایی می‌کند. همیشه باید این موضوع را بررسی کنید که چگونه بازدیدکنندگان از صفحه‌ی اصلی (homepage) به صفحات دیگر می‌روند. مثلا صفحه‌ی اصلی -> فهرست مرتبط با موضوع -> موضوع اصلی سایت مپ یک فایل است که می‌توانید در آن صفحات وب سایت خود فهرست کنید و به گوگل یا سایر موتورهای جستجو بگویید که وب سایت شما چگونه سازمان‌دهی شده است. از این فایل زمانی می‌توانید استفاده کنید که نخواهید صفحاتی از سایتتان به دلایل مختلف مثل عدم کاربردی بودن، توسط موتورهای جستجو بررسی شود. خزنده‌های موتور جستجو مثل GoogleBot برای بررسی هوشمندانه‌تر وب سایت شما، این فایل را با نام robots.txt می خوانند. البته سیستم کانی وب به صورت اتوماتیک نقشه‌ی سایت را ایجاد می‌کند. می‌توانید فقط روی ساختن صفحه‌ای برای کاربران تمرکز کنید که بخش‌بندی شده و در هر بخش صفحات مربوطه قرار داده شده تا اگر بازدیدکننده‌ای نتوانست صفحه‌ی مورد نظر خود را پیدا کند از این نقشه کمک بگیرد. برای اینکه بدانید چگونه موتورهای جستجو از سایت مپ استفاده می کنند به مقاله‌ی «سایت مپ یا نقشه‌ی سایت چیست؟» مراجعه کنید. نکات مهم در مورد هدایت (جهت‌یابی) در وب سایت اجازه ندهید نقشه‌ی سایت شما قدیمی و دارای لینک‌های شکسته شود. سعی کنید نقشه‌ی سایت تان سازمان‌دهی و مرتب شده مثلا براساس موضوع باشد. دو نقشه‌ی سایت یکی برای کاربران و یکی برای موتورهای جستجو ایجاد کنید. کاربران از نقشه‌ی سایت، زمانی که نمی‌توانند صفحه‌ای را در سایت شما بیابند، بهره می‌برند. محتوا و کلمات کلیدی ارائه‌ی محتوای منحصر به فرد و با کیفیت بیش از هر عامل دیگری می‌تواند باعث افزایش رتبه‌ی سایت شما شود. وقتی محتوای مطالب شما خوب باشد، کاربران آن را در صفحات مجازی، پست‌های وبلاگ، ایمیل، فروم‌ها و غیره به اشتراک خواهند گذاشت. گوگل الگوریتم‌های پیچیده‌ای برای تشخیص محتوای مطالب دارد، که نوشته‌ها و کلمات را می‌خواند و با استفاده از الگوریتم‌های خود آن‌ها را سازمان‌دهی میکند. بنابراین شما باید از کلمات مرتبط با موضوع محتوای خود که کاربران بیشتر از سایر کلمات آنها را در موتورهای جستجو مثل گوگل سرچ کردهاند، استفاده کنید. این عبارات کلمات کلیدی نامیده میشوند. استفاده از کلمات کلیدی در متن، میتواند به افزایش رتبهی سایت کمک کند. البته استفادهی بیش از اندازه از کلمات کلیدی باعث میشود گوگل شما را جریمه کند. برای پیدا کردن کلمات کلیدی در حوزهی مورد نظر خود می‌توانید از سایت Keyword Tool: #1 Google Keywor... استفاده کنید. نکات مهم در ارتباط با محتوای سایت ساده بنویسید! کاربران از مطالب ساده و روان لذت می‌برند. توجه داشته باشید مطلب خود را قبل از انتشار از نظر دستوری و نگارشی بررسی کنید. از تصاویر حاوی متن‌های طولانی استفاده نکنید چون کاربران ممکن است بخواهند متن را در جایی دیگر کپی کنند. عکس اجازه‌ی انتخاب و کپی متن را نمی‌دهد. مطالب خود را سازمان‌دهی کنید و هر بخش را از دیگری جدا کنید. این کار به کاربران کمک می‌کند تا مطالب موردنظر خود را سریع‌تر پیدا کنند. مطالب خود را همواره به روز و منحصر به فرد نگه دارید. از کپی کردن مطالب سایت‌های دیگر و تولید محتوای تکراری دوری کنید. لینک‌های داخلی لینک‌های داخلی باعث افزایش بازدید از تمامی صفحات سایت شما می‌شوند. این گونه لینک‌ها یعنی ارجاع دادن کاربران وب سایت خود به صفحه‌‌ای دیگر از سایتتان! به عنوان مثال اگر مطلب شما در مورد طراحی سایت است، در داخل متن به صفحات دیگری از وب سایت خود که موضوعات مرتبطی با طراحی سایت دارند مثلا «تعریف دامنه» لینک دهید. به این صورت که عبارت «تعریف دامنه» را هایپرلینک کنید. نکات مهم در ارتباط با لینک‌های داخلی دقت کنید که به هیچ عنوان از عبارت‌های عمومی مثل «صفحه»، «مقاله» یا «اینجا را کلیک کنید» استفاده نکنید. عبارت‌هایی که ارتباطی با محتوای صفحه‌ی لینک شده ندارند را هایپرلینک نکنید. از عبارت‌های طولانی برای هایپرلینک کردن استفاده نکنید. بهینه‌سازی تصاویر انتخاب تصاویر بهینه باعث می‌شود سرعت بارگذاری