رفتن به مطلب

کاربران گرامی تاپیک تخفیف ویژه طراحان سایت  رو مطالعه کنید و حتما از این فرصت بی نظیر و عالی نهایت استفاده را بکنید.

کاربران گرامی تاپیک دعوت به همکاری و کسب درآمد با سایت  رو مطالعه کنید و در صورت علاقه می توانید برای خودتون درآمد کسب کنید و پول در بیارید.

قالب وبلاگ برگ زرد

امتیاز دادن به این موضوع:


ircfc
 اشتراک گذاری

براي جلوگیری از تکراری شدن تاپیک ها قبل از ارسال از قسمت جستجوی سایت استفاده کنید. تاپیک های تکراری حذف خواهند شد.

تاپیک ها باید در انجمن های مناسب زده شوند. قبل از ارسال تاپیک عنوان انجمن را بخوانید.

ارسال های توصیه شده

قالب وبلاگ برگ زرد برای سیستم های بلاگفا و پرشین بلاگ

Theme Name : Yellow

System : Blogfa & Persianblog

series : all Temp

Theme Version : 3.2

designed by : JAY-Rch

Update : DEC 25, 2009

logo.png

مشاهده قالب: http://templateland.ir/template/all/zard/Untitled-3.htm

دانلود قالب: http://templateland.ir/template/all/zard/cod.zip

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • پاسخ 2
  • ایجاد شد
  • آخرین پاسخ

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

روزهای محبوب

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

روزهای محبوب

کد برای بلاگفا

<html>

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<-BlogTitle->" href="<-BlogXmlLink->">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://templateland.ir/template/all/zard/style.css">
<title><-BlogTitle-></title>

<script language="javascript">
function GetBC(lngPostid)
{
intTimeZone=<-BlogTimeZone->;
strBlogId="<-BlogId->";
intCount=-1;
strResult="";
try {
for (i=0;i<BlogComments.length;i+=2)
{
if (BlogComments[i]==lngPostid)
intCount=BlogComments[i+1] ;
}
} catch( e) {
}
if ( intCount==-1) strResult="آرشیو نظرات";
if ( intCount==0) strResult="نظر بدهید";
if ( intCount==1) strResult="یک نظر";
if ( intCount>1) strResult=intCount + " نظر" ;

strUrl="http://commenting.blogfa.com/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ;
strResult ="<a href=\"javascript:void(0)\" onclick=\"javascript:window.open('" + strUrl + "','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px')\" >" + strResult + " </a>" ;

document.write ( strResult ) ;
}

function OpenLD()
{
window.open('LinkDump.aspx','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px');
return true;
}

</script>

</head>

<body>

<div id="blog">
<div id="Main">
<div id="Header">
<div id="HeaderPadding">
<h1><-BlogTitle-></h1>
<h2><-BlogDescription-></h2>
</div>
</div>
<div id="Post">
<div id="PostTop">
</div>
<div id="PostPadding">

<BLOGFA>
<h3><-PostTitle-></h3>
<div class="PostContent">


<-PostContent-></p>
<BlogExtendedPost>
[url="<-PostLink->"]ادامه مطلب[/url]</BlogExtendedPost></p>


<BlogComment>
<script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script>
</BlogComment> </p>
<p class="Author">نوشته شده توسط <-PostAuthor-> در <-PostDate->
ساعت <-PostTime-> موضوع <-PostCategory-> |
[url="<-PostLink->"]لینک ثابت[/url]</p>
</div>
<hr>
</BLOGFA>
<BlogNextAndPreviousBlock>
<div id="Pages">
<BlogPreviousPageBlock>
<div id="PreviousPage">
[url="<-BlogPreviousPageLink->"]مطالب جدیدتر[/url] </div>
</BlogPreviousPageBlock>
<BlogNextPageBlock>
<div id="NextPage">
[url="<-BlogNextPageLink->"]مطالب قدیمی‌تر[/url]</div>
</BlogNextPageBlock>
</div>
</BlogNextAndPreviousBlock><BlogPreviousItemsBlock>
<div id="Previous">
<p class="Title">آخرین نوشته ها</p>
<div class="Content"><BlogPreviousItems>
<a href="<-PostLink->" target="_blank" title="<-PostDate->">
<-PostTitle-></a>

