رفتن به مطلب

کاربران گرامی تاپیک تخفیف ویژه طراحان سایت  رو مطالعه کنید و حتما از این فرصت بی نظیر و عالی نهایت استفاده را بکنید.

کاربران گرامی تاپیک دعوت به همکاری با سایت  رو مطالعه کنید و در صورت علاقه می توانید برای خودتون درآمد کسب کنید و پول در بیارید.

×
×
 • اضافه کردن...

قالب وبلاگ فانتزی بنفش

امتیاز دادن به این موضوع:


ircfc
 اشتراک گذاری

براي جلوگیری از تکراری شدن تاپیک ها قبل از ارسال از قسمت جستجوی سایت استفاده کنید. تاپیک های تکراری حذف خواهند شد.

تاپیک ها باید در انجمن های مناسب زده شوند. قبل از ارسال تاپیک عنوان انجمن را بخوانید.

ارسال های توصیه شده

قالب وبلاگ فانتزی با رنگ بنفش وگل برای سیستم های بلاگفا و پرشین بلاگ و بلاگ اسکای و میهن بلاگ دانلود به صورت رایگان در سرزمین قالب

lo.png

مشاهده قالب: http://templateland.ir/template/all/ban/Untitled-1.htm

دانلود قالب: http://templateland.ir/template/all/ban/cod.zip

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • پاسخ 5
 • ایجاد شد
 • آخرین پاسخ

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

روزهای محبوب

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

کد برای بلاگفا

<html>
<head>
<title><-BlogTitle-></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="author" content="<-BlogAuthor->">
<meta name="language" content="Farsi">
<meta name="description" content="<-BlogAndPostTitle-> - <-BlogDescription-> - <-BlogTitle->">
<meta name="keywords" content="<-BlogAndPostTitle->,<-BlogId->, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<-BlogTitle->" href="<-BlogXmlLink->">
<link href="http://templateland.ir/template/all/ban/style.css" type="text/css" rel="stylesheet">

<script language="javascript"> function GetBC(lngPostid)
 {
   intTimeZone=<-BlogTimeZone->;
   strBlogId="<-BlogId->";
   intCount=-1;
   strResult="";
   try {
 for (i=0;i<BlogComments.length;i+=2)
 {
    if (BlogComments[i]==lngPostid)
    intCount=BlogComments[i+1] ;
 }
     } catch( e) {
     }
  if ( intCount==-1) strResult="آرشيو نظرات";
  if ( intCount==0) strResult="نظر بدهيد";
  if ( intCount>0) strResult=intCount + " نظر" ;

 strUrl="http://commenting.blogfa.com/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ;
 strResult ="<a href=\"javascript:void(0)\" onclick=\"javascript:window.open('" + strUrl + "','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px')\" >" + strResult + " </a>" ;

 document.write ( strResult ) ;
}

function OpenLD()
{
 window.open('LinkDump.aspx','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px');
 return true;
}
</script>

</head>
<body>
<div align="center">
<div class=Back-IS>

<table border="0" width="1000" cellspacing="0" cellpadding="0">		


<tr><td colspan="3" id=Header-IS>			


<div id=BlogTitle>
<-BlogTitle-></div><div style="width:100%;height:23;float:right"></div>
<div id=BlogDescription><-BlogDescription-></div>	


<div class=TopMenu><div style="float:right;width:782;direction:rtl">
<div style="width:30;height:20;float:right"></div>

[url="<-BlogUrl->"][img=http://templateland.ir/template/all/ban/blank.gif][/url]
[url="/posts"][img=http://templateland.ir/template/all/ban/blank.gif][/url]
[email="<-BlogEmail->"][img=http://templateland.ir/template/all/ban/blank.gif][/email]
[url="http://www.templateland.ir"][img=http://templateland.ir/template/all/ban/blank.gif][/url]
[url="<-BlogProfileLink->"][img=http://templateland.ir/template/all/ban/blank.gif][/url]

</div>


</div>

</td></tr>


<tr><td width="220" valign="top">

<BlogAuthorsBlock>
<div id=leftmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
[b]نويسندگان[/b]</div></div>
<div class=CenterSid><BlogAuthors><div class=li-Sid>
[url="<-AuthorLink->"]<-AuthorName->[/url]</div></BlogAuthors></div>
<div class=LowSid></div></div>
</BlogAuthorsBlock>

<div id=leftmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
[b]آخرين مطالب[/b]</div></div>
<div class=CenterSid><BlogPreviousItems items="10">
<div class=li-Sid>
[url="<-PostLink->"]"><-PostTitle->[/url]</div></BlogPreviousItems></div>
<div class=LowSid></div></div>


