رفتن به مطلب

افزونه و پلاگین

134 فایل

 1. رایگان

  افزونه Hide Link And Code

  این افزونه به طور خودکار لینک، کد، تصاویر در پست های تالارهای گفتگو  را مخفی می کند.

  0 دریافت

     (0 نقد)

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

 2. رایگان

  برنامه Sticky Notes

  برنامه Sticky Notes

  0 دریافت

     (0 نقد)

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

 3. رایگان

  برنامه Tutorials

  برنامه Tutorials

  0 دریافت

     (0 نقد)

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

 4. رایگان

  برنامه مسنجر زنده Live Messenger

  برنامه مسنجر زنده Live Messenger
  یک سیستم پشتیبانی و چت بصورت زنده با امکانات حرفه ای

  1 دریافت

     (0 نقد)

  0 دیدگاه

  ارسال

 5. رایگان

  افزونه Font Awesome 6

  با توجه به اینکه نسخه های قبل از 4.6 در IPS از Font Awesome 5 استفاده می کنند، با استفاده از این برنامه می توانید Font Awesome سیستم را به نسخه 6 بدون از دست دادن نسخه قبل، ارتقا دهید.

  0 دریافت

     (0 نقد)

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

 6. رایگان

  برنامه VideoBox - Video & Livestream Sharing Platform

  برنامه VideoBox - Video & Livestream Sharing Platform

  2 دریافت

     (0 نقد)

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

 7. رایگان

  برنامه چت باکس Chatbox Free

  توسط این برنامه کاربران می توانند در انجمن با یکدیگر چت کنند.

  1 دریافت

     (0 نقد)

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

 8. رایگان

  برنامه تاریخ هجری شمسی (جلالی)

  تبدیل تاریخ به صورت هوشمند بر اساس زبان انتخابی کاربر. تاریخ ها، تنها در صورت انتخاب زبان فارسی، به صورت شمسی نمایش داده خواهند شد!
  بهره گیری از Jquery-ui تم، Amib Persian Calendar و کتابخانه Jdf
  Dateicker و Timepicker فارسی جلالی اضافه شده برای راحتی هرچه تمامتر.
  شمسی سازی کامل بخش جدید پرچم داران.
  استفاده از فرمت جدید برای نمایش کاربر پسندتر تاریخ.
  شمسی سازی Field های تاریخ در بخش مدیریت و کاربری انجمن.
  شمسی سازی تاریخ "نقل قول" ها.
  شمسی سازی تاریخ تولد در پروفایل کاربری و نمایش آن به صورت شمسی.
  *جدید: شمسی سازی تاریخ در چت باکس (Bimchatbox, Chatbox Free).
  *جدید: افزوده شدن قابلیت تنظیم تبدیل ریال به تومان.
   
