بخش ضرب المثل

15 موضوع در این تالار قرار دارد

  • 0 پاسخ
  • 522 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 433 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 343 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 354 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 332 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 333 بازدید
 1. برج زهر مار

  • 0 پاسخ
  • 357 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 412 بازدید
 2. از پشت خنجر زد

  • 0 پاسخ
  • 403 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 421 بازدید
 3. از آسمان افتاد

  • 0 پاسخ
  • 386 بازدید
 4. اشرف خر

  • 0 پاسخ
  • 391 بازدید
 5. اشک تمساح

  • 0 پاسخ
  • 374 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 420 بازدید
 6. ۱۲۴۵ ضرب المثل

  • 0 پاسخ
  • 379 بازدید