<div id=leftmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
[b]لينک دوستان[/b]</div></div>
<div class=CenterSid><div class=li-Sid>
[url="http://www.templateland.ir"]قالب ميهن بلاگ[/url]</div><BlogLinks><div class=li-Sid>
[url="<-LinkUrl->"]<-LinkTitle->[/url]</div></BlogLinks><div class=li-Sid>
[url="http://www.templateland.ir"]Download[/url]</div></div>
<div class=LowSid></div></div>


<BlogLinkDumpBlock>
<div id=leftmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
[b]پيوندهاي روزانه[/b]</div></div>
<div class=CenterSid><BlogLinkDump><div class=li-Sid>
[url="<-LinkUrl->"]"><-LinkTitle->[/url]</div></BlogLinkDump><div class=li-Sid>
[url="http://www.templateland.ir"]قالب ميهن بلاگ[/url]</div></div>
<div class=LowSid></div></div>
</BlogLinkDumpBlock>

</td>


<td width="563" valign="top">

<div align="center">


<BLOGFA>

<div class=TopPost>
<div class=TopPost2>		

[b][url="<-PostLink->"]<-PostTitle->[/url][/b]</div></div>
<div class=CenterPost><div class=CenterPost2>					
<-PostContent->
<BlogExtendedPost>
[url="<-PostLink->"]ادامه مطلب[/url]</BlogExtendedPost>

</div></div>			

<div class=LowPost3><div class=CPost3>

<div class=date> [ <-PostDate-> ] [ <-PostTime-> ] [ <-PostAuthor-> ] </div>
<div class=Comment><BlogComment><script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script></BlogComment>
</div></div></div>						


</BLOGFA>	

<BlogNextAndPreviousBlock>
<font face="Tahoma" style="font-size: 9pt">
<BlogPreviousPageBlock>[url="<-BlogPreviousPageLink->"]<font color="#3366CC"><< مطالب جديدتر</font>[/url]</BlogPreviousPageBlock>
 ........  <BlogNextPageBlock>[url="<-BlogNextPageLink->"]<font color="#3366CC">مطالب قديمي‌تر >></font>[/url]</BlogNextPageBlock>

</BlogNextAndPreviousBlock></font></font>


<center>[b]<font color="#3f3f3f" size="1">.:</font>[/b]<a target="_blank" href="http://www.templateland.ir"><span style="text-decoration: none">
<font style="FONT-SIZE: 8pt" color="#666666"> Weblog Themes By</font><font style="FONT-SIZE: 9pt" color="#e1e1e1"> </font>[b]
<font class=text5 size="1"><font color="#666666">Template Land</font></span></a> </font><font color="#3f3f3f" size="1">:.</font>
[/b]<font color="#FF9933"></a></font></center>


</div></td>

<td width="220" valign="top">	


<div id=rightmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>			
[b]درباره وبلاگ[/b]</div></div>
<div class=CenterSid><div class=li-Sid2><BlogProfile> 
<BlogPhoto><div style="text-align:center;">[img=<-BlogPhotoLink->]</div></BlogPhoto>

<-BlogAbout-></BlogProfile></div></div>
<div class=LowSid></div></div>

<BlogCategoriesBlock>
<div id=rightmenu>
<div class=TopSid>
<div class=TopSid2>
[b]موضوعات وب[/b]</div></div>			
<div class=CenterSid><BlogCategories><div class=li-Sid>				
[url="<-CategoryLink->"]<-CategoryName->[/url]</div></BlogCategories></div>			
<div class=LowSid></div></div>
</BlogCategoriesBlock>

<div id=rightmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
[b]آرشيو مطالب[/b]</div></div>
<div class=CenterSid>
<BlogArchive><div class=li-Sid>
[url="<-ArchiveLink->"]<-ArchiveTitle->[/url]</div></BlogArchive></div>
<div class=LowSid></div></div>			

<div id=rightmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
[b]امکانات وب[/b]</div></div>
<div class=CenterSid>
<center>
<font face="Tahoma" style="font-size: 8pt"><-BlogCustomHtml-></font></div>
<div class=LowSid></div></div>	


</td></tr>

<tr><td width="1000" colspan="3" id="footer-IS">

[  طراحي : [url="http://www.templateland.ir"] سرزمين قالب [/url] ] [ [url="http://www.templateland.ir"] Weblog Themes By : Template Land [/url]] 	


</td></tr></table></div>?<div style="display:none"><h1>[url="http://www.templateland.ir"]قالب ميهن بلاگ[/url]</h1><h1>[url="http://www.templateland.ir"]download[/url]</h1>
<h1>[url="http://www.templateland.ir"]قالب بلاگ اسکاي[/url]</h1></div></body>
</html>

