رفتن به مطلب

کاربران گرامی تاپیک تخفیف ویژه طراحان سایت  رو مطالعه کنید و حتما از این فرصت بی نظیر و عالی نهایت استفاده را بکنید.

کاربران گرامی تاپیک دعوت به همکاری با سایت  رو مطالعه کنید و در صورت علاقه می توانید برای خودتون درآمد کسب کنید و پول در بیارید.

×
×
 • اضافه کردن...

قالب وبلاگ موزیک راک

امتیاز دادن به این موضوع:


ircfc

براي جلوگیری از تکراری شدن تاپیک ها قبل از ارسال از قسمت جستجوی سایت استفاده کنید. تاپیک های تکراری حذف خواهند شد.

تاپیک ها باید در انجمن های مناسب زده شوند. قبل از ارسال تاپیک عنوان انجمن را بخوانید.

ارسال های توصیه شده

قالب وبلاگ جدید و شیک برای موزیک راکــ

Theme Name: Rock Music

System : Blogfa

series : Music & JAY-Rch Temp

Theme Version: 9.5

designed by : JAY-Rch

Update : SEP 25, 2009

logo1.png

مشاهده قالب: http://templateland.ir/template/blogfa/rockmusic/ok.htm

دانلود قالب: http://templateland.ir/template/blogfa/ ... -Music.zip

کد قالب

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<TITLE><-BlogTitle-></TITLE>
<meta name="generator" content="jay-rch Art Themes" />
<meta name="keywords" content="  قالب وبلاگ , قالب وبلاگ ,قالب بلاگفا ,قالب پرشين بلاگ ,قالب بلاگ اسکاي , jay-rch, jay-rch.blogfa.com, [url]http://www.jay-rch.blogfa.com[/url], قالب جديد , قالب هاي جديد داگان Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs, Blogs ">
 <meta name="description" content="قالب براي بلاگفا" />
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
<style type="text/css">
<!--
body {
background-image: url();
margin-top: 0px;
}
-->
</style>
<style>
BODY {
font-family: Tahoma;
font-size: 8pt;
color: #000000;
background-color: 000000;
text-align: center;
background-image: url([url]http://templateland.ir/template/blogfa/rockmusic/Untitled-2.jpg[/url]);
}
.Center{width:750px;text-align: center;}

.HeaderBox{height:75px ; color: white; border: 7px solid #FFFFFF; background-color: black;direction: rtl;}
.BlogTitle{Color:white;font-family: Arial; font-size: 18pt; font-weight: bold;padding-bottom:5px}
.BlogTitle A:link {color:white;text-decoration: none;}
.BlogTitle A:visited {color:white;text-decoration: none;}
.BlogTitle A:hover {color:white;text-decoration: none;}

.BlogSubTitle{color:#F8F8F8;font-family: Tahoma;font-size: 9pt;}
.Container{padding:3px;; color: #000000; background-color: 000000;text-align=right;direction: rtl;}

.Content{padding-left:5px;padding-right:1px;width: 585px;float: right;text-align: right;direction: rtl;}
.Sidebar{line-height: 150%;width: 190px;float: left;padding:2px;text-align: left;direction: rtl;color:white}

.PostTitle{font-size: 9pt;font-family: Tahoma; font-weight: bold ;color:white;padding-top: 6px; padding-bottom: 2px;}
.PostTitle A:link {color:white;text-decoration: none;}
.PostTitle A:visited {color:white;text-decoration: none;}
.PostTitle A:hover {color:yellow;text-decoration: none;}


.PostBody {padding-right: 5px ;font-size: 9pt;font-family: Tahoma;color:#F8F8F8;padding-top: 3px; padding-bottom: 3px;;line-height:2em}
.PostBody A:link{color:#cccccc;text-decoration: none;}
.PostBody A:visited {color:#cccccc;text-decoration: none;}
.PostBody A:hover{color:666666;text-decoration: none;}
.postdesc {font-size: 7pt;font-family: Tahoma;color:#C0C0C0;padding-bottom: 10px}
.postdesc A{font-size: 8pt;font-family: Tahoma;}


A:link {color:#cccccc;text-decoration: none;}
A:visited {color:#cccccc;text-decoration: none;}
A:hover {color:666666;text-decoration: none;}