  راهنمای نصب : کافیست از بخش برنامه ها (Applications) درون ریزی را انجام دهید و لذت ببرید.
  متد های قابل استفاده در صورت نیاز به توسعه: (تمامی متد ها بر اساس همان کتابخانه Jdf اصلی میباشد)
  <?php use IPS\IPSFarsi\Jalalidate; Jalalidate::i()->jdate( $format, $timestamp = '', $none = '', $time_zone = 'Asia/Tehran', $tr_num = 'fa' ); Jalalidate::i()->jstrftime( $format, $timestamp = '', $none = '', $time_zone = 'Asia/Tehran', $tr_num = 'fa' ); Jalalidate::i()->jmktime( $h = '', $m = '', $s = '', $jm = '', $jd = '', $jy = '', $none = '', $timezone = 'Asia/Tehran' ); Jalalidate::i()->jgetdate( $timestamp = '', $none = '', $timezone = 'Asia/Tehran', $tn = 'en' ) Jalalidate::i()->jcheckdate( $jm, $jd, $jy ); Jalalidate::i()->trNum( $str, $mod = 'en', $mf = '٫' ); Jalalidate::i()->jdateWords( $array, $mod = '' ); Jalalidate::i()->gregorianToJalali( $gy, $gm, $gd, $mod = '' ); Jalalidate::i()->jalaliToGregorian( $jy, $jm, $jd, $mod = '' ); یا بر اساس استاندارد IPS
  \IPS\IPSFarsi\Jalalidate::i()->jdate( $format, $timestamp = '', $none = '', $time_zone = 'Asia/Tehran', $tr_num = 'fa' ); \IPS\IPSFarsi\Jalalidate::i()->jstrftime( $format, $timestamp = '', $none = '', $time_zone = 'Asia/Tehran', $tr_num = 'fa' ); \IPS\IPSFarsi\Jalalidate::i()->jmktime( $h = '', $m = '', $s = '', $jm = '', $jd = '', $jy = '', $none = '', $timezone = 'Asia/Tehran' ); \IPS\IPSFarsi\Jalalidate::i()->jgetdate( $timestamp = '', $none = '', $timezone = 'Asia/Tehran', $tn = 'en' ) \IPS\IPSFarsi\Jalalidate::i()->jcheckdate( $jm, $jd, $jy ); \IPS\IPSFarsi\Jalalidate::i()->trNum( $str, $mod = 'en', $mf = '٫' ); \IPS\IPSFarsi\Jalalidate::i()->jdateWords( $array, $mod = '' ); \IPS\IPSFarsi\Jalalidate::i()->gregorianToJalali( $gy, $gm, $gd, $mod = '' ); \IPS\IPSFarsi\Jalalidate::i()->jalaliToGregorian( $jy, $jm, $jd, $mod = '' );  
   
  توجه: بنابه درخواست سایت ipsfarsi.com لینک دانلود از سایت حذف گردید. لطفا به سایت مرجع مراجعه کنید.

  21 دریافت

     (0 نقد)

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

 9. رایگان

  افزونه حرفه ای Bugtracker

  افزونه حرفه ای Bugtracker سازگار با آخرین نسخه

  0 دریافت

     (0 نقد)

  0 دیدگاه

  ارسال

 10. رایگان

  افزونه حرفه ای Bug Tracker and Suggestions Tracker

  افزونه حرفه ای Bug Tracker and Suggestions Tracker سازگار با آخرین نسخه

  0 دریافت

     (0 نقد)

  0 دیدگاه

  ارسال

 11. رایگان

  برنامه Videos

  توسط این برنامه، کاربران سایت شما قادر خواهند بود در سایت شما، ویدیو های خود را ارسال نمایند یا از دیگر سایت ها به اشتراک بگذارند.
   
  ویژگی ها
   
  NEW Per category custom field support.
  NEW Quick add video support.
  NEW Video.JS support for uploaded videos.
  NEW Improved front end design new trending, followed, discover and featured tabs .Including pagination and sorting.
  NEW RSS import support for videos.
  Support included for share links on view video page.
  Support for category permissions. Set who can add videos, edit videos, delete videos, add comments, edit comments, delete comments per group.
  Support for per category settings, including view category, view and add video permissions and discussion topics.
  Ajax rating system with per group permissions who can rate and even who can change their votes.
  Default per category settings for sort and filter as well as number of videos per page.
  Support for YouTube thumbnails. Thumbnails are downloaded and saved locally for display next to videos when new videos are added using media urls. (See below for which sites are supported.)
  Quick add video option, enter the media url and category and the system will attempt to get the video title/description automatically. (Not all media urls supported.)
  Support for category or video following.
  Support for IPB's tag class for videos.
  Per category or globally created discussion topics.
  RSS feed for new videos added and per category rss feed export added for each category.