</BlogPreviousItems>
</p>
</div>
</div>
</BlogPreviousItemsBlock>
</div>
</div>
<div id="Menu">
<div id="MenuTop">
</div>
<div id="MenuPadding">

<p class="Title">درباره وبلاگ</p>
<div class="Content">


<BlogProfile><BlogPhoto>
[img=<-BlogPhotoLink->]</BlogPhoto></BlogProfile></p>


<-BlogAbout-></p>
</div>
<hr>
<p class="Title">فهرست اصلی</p>
<div class="Content">


[url="<-BlogUrl->"]صفحه اصلی[/url]</p>


[url="<-BlogArchiveLink->"]آرشیو وبلاگ[/url]</p>
<BlogProfileLinkBlock>

[url="<-BlogProfileLink->"]مشخصات نویسنده وبلاگ[/url]</p></BlogProfileLinkBlock>


[email="<-BlogEmail->"]ایمیل[/email]</p>


[url="http://mytemplate.blogfa.com/"]طراح قالب[/url]</p>
</div>
<hr>
<BlogAuthorsBlock>
<p class="Title">نویسندگان</p>
<div class="Content">


<BlogAuthors>
<a href="<-AuthorLink->" target="_blank"><-AuthorName->

</a></BlogAuthors></p>
</div>
<hr>
</BlogAuthorsBlock>
<BlogCategoriesBlock>
<p class="Title">آرشیو موضوعی</p>
<div class="Content">


<BlogCategories>
<a href="<-CategoryLink->" target="_blank"><-CategoryName->

</a></BlogCategories></p>
</div>
<hr>
</BlogCategoriesBlock>
<BlogLinksBlock>
<p class="Title">دوستان</p>
<div class="Content">
<marquee direction="up" height="100" onmouseout="this.start()" onmouseover="this.stop()" scrollamount="1" scrolldelay="1" style="text-align: center">


<BlogLinks>
<a href="<-LinkUrl->" target="_blank"><-LinkTitle->
</a></BlogLinks>
</p><a href="http://mytemplate.blogfa.com/" target="_blank" title="طراح قالب: حامد علی وردی">
طراح حرفه ای قالب وبلاگ</a></p></marquee> </div>
<hr>
</BlogLinksBlock>
<BlogLinkDumpBlock>
<p class="Title">پیوندهای روزانه</p>
<div class="Content">
<marquee direction="up" height="100" onmouseout="this.start()" onmouseover="this.stop()" scrollamount="1" scrolldelay="1" style="text-align: center">


<BlogLinkDump>
<a href="<-LinkUrl->" target="_blank" title="<-LinkDescription->">
<-LinkTitle->
</a></BlogLinkDump></p></marquee>

<a href="javascript:void(0)" onclick="OpenLD();">آرشیو پیوندهای
روزانه</a></p>
</div>
<hr>
</BlogLinkDumpBlock>
<p class="Title">نوشته های پیشین</p>
<div class="Content">
<marquee direction="up" height="100" onmouseout="this.start()" onmouseover="this.stop()" scrollamount="1" scrolldelay="1" style="text-align: center">


<BlogArchive>
<a href="<-ArchiveLink->" target="_blank"><-ArchiveTitle->
</a></BlogArchive>
</p></marquee> </div>
<hr>
<p class="Title">طراح قالب</p>
<div class="Content">
<div id="Designer">
[url="http://mytemplate.blogfa.com/"][/url]
</div>
</div>
<hr>
<p id="RSS">
[url="http://mytemplate.blogfa.com/"][/url]
<a target="_blank" href="<-BlogXmlLink->">
<acronym title="Rdf Site Summary">RSS</acronym></a></p>
<p id="PoweredBy">POWERED BY </p>
<p id="Blogfa"><a target="_blank" href="http://www.blogfa.com/">
BLOGFA.COM </a></p>


<p class="CustomHTML"><-BlogCustomHtml-></p>
</div>
</div>
<div id="Footer">
<div id="FooterPadding">
TEMPLATE  
[url="http://templateland.ir"]Template Land[/url] </div>
</div>
</div>
</div>


</body>

</html>لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

کد برای پرشین بلاگ

<html>

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<#blogtitle#>" href="<#rss#>">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://templateland.ir/template/all/zard/style.css">
<title><#blogtitle#></title>

