رفتن به مطلب

کاربران گرامی تاپیک تخفیف ویژه طراحان سایت  رو مطالعه کنید و حتما از این فرصت بی نظیر و عالی نهایت استفاده را بکنید.

کاربران گرامی تاپیک دعوت به همکاری با سایت  رو مطالعه کنید و در صورت علاقه می توانید برای خودتون درآمد کسب کنید و پول در بیارید.

×
×
 • اضافه کردن...

قالب وبلاگ فانتزی لیمو

امتیاز دادن به این موضوع:


ircfc
 اشتراک گذاری

براي جلوگیری از تکراری شدن تاپیک ها قبل از ارسال از قسمت جستجوی سایت استفاده کنید. تاپیک های تکراری حذف خواهند شد.

تاپیک ها باید در انجمن های مناسب زده شوند. قبل از ارسال تاپیک عنوان انجمن را بخوانید.

ارسال های توصیه شده

قالب وبلاگ شیک و فانتزی از سری قالب های نایت سلکت به صورت رایگان از سرزمین قالب برای سیستم های بلاگفا و پرشین بلاگ دانلود کنید

log.png

مشاهده قالب: http://templateland.ir/template/all/limo/Untitled-1.htm

دانلود قالب: http://templateland.ir/template/all/limo/cod.zip

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • پاسخ 2
 • ایجاد شد
 • آخرین پاسخ

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

روزهای محبوب

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

روزهای محبوب

کد برای بلاگفا


<html>
<head>
<title><-BlogTitle-></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="designer" content="R M">
<meta name="author" content="<-BlogAuthor->">
<meta name="language" content="Farsi">
<meta name="description" content="<-BlogAndPostTitle-> - <-BlogDescription-> - <-BlogTitle->">
<meta name="keywords" content="<-BlogAndPostTitle->,<-BlogId->, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<-BlogTitle->" href="<-BlogXmlLink->">
<link href="http://templateland.ir/template/all/limo/style.css" type="text/css" rel="stylesheet">

<script language="javascript"> function GetBC(lngPostid)
 {
   intTimeZone=<-BlogTimeZone->;
   strBlogId="<-BlogId->";
   intCount=-1;
   strResult="";
   try {
 for (i=0;i<BlogComments.length;i+=2)
 {
    if (BlogComments[i]==lngPostid)
    intCount=BlogComments[i+1] ;
 }
     } catch( e) {
     }
  if ( intCount==-1) strResult="آرشيو نظرات";
  if ( intCount==0) strResult="نظر بدهيد";
  if ( intCount>0) strResult=intCount + " نظر" ;

 strUrl="http://commenting.blogfa.com/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ;
 strResult ="<a href=\"javascript:void(0)\" onclick=\"javascript:window.open('" + strUrl + "','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px')\" >" + strResult + " </a>" ;

 document.write ( strResult ) ;
}

function OpenLD()
{
 window.open('LinkDump.aspx','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px');
 return true;
}
</script>

</head>
<body>

<div align="center">

<table border="0" width="1000" cellspacing="0" cellpadding="0">		


<tr><td colspan="3" id=Header-RM>			


<div id=BlogTitle>
<-BlogTitle-></div><div style="width:100%;height:23;float:right"></div>
<div id=BlogDescription><-BlogDescription-></div>	


<div class=TopMenu><div style="float:right;width:782;direction:rtl">
<div style="width:30;height:20;float:right"></div>


[url="/"]صفحه اصلي[/url]
[url="/posts"]عناوين مطالب[/url]
[email="<-BlogEmail->"]تماس با من[/email]
[url="http://nightmelody.com"]قالب وبلاگ[/url]
[url="<-BlogProfileLink->"]پروفايل[/url]
</div>


</div>

</td></tr>


<tr><td width="220" valign="top">

<BlogAuthorsBlock>
<div id=leftmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
[b]نويسندگان[/b]</div></div>
<div class=CenterSid><BlogAuthors><div class=li-Sid>
[url="<-AuthorLink->"]<-AuthorName->[/url]</div></BlogAuthors></div>
<div class=LowSid></div></div>
</BlogAuthorsBlock>

<div id=leftmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
[b]آخرين مطالب[/b]</div></div>
<div class=CenterSid><BlogPreviousItems items="10">
<div class=li-Sid>
[url="<-PostLink->"]"><-PostTitle->[/url]</div></BlogPreviousItems></div>
<div class=LowSid></div></div>

<BlogLinksBlock>
<div id=leftmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
[b]لينک دوستان[/b]</div></div>
<div class=CenterSid><BlogLinks><div class=li-Sid>
[url="<-LinkUrl->"]<-LinkTitle->[/url]</div></BlogLinks></div>
<div class=LowSid></div></div>
</BlogLinksBlock>