  4 دریافت

     (0 نقد)

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

 12. رایگان

  افزونه بروزرسانی نسخه فایل ها New Reply to Support Topic When Upload New Version

  افزونه بروزرسانی نسخه فایل ها New Reply to Support Topic When Upload New Version

  0 دریافت

     (0 نقد)

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

 13. رایگان

  افزونه تایید عضویت با پیامک Phone number confirmation upon registration

  افزونه تایید عضویت با پیامک Phone number confirmation upon registration
   
   
  Plugin description The plugin works with a well-known SMS gateway, which delivers the verification code via SMS to the user's phone for verification. Accordingly, you must constantly keep a positive balance on the SMS gateway website, otherwise users will simply not be able to register if your balance is zero. For the plugin to work, you need to register on the site http://smsc.ru . Then you need to top up your balance. Installation Download the plugin to your computer and open the smsc.php file in a text editor. Find the following lines in the code: 'login' => 'YOUR_LOGIN', 'psw' => 'YOUR_PASS', Replace the YOUR_LOGIN value with your username that you specified when registering in the SMS gateway, respectively, replace YOUR_PASS with your password. Then upload the smsc.php file to the root directory of your Invision Community. The next step is to install the plugin. Go to the System> Features> Plugins page of your admin center and click the Install new plugin button. Specify the Smsc.xml file . After installing the plugin, a phone number confirmation form will appear on the registration page. More detailed information on installing plugins on IPS4 is located in our instructions . Accordingly, to disable the phone number confirmation form, you just need to disable the plugin.  

  0 دریافت

     (0 نقد)

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

 14. رایگان

  برنامه ThreadStarter- Core

  برنامه ThreadStarter- Core سازگار با آخرین نسخه

  1 دریافت

     (0 نقد)

  0 دیدگاه

  ارسال

 15. رایگان

  برنامه فرم ساز پیشرفته Application Forms

  برنامه فرم ساز پیشرفته Application Forms

  0 دریافت

     (0 نقد)

  0 دیدگاه

  ارسال

 16. رایگان

  برنامه Trophies and Medals

  برنامه Trophies and Medals

  2 دریافت

     (0 نقد)

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

 17. رایگان

  برنامه خوش آمدگویی Auto Welcome

  توسط این برنامه می توانید به کاربران جدید خوش آمد بگویید. این خوش آمدگویی می تواند به 3 طریق: ارسال ایمیل، ارسال پیغام خصوصی و یا ایجاد تاپیک باشد. امکان شخصی سازی: عنوان، متن و فرم به طور کامل در دست مدیریت سایت می باشد.

  3 دریافت

     (0 نقد)

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

 18. رایگان

  برنامه YourTube Lite

  برنامه YourTube Lite

  0 دریافت

     (0 نقد)

  0 دیدگاه

  ارسال

 19. رایگان

  برنامه مسابقات Tournaments

  این برنامه یک بخش مسابقات در انجمن شما ایجاد می کند.

  3 دریافت

     (0 نقد)

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

 20. رایگان

  برنامه مدال دهی iAwards

  برنامه Awards به مدیر سایت این امکان را می دهد تا به کاربران سایت جایزه (مدال یا ... ) برای فعالیت یا کارهای خاص اهدا نماید.

  1 دریافت

     (0 نقد)

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

 21. رایگان

  برنامه Topic Moderators

  برنامه Topic Moderators

  0 دریافت

     (0 نقد)

  0 دیدگاه

  ارسال

 22. رایگان

  برنامه Server List

  برنامه Server List

  0 دریافت

     (0 نقد)

  0 دیدگاه

  ارسال

 23. رایگان

  برنامه Rocket.Chat Online Users

  برنامه Rocket.Chat Online Users

  0 دریافت

     (0 نقد)

  0 دیدگاه

  ارسال

 24. رایگان

  برنامه Post Notes

  برنامه Post Notes

  0 دریافت

     (0 نقد)

  0 دیدگاه

  ارسال

 25. رایگان

  برنامه PM Viewer

  برنامه PM Viewer

  1 دریافت

     (0 نقد)

  0 دیدگاه

  ارسال

×
×
 • اضافه کردن...