</style> 
<script language="javascript">
 function GetBC(lngPostid)
 {
   intTimeZone=<-BlogTimeZone->;
   strBlogId="<-BlogId->";
   intCount=-1;
   strResult="";
   try {
 for (i=0;i<BlogComments.length;i+=2)
 {
    if (BlogComments[i]==lngPostid)
    intCount=BlogComments[i+1] ;
 }
     } catch( e) {
     }
  if ( intCount==-1) strResult="آرشيو نظرات";
  if ( intCount==0) strResult="پيغام شما";
  if ( intCount==1) strResult="يک پيغام";
  if ( intCount>1) strResult=intCount + "پيغام" ;

 strUrl="http://commenting.blogfa.com/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ;
 strResult ="<a href=\"javascript:void(0)\" onclick=\"javascript:window.open('" + strUrl + "','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px')\" >" + strResult + " </a>" ;

 document.write ( strResult ) ;
}

function OpenLD()
{
 window.open('LinkDump.aspx','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px');
 return true;
}

</script>

</head>

<body>
<table width="900" height="811" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
 <tr>
  <th align="right" valign="top" scope="col"><table width="900" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
     <th height="373" align="center" valign="bottom" background="http://templateland.ir/template/blogfa/rockmusic/1_47.jpg" scope="col">

<marquee direction="left" height="31" width="400" left="450" top="200" scrolldelay="90" scrollamount="4" behavior="scroll" loop="0" style="background-color:transparent;" id="Marquee1"><font style="font-size:11px" color="#999999" face="Arial">Designed By : JAY-Rch...Powered Web : www.templateland.ir...</font></marquee>		 </th>
    </tr>
   </table>   
   <table width="898" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr>
     <th height="228" align="right" valign="top" background="http://templateland.ir/template/blogfa/rockmusic/Untitled-1.jpg" scope="col"><table width="792" height="352" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tr>
       <th align="right" valign="top" scope="col"><table width="195" height="522" border="0" align="left" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr>
         <th align="left" valign="top" scope="col">

			<td valign="top" width="190"> <div class="Sidebar" style="width: 190px;">
	<BlogProfile>
		<div style="padding-bottom:7px;text-align: justify;color:#666666;face:tahoma;font-size: 8pt" >
	  <BlogPhoto>
	  	<div style="padding-bottom:7px;text-align:center" >
	    [img=<-BlogPhotoLink->]
	    </div>
	  </BlogPhoto>
     <-BlogAbout-> 


</div>
  </BlogProfile>
<font color="#1DAEBA" face="tahoma"><span style="font-size: 8pt">
	[url="<-BlogUrl->"]صفحه نخست[/url]

	<BlogProfileLinkBlock>[url="<-BlogProfileLink->"]پروفايل مدير وبلاگ[/url]
</BlogProfileLinkBlock>
	[email="<-BlogEmail->"]پست الکترونيک[/email]

	[url="<-BlogArchiveLink->"]آرشيو وبلاگ[/url]

	[url="/posts/"]عناوين مطالب وبلاگ[/url]


<BlogLinkDumpBlock>
	<a style="text-decoration: none; font-family:tahoma; font-size: 8pt; border: 1px dotted #333333; background-color:#111111" ><font color="#777777"> پيوندهاي روزانه </font>


	 <BlogLinkDump>
		[url="<-LinkUrl->"]" ><-LinkTitle->[/url]

	 </BlogLinkDump>
[url="javascript:void(0)"]آرشيو پيوندهاي روزانه[/url]


	</BlogLinkDumpBlock>
	<BlogArchiveBlock>
<a style="text-decoration: none; font-family:tahoma; font-size: 8pt; border: 1px dotted #333333; background-color:#111111" ><font color="#777777"> آرشيو </font>


	<span dir="ltr">
	<BlogArchive>
		[url="<-ArchiveLink->"]<-ArchiveTitle->[/url]

	</BlogArchive>
	</span></BlogArchiveBlock>


	<BlogCategoriesBlock>
	<a style="text-decoration: none; font-family:tahoma; font-size: 8pt; border: 1px dotted #333333; background-color:#111111" ><font color="#777777">  آرشيو موضوعي </font>


 	<BlogCategories>
		[url="<-CategoryLink->"]<-CategoryName->[/url]

	</BlogCategories>

	</BlogCategoriesBlock>

	<BlogAuthorsBlock>
	<a style="text-decoration: none; font-family:tahoma; font-size: 8pt; border: 1px dotted #333333; background-color:#111111" ><font color="#777777"> نويسندگان </font>


	 <BlogAuthors>
		[url="<-AuthorLink->"]<-AuthorName->[/url]

	 </BlogAuthors>

	</BlogAuthorsBlock>

	<BlogLinksBlock>
	<a style="text-decoration: none; font-family:tahoma; font-size: 8pt; border: 1px dotted #333333; background-color:#111111" ><font color="#777777"> دوستان </font>