<BlogLinkDumpBlock>
<div id=leftmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
[b]پيوندهاي روزانه[/b]</div></div>
<div class=CenterSid><BlogLinkDump><div class=li-Sid>
[url="<-LinkUrl->"]"><-LinkTitle->[/url]</div></BlogLinkDump></div>
<div class=LowSid></div></div>
</BlogLinkDumpBlock>

</td>


<td width="563" valign="top">

<div align="center">


<BLOGFA>

<div class=TopPost>
<div class=TopPost2>		

[b][url="<-PostLink->"]<-PostTitle->[/url][/b]</div></div>
<div class=CenterPost><div class=CenterPost2>					
<-PostContent->
<BlogExtendedPost>
[url="<-PostLink->"]ادامه مطلب[/url]</BlogExtendedPost>

</div></div>			

<div class=LowPost3><div class=CPost3>

<div class=date> [ <-PostDate-> ] [ <-PostTime-> ] [ <-PostAuthor-> ] </div>
<div class=Comment><BlogComment><script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script></BlogComment>
</div></div></div>						


</BLOGFA>			


</div></td>

<td width="220" valign="top">	


<div id=rightmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>			
[b]درباره وبلاگ[/b]</div></div>
<div class=CenterSid><div class=li-Sid2><BlogProfile> 
<BlogPhoto><div style="text-align:center;">[img=<-BlogPhotoLink->]</div></BlogPhoto>

<-BlogAbout-></BlogProfile></div></div>
<div class=LowSid></div></div>

<BlogCategoriesBlock>
<div id=rightmenu>
<div class=TopSid>
<div class=TopSid2>
[b]موضوعات وب[/b]</div></div>			
<div class=CenterSid><BlogCategories><div class=li-Sid>				
[url="<-CategoryLink->"]<-CategoryName->[/url]</div></BlogCategories></div>			
<div class=LowSid></div></div>
</BlogCategoriesBlock>

<div id=rightmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
[b]آرشيو مطالب[/b]</div></div>
<div class=CenterSid>
<BlogArchive><div class=li-Sid>
[url="<-ArchiveLink->"]<-ArchiveTitle->[/url]</div></BlogArchive></div>
<div class=LowSid></div></div>			

<div id=rightmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
[b]امکانات وب[/b]</div></div>
<div class=CenterSid>
<center>
<font face="Tahoma" style="font-size: 8pt"><-BlogCustomHtml-></font></div>
<div class=LowSid></div></div>	


</td></tr>

<tr><td width="1000" colspan="3" id="footer-RM">

[  طراحي : [url="http://templateland.ir"] سرزمين قالب [/url] ] [ [url="http://templateland.ir"] Weblog Themes By : Template Land [/url]] 	


</td></tr></table>


</div>

</body>
</html>لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

کد برای پرشین بلاگ

<html>
<head>
<title><-BlogTitle-></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="designer" content="R M">
<meta name="author" content="<-BlogAuthor->">
<meta name="language" content="Farsi">
<meta name="description" content="<-Blogtitle-> - <-BlogDescription-> - <-BlogTitle->">
<meta name="keywords" content="<-Blogtitle->,<-BlogId->, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<-BlogTitle->" href="<-BlogXmlLink->">
<link href="http://templateland.ir/template/all/limo/style.css" type="text/css" rel="stylesheet"></head>
<body>

<div align="center">

<table border="0" width="1000" cellspacing="0" cellpadding="0">		


<tr><td colspan="3" id=Header-RM>			


<div id=BlogTitle>
<-BlogTitle-></div><div style="width:100%;height:23;float:right"></div>
<div id=BlogDescription><-BlogDescription-></div>	


<div class=TopMenu><div style="float:right;width:782;direction:rtl">
<div style="width:30;height:20;float:right"></div>


[url="/"]صفحه اصلي[/url] |
[url="/posts"]عناوين مطالب[/url] |
[email="<-BlogEmail->"]تماس با من[/email] |
[url="http://nightmelody.com"]قالب وبلاگ[/url] |
[url="<-BlogProfileLink->"]پروفايل[/url]
</div>


</div>

</td></tr>


<tr><td width="220" valign="top">

<BlogAuthorsBlock>
<div id=leftmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
[b]نويسندگان[/b]</div></div>
<div class=CenterSid><BlogAuthors><div class=li-Sid>
[url="<-AuthorLink->"]<-AuthorName->[/url]</div></BlogAuthors></div>
<div class=LowSid></div></div>
</BlogAuthorsBlock>

<div id=leftmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
[b]آخرين مطالب[/b]</div></div>
<div class=CenterSid><BlogPreviousItems items="10">
<div class=li-Sid>
[url="<-PostLink->"]"><-PostTitle->[/url]</div></BlogPreviousItems></div>
<div class=LowSid></div></div>