<script type="text/javascript" src="http://commenting.persianblog.ir/cc.asp?username=<#user#>"></script>
<script>
function get_cc(postid) {
for(i=0;i<PB_PIPP;i++)
if (PB_CCA[i*2]==postid)
if (PB_CCA[i*2+1]>0)
return +PB_CCA[i*2+1]+" نظر";
else if (PB_CCA[i*2+1]==0)
return "نظر بدهید";
else if (PB_CCA[i*2+1]==-1)
return "( غيرفعال )";
return "( بايگاني شده )";
}
</script>

</head>

<body>

<div id="blog">
<div id="Main">
<div id="Header">
<div id="HeaderPadding">
<h1><#blogtitle#></h1>
</div>
</div>
<div id="Post">
<div id="PostTop">
</div>
<div id="PostPadding">

<persianblog>
<h3><#title#></h3>
<div class="PostContent">


<#body#></p>

<a href="JavaScript:void(0)" onclick="window.open ('http://commenting.persianblog.ir/ucomments.asp?id=<#postid#>',null,'width=600, height=500, scrollbars=yes, resizable=yes');">
<script>document.write(get_cc(<#postid#>))</script>
</a> </p>
<p class="Author">نوشته شده توسط <#author#> در <#date#> ساعت
<#time#> | <a target="_blank" href="<#postlink#>">لینک
ثابت</a></p>
</div>
<hr>
</persianblog>

</div>
</div>
<div id="Menu">
<div id="MenuTop">
</div>
<div id="MenuPadding">

<p class="Title">فهرست اصلی</p>
<div class="Content">


<#weblogimage#></p><a href="http://<#user#>.persianblog.ir" target="_blank">
صفحه اصلی</a></p>


[url="<#ArchiveIndex#>"]آرشیو وبلاگ[/url]</p>


[email="<#email#>"]ایمیل[/email]</p>


[url="http://mytemplate.blogfa.com/"]طراح قالب[/url]</p>
</div>
<hr>
<p class="Title">نویسندگان</p>
<div class="Content">


<#authors#></p>
</div>
<hr>
<p class="Title">دوستان</p>
<div class="Content">
<marquee onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()" direction="up" scrollamount="1" scrolldelay="1" style="text-align: center" height="100">


<#links#></p>

[url="http://mytemplate.blogfa.com/"]طراح حرفه ای قالب وبلاگ[/url]</p></marquee></div>
<hr>
<p class="Title">نوشته های پیشین</p>
<div class="Content">
<marquee onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()" direction="up" scrollamount="1" scrolldelay="1" style="text-align: center" height="100">


<#ArchiveItems#></p></marquee> </div>
<hr>
<p class="Title">آمار سایت</p>
<div class="Content">
<#persianstat#></p>
</div>
<hr>
<p class="Title">طراح قالب</p>
<div class="Content">
<div id="Designer">
[url="http://mytemplate.blogfa.com/"][/url]
</div>
</div>
<hr>
<p id="RSS">
[url="http://mytemplate.blogfa.com/"][/url]
<a target="_blank" href="<#rss#>">
<acronym title="Rdf Site Summary">RSS</acronym></a></p>
<p id="PoweredBy">POWERED BY </p>
<p id="Blogfa">
[url="http://www.persianblog.ir/"]PERSIANBLOG.IR[/url]</p>
</div>
</div>
<div id="Footer">
<div id="FooterPadding">
TEMPLATE   
[url="http://templateland.ir"]Template Land[/url]</div>
</div>
</div>
</div>


</body>

</html>لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در تاپیک ها، اگر سوال يا نظر خاصي نداريد لطفا فقط از دکمه می پسندم و ... استفاده کنيد. نظراتي مانند مرسی، خوب بود، ممنون و ... شامل اسپم هستند و باعث کاهش کيفيت پست ها مي شوند.

بالا آوردن تاپیک ها و پست ها قبل از 48 ساعت ممنوع است و موجب حذف آنها خواهد شد.

این موضوع کاملا قدیمی است. لطفا به جای بروز کردن این موضوع در نظر شروع یک موضوع جدید باشید مگر این که لازم به بروز رسانی این موضوع باشید.

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

 اشتراک گذاری

اطلاعیه ها

  • > تولد پسرم - کوپن amirali < > تخفیف 60.000 هزار تومانی - استفاده 2 بار <سایت ایران سی اف سی تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

مطالب در صورت درخواست کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه اینترنتی حذف خواهد شد.

×
×
  • اضافه کردن...