	<BlogLinks>
		[url="<-LinkUrl->"]<-LinkTitle->[/url]

	</BlogLinks>

	</BlogLinksBlock>

	[url="/rss.aspx"] RSS [/url]


	  [url="http://www.templateland.ir"]<font color="#777777"> Designed By:JAY-Rch</font>[/url]

 <div align="center"><font color="#000000" style="font-size: 8pt">

   <-BlogCustomHtml->
       </font>
       </div>

			</div></td> 

			 </th>
        </tr>
       </table>       <table width="588" height="615" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr>
         <th align="right" valign="top" scope="col">


			<td width="585" valign="top"> <div class="Content" style="width: 585px; height: 136px">
<BLOGFA>
<font color="#C0C0C0" style="font-size: 8pt">
<a name="<-PostId->"></a>
</font>
<div class="PostTitle" dir="rtl" >


<a href="<-PostLink->">
	<font size="2" color="#777777"><-PostTitle-></font></a></div>
<div class="postbody" ><font color="#C0C0C0" size="2"><-PostContent-><BlogExtendedPost>

	</font>[url="<-PostLink->"]<font color="#C0C0C0" size="2">ادامه مطلب</font>[/url]</BlogExtendedPost></div>
<div class="postdesc">
	[url="<-PostLink->"]<font color="#666666">+</font>[/url]<font style="font-size: 8pt" color="#666666">تاريخ <-PostDate->ساعت <-PostTime-> 
	نويسنده <-PostAuthor-> 
	<BlogComment>
	 | 
	 <span dir="rtl" >
   <script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script>
   </span>
    </BlogComment>
  	</font>
  </div>

</BLOGFA>

<center><script language="javascript" type="text/javascript"     
 src="http://templateland.ir/template/blogfa/power.js"></script></center>
<BlogNextAndPreviousBlock>
<div style="width:100%">
<BlogPreviousPageBlock>
<div style="width:49%;float:right"><a href="<-BlogPreviousPageLink->">
<span style="font-size: 8pt"><font color="#C0C0C0">مطالب جديدتر</font></span></a></div>
</BlogPreviousPageBlock>
<BlogNextPageBlock>
<div style="width:49%;float:left;text-align:left"><a href="<-BlogNextPageLink->">
<span style="font-size: 8pt"><font color="#C0C0C0">مطالب قديمي‌تر</font></span></a></div>
</BlogNextPageBlock>
</div>
</BlogNextAndPreviousBlock>

</div></td>	 </th>
        </tr>
       </table></th>
      </tr>
     </table></th>
    </tr>
   </table>
   <table width="200" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr>
     <th scope="col">[img=http://templateland.ir/template/blogfa/rockmusic/Untitled-33.jpg]</th>
    </tr>
   </table></th>
 </tr>
</table>
<map name="Map">
 <area shape="rect" coords="174,69,278,93" href="http://www.templateland.ir" target="_self" alt="Home">
 <area shape="rect" coords="293,58,390,80" href="http://www.templateland.ir" target="_blank" alt="About Us">
 <area shape="rect" coords="406,61,501,85" href="http://www.templateland.ir" target="_blank" alt="Bands">
 <area shape="rect" coords="533,49,624,72" href="http://www.templateland.ir" target="_blank" alt="Portfolio">
 <area shape="rect" coords="589,85,663,104" href="http://www.templateland.ir" alt="Albums">
 <area shape="rect" coords="670,46,745,66" href="http://www.templateland.ir" target="_blank" alt="Contact Us">
</map>
</body>
</html>

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • پاسخ 0
 • ایجاد شد
 • آخرین پاسخ

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

روزهای محبوب

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

روزهای محبوب

در تاپیک ها، اگر سوال يا نظر خاصي نداريد لطفا فقط از دکمه می پسندم و ... استفاده کنيد. نظراتي مانند مرسی، خوب بود، ممنون و ... شامل اسپم هستند و باعث کاهش کيفيت پست ها مي شوند.

بالا آوردن تاپیک ها و پست ها قبل از 48 ساعت ممنوع است و موجب حذف آنها خواهد شد.

این موضوع کاملا قدیمی است. لطفا به جای بروز کردن این موضوع در نظر شروع یک موضوع جدید باشید مگر این که لازم به بروز رسانی این موضوع باشید.

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.

اطلاعیه ها

 • >> تولد پسرم ---- کوپن amirali << >> تخفیف 60.000 هزار تومانی هر کاربر می تواند 2 بار استفاده کند <<