صفحات سایت بالا رود که خود این موضوع افزایش بازدید را به دنبال خواهد داشت. توجه داشته باشید اگر سایتی کند باشد، امکان از دست دادن بازدیدکنندگان افزایش می‌یابد. شاید بد نباشد به سایت Beautiful Free Images | Unspla... سر بزنید. تصاویر زیبایی را به صورت رایگان ارائه می‌دهد که می‌توانید از آن‌ها بهره ببرید. نکات مهم در ارتباط با بهینه‌سازی تصاویر نام عکسی که در صفحه قرار می‌دهید را مرتبط با محتوای آن در نظر بگیرید. از اسامی عمومی مثل "image1.jpg" و "pic.gif" و "1.jpg" استفاده نکنید. نا‌های طولانی برای تصاویر انتخاب نکنید. از خط تیره – برای پرکردن فاصله‌ی بین لغات استفاده کنید. از علامت‌هایی مانند $ % & در نام‌گذاری تصاویر استفاده نکنید. حجم تصاویر را با حفظ کیفیت تا آن جایی که برایتان امکان دارد، کم کنید. تگ‌های عنوان از تگ‌های عنوان برای تاکید بر بخش‌های مهم مطلب موجود در سایتتان استفاده کنید. برای اطلاعات بیشتر به مقاله‌ی «تگ‌های عنوان» مراجعه کنید. همان‌طور که در مقاله‌ی تگ‌های عنوان توضیح دادیم، این تگ‌ها برای ساختار دادن و مرتب کردن محتوای مطالب موجود در صفحه‌ی وب سایت استفاده می‌شوند. معمولا متن دارای تگ عنوان پررنگ‌تر از بقیه‌ی متن می‌باشد که این کار به کاربر نشان می‌دهد، این بخش مهم‌تر از سایر قسمت‌های متن است.
 24. بهینه‌سازی برای جستجوگرها SEO

  سایت مپ یا نقشه‌ی سایت چیست؟ سایت مپ یک فایل است که می‌توانید در آن صفحات وب سایت خود را فهرست کنید و به گوگل یا سایر موتورهای جستجو بگویید که وب سایت شما چگونه سازمان‌دهی شده است. خزنده‌های موتور جستجو مثل GoogleBot برای بررسی هوشمندانه‌تر وب سایت شما، این فایل را می‌خوانند. همچنین سایت مپ می‌تواند متادیتای ارزشمند، اطلاعاتی در مورد یک صفحه‌ی وب، مرتبط با صفحاتی که شما در سایت مپ خود لیست کرده‌اید ارائه دهد. مانند: آخرین باری که یک صفحه به روز شده است، چندبار صفحه تغییر یافته و یا اهمیت صفحه نسبت به سایر URLها در سایت. از سایت مپ می‌توانید برای ارائه‌ی متادیتاهای خاصی از محتوای وب سایت خود به گوگل استفاده کنید. برای مثال اطلاعاتی در مورد عکس و ویدئو به گوگل بدهید. چرا به سایت مپ احتیاج دارید؟ اگر وب سایت شما به درستی لینک شود، خزنده‌های وب گوگل می‌توانند اکثر قسمت‌های وب سایت را پیمایش کنند. نکات مهم مرتبط با سایت مپ وقتی سایت بزرگ است، احتمال اینکه خزنده‌های گوگل نتوانند صفحات جدید و یا تازه به روز شده را پیمایش کننده بالاست. سایت یک بایگانی بزرگ از صفحات دارای محتوا دارد که به درستی به هم لینک نشده‌اند. اگر صفحات سایت به طور طبیعی مرجع یکدیگر نیستند، می‌توانید آن‌ها را در یک نقشه سایت فهرست کنید تا اطمینان حاصل کنید که Google برخی از صفحات شما را نادیده نمی‌گیرد. اگر سایت شما جدید باشد لینک‌های خارجی کمتری دارد. GoogleBot و سایر خزنده‌های گوگل از طریق دنبال کردن لینک‌ها از سایتی به سایت دیگر پیمایش می‌کنند. بنابراین اگر سایتی به سایت شما لینک ندهد، ممکن است گوگل هرگز سایت شما را پیمایش نکند. اگر سایتتان از محتوای غنی عکس و فیلم استفاده می‌کند، یا در گوگل نیوز نمایش داده ‌می‌شود یا می‌توانید از ترفندهای سایت مپ برای نمایش آن استفاده کنید. گوگل می‌تواند اطلاعات بیشتری را برای جستجو در اکانت از سایت مپ برای جایی که نیاز است، بگیرد. از فایل سایت مپ زمانی می‌توانید استفاده کنید که نخواهید صفحاتی از سایتتان به دلایل مختلف مثل عدم کاربردی بودن، توسط موتورهای جستجو بررسی شود. نام این فایل robots.txt است. سیستم کانی وب به صورت اتوماتیک این فایل را تولید می‌کند ولی باید چگونگی استفاده از آن را بدانید. چگونگی اضافه کردن آدرس صفحه‌ای که نمی‌خواهید به موتورهای جستجو نشان داده شود، به صورت زیر می‌باشد که در قسمت خطوط دلخواه باید این عبارت‌ها را وارد کنید: User-agent: نام ربات مربوطه Disallow: آدرس URLای که نمی‌خواهید نمایش داده شود. Allow: مسیری از دایرکتوری که والدینش بلاک شده ولی نمی‌خواهید خودش بلاک شود.