<BlogLinksBlock>
<div id=leftmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
[b]لينک دوستان[/b]</div></div>
<div class=CenterSid><BlogLinks><div class=li-Sid>
[url="<-LinkUrl->"]<-LinkTitle->[/url]</div></BlogLinks></div>
<div class=LowSid></div></div>
</BlogLinksBlock>

<BlogFeedShowBlock>
<div id=leftmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
[b]پيوندهاي روزانه[/b]</div></div>
<div class=CenterSid><BlogFeedShow>[url="<-ItemUrl->"]<-ItemTitle->[/url]
</BlogFeedShow></div>
<div class=LowSid></div></div>
</BlogFeedShowBlock>

</td>


<td width="563" valign="top">

<div align="center">


<blogpost>

<div class=TopPost>
<div class=TopPost2>		

[b][url="<-PostLink->"]<-PostTitle->[/url][/b]</div></div>
<div class=CenterPost><div class=CenterPost2>					
<-PostContent->
<BlogExtendedPost>
[url="<-PostLink->"]ادامه مطلب[/url]</BlogExtendedPost>

</div></div>			

<div class=LowPost3><div class=CPost3>

<div class=date> [ <-PostDate-> ] [ <-PostTime-> ] [ <-PostAuthor-> ] </div>
<div class=Comment><BlogComment> نظرات (<-count->) </BlogComment>
</div></div></div>						


</blogpost>
<BlogPage>

<div class=TopPost>
<div class=TopPost2>		

[b][url="<-pageLink->"]<-PageTitle->[/url][/b]</div></div>
<div class=CenterPost><div class=CenterPost2>					
<-PageContent->


</div></div>			

<div class=LowPost3><div class=CPost3>

<div class=date> [ ] [ ] [ مدير ] </div>
<div class=Comment> 
</div></div></div>						


</BlogPage>
<BlogArchivePage>

<div class=TopPost>
<div class=TopPost2>		

[b][url="#"]عناوين مطالب وبلاگ <-blogtitle->[/url][/b]</div></div>
<div class=CenterPost><div class=CenterPost2>					
<BlogArchiveItems>» [url="<-PostLink->"]<-posttitle->[/url] :: <-PostDate->
</BlogArchiveItems>


</div></div>			

<div class=LowPost3><div class=CPost3>

<div class=date> [ ] [ ] [ مدير ] </div>
<div class=Comment> 
</div></div></div>						


</BlogArchivePage>			


</div></td>

<td width="220" valign="top">	


<div id=rightmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>			
[b]درباره وبلاگ[/b]</div></div>
<div class=CenterSid><div class=li-Sid2><BlogProfile> 
<BlogPhoto><div style="text-align:center;">[img=<-BlogPhotoLink->]</div></BlogPhoto>

<-AboutAuthor-></BlogProfile></div></div>
<div class=LowSid></div></div>

<BlogTagsBlock>
<div id=rightmenu>
<div class=TopSid>
<div class=TopSid2>
[b]موضوعات وب[/b]</div></div>			
<div class=CenterSid><BlogTags><div class=li-Sid>				
[url="<-TagLink->"]<-TagName->(<-Tagweight->)[/url]</div></BlogTags></div>			
<div class=LowSid></div></div>
</BlogTagsBlock>

<div id=rightmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
[b]آرشيو مطالب[/b]</div></div>
<div class=CenterSid>
<BlogArchive><div class=li-Sid>
[url="<-ArchiveLink->"]<-ArchiveTitle->[/url]</div></BlogArchive></div>
<div class=LowSid></div></div>			

<div id=rightmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
[b]امکانات وب[/b]</div></div>
<div class=CenterSid>
<center>
<font face="Tahoma" style="font-size: 8pt"><-BlogCustomHtml->
<-persianstat-></font></div>
<div class=LowSid></div></div>	


</td></tr>

<tr><td width="1000" colspan="3" id="footer-RM">

[  طراحي : [url="http://templateland.ir"] سرزمين قالب [/url] ] [ [url="http://templateland.ir"] Weblog Themes By : Template Land [/url]] 	


</td></tr></table>


</div>

</body>
</html>لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در تاپیک ها، اگر سوال يا نظر خاصي نداريد لطفا فقط از دکمه می پسندم و ... استفاده کنيد. نظراتي مانند مرسی، خوب بود، ممنون و ... شامل اسپم هستند و باعث کاهش کيفيت پست ها مي شوند.

بالا آوردن تاپیک ها و پست ها قبل از 48 ساعت ممنوع است و موجب حذف آنها خواهد شد.

این موضوع کاملا قدیمی است. لطفا به جای بروز کردن این موضوع در نظر شروع یک موضوع جدید باشید مگر این که لازم به بروز رسانی این موضوع باشید.

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

 اشتراک گذاری

 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.

اطلاعیه ها

 • >> تولد پسرم ---- کوپن amirali << >> تخفیف 60.000 هزار تومانی هر کاربر می تواند 2 بار استفاده کند <<