 25. بهینه‌سازی برای جستجوگرها SEO

  ارتباط مستقیم تگ‌های عنوان با سئو تگ‌های عنوان (Heading Tags)، همان‌طور که از اسمشان پیداست برای مشخص کردن بخش‌های مختلف یک سایت (دادن عنوان به هر بخش) استفاده می‌شوند. این تگ‌ها شامل h1، h2، h3، h4، h5، h6 هستند. h1 مهم‌ترین عنوان و h6 عنوان با کمترین ارزش را تعریف می‌کند. این تگ‌ها محتوای وب سایت شما را سازمان‌دهی می‌کنند. فونت تگ‌ها باتوجه به اهمیت‌شان از h1 تا h6 به ترتیب کاهش میابد. سئو و تگ‌های عنوان استفاده از تگ‌ها در سئو مهم می‌باشد. به گونه‌ای که موتورهای جستجو در درجه‌ی اول از کلمات کلیدی در title (عنوان وب سایت در نوار ابزار مرورگر)، محتوا و تگ‌های عنوان برای پیمایش کردن محتوای وب سایت و پیدا کردن ارتباط موضوعی تگ‌ها با متن استفاده می‌کنند. گوگل با توجه به استفاده‌ی ادمین از همین تگ‌ها در مطالب سایت، میزان اهمیت هربخش از سایت را متوجه می‌شود. حال این پرسش پیش می‌آید که اگر از تگ h1 در سایت خود به صورت مکرر استفاده کنیم، رتبه‌ی سایت بالا می‌رود؟ خیر! این کار تقلب محسوب می‌شود و درصورت انجام این کار گوگل شما را جریمه خواهد کرد. این تگ‌ها به شما کمک می‌کنند تا سایت‌های بهتر طراحی کنید. همچنین با استفاده از این تگ‌ها به بازدیدکنندگان کمک می‌کنید تا هرآنچه را که جستجو می‌کنند به سرعت پیدا کنند. البته فراموش نکنیم تگ‌های عنوان می‌توانند به مرتب نگه‌داشتن متن کمک کنند. نکات مهم گوگل اهمیت ویژه‌ای برای تعیین درصد استفاده از کلمات کلیدی، در تگ‌های عنوان قائل است. اما نباید این تگ‌ها را با کلمات کلیدی کاملا پر کرد. از تگ h1 بیشتر از یک بار استفاده نکنید. لازم به ذکر است به هیچ عنوان از این تگ چشم‌پوشی نکنید. بهترین تعداد برای استفاده از تگ h2 دو تا پنج بار و برای تگ h3 تا شش بار می‌باشد. استفاده از سایر تگ‌های h4 و h5 و h6 بدون محدودیت می‌باشند. ترتیب استفاده از تگ‌ها را رعایت کنید. به این صورت که از تگ h1 به تگ h6 پرش نکنید، چون ساختار متن را به هم می‌ریزد. عنوان تگ‌ها را برای صفحات مختلف تکرار نکنید. همچنین عنوان تگ‌های مختلف در یک صفحه نیز نباید تکراری باشند. به عنوان مثال در یک مطلب دوبار از عنوان «ساخت وب سایت» استفاده نکنید. از تگ‌های عنوان برای Hidden Textها (متن‌هایی در صفحات وب که برای موتورهای جستجو قابل مشاهده و برای انسان غیرقابل مشاهده است) استفاده نکنید. برای سازمان‌دهی مطالب‌تان از تگ‌های عنوان استفاده کنید نه قالب‌بندی!
 26. سئو به معنی بهینه‌سازی سایت برای موتورهای جستجویی چون گوگل، یاهو، بینگ و ... است که در افزایش بازدید و بالا بردن رتبه‌ی سایت در این موتورهای جستجو موثر و کاراست.
 1. نمایش فعالیت های بیشتر