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

کد برای پرشین بلاگ

<html>
<head>
<title><-BlogTitle-></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="author" content="<-BlogAuthor->">
<meta name="language" content="Farsi">
<meta name="description" content="<-Blogtitle-> - <-BlogDescription-> - <-BlogTitle->">
<meta name="keywords" content="<-Blogtitle->,<-BlogId->, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<-BlogTitle->" href="<-BlogXmlLink->">
<link href="http://templateland.ir/template/all/ban/style.css" type="text/css" rel="stylesheet">
</head>
<body>
<div align="center">
<div class=Back-IS>

<table border="0" width="1000" cellspacing="0" cellpadding="0">		


<tr><td colspan="3" id=Header-IS>			


<div id=BlogTitle>
<-BlogTitle-></div><div style="width:100%;height:23;float:right"></div>
<div id=BlogDescription><-BlogDescription-></div>	


<div class=TopMenu><div style="float:right;width:782;direction:rtl">
<div style="width:30;height:20;float:right"></div>

[url="<-BlogUrl->"][img=http://templateland.ir/template/all/ban/blank.gif][/url]
[url="<-BlogArchiveLink->"][img=http://templateland.ir/template/all/ban/blank.gif][/url]
[email="<-BlogEmail->"][img=http://templateland.ir/template/all/ban/blank.gif][/email]
[url="http://www.templateland.ir"][img=http://templateland.ir/template/all/ban/blank.gif][/url]
[url="<-BlogXmlLink->"][img=http://templateland.ir/template/all/ban/blank.gif][/url]

</div>


</div>

</td></tr>


<tr><td width="220" valign="top">

<BlogAuthorsBlock>
<div id=leftmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
[b]نويسندگان[/b]</div></div>
<div class=CenterSid><BlogAuthors><div class=li-Sid>
[url="<-AuthorLink->"]<-AuthorName->[/url]</div></BlogAuthors></div>
<div class=LowSid></div></div>
</BlogAuthorsBlock>

<div id=leftmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
[b]آخرين مطالب[/b]</div></div>
<div class=CenterSid><BlogPreviousItems items="10">
<div class=li-Sid>
[url="<-PostLink->"]"><-PostTitle->[/url]</div></BlogPreviousItems></div>
<div class=LowSid></div></div>

<BlogLinksBlock>
<div id=leftmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
[b]لينک دوستان[/b]</div></div>
<div class=CenterSid><div class=li-Sid>
[url="http://www.templateland.ir"]قالب ميهن بلاگ[/url]</div><BlogLinks><div class=li-Sid>
[url="<-LinkUrl->"]<-LinkTitle->[/url]</div></BlogLinks><div class=li-Sid>
[url="http://www.templateland.ir"]Download[/url]</div></div>
<div class=LowSid></div></div>
</BlogLinksBlock>

<BlogFeedShowBlock>
<div id=leftmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
[b]پيوندهاي روزانه[/b]</div></div>
<div class=CenterSid><BlogFeedShow>[url="<-ItemUrl->"]<-ItemTitle->[/url]
</BlogFeedShow>
<div class=li-Sid>
[url="http://www.templateland.ir"]قالب ميهن بلاگ[/url]</div>
<div class=li-Sid>
[url="http://www.templateland.ir"]بازي آنلاين[/url]</div></div>
<div class=LowSid></div></div>
</BlogFeedShowBlock>

</td>


<td width="563" valign="top">

<div align="center">


<blogpost>

<div class=TopPost>
<div class=TopPost2>		

[b][url="<-PostLink->"]<-PostTitle->[/url][/b]</div></div>
<div class=CenterPost><div class=CenterPost2>					
<-PostContent->
<BlogExtendedPost>
[url="<-PostLink->"]ادامه مطلب[/url]</BlogExtendedPost>

</div></div>			

<div class=LowPost3><div class=CPost3>

<div class=date> [ <-PostDate-> ] [ <-PostTime-> ] [ <-PostAuthor-> ] </div>
<div class=Comment><BlogComment> نظرات (<-count->) </BlogComment>
</div></div></div>						


</blogpost>
<BlogPage>

<div class=TopPost>
<div class=TopPost2>		

[b][url="<-pageLink->"]<-PageTitle->[/url][/b]</div></div>
<div class=CenterPost><div class=CenterPost2>					
<-PageContent->


</div></div>			

<div class=LowPost3><div class=CPost3>

<div class=date> [ ] [ ] [ مدير ] </div>
<div class=Comment> 
</div></div></div>						


</BlogPage>
<BlogArchivePage>

<div class=TopPost>
<div class=TopPost2>		

[b][url="#"]عناوين مطالب وبلاگ <-blogtitle->[/url][/b]</div></div>
<div class=CenterPost><div class=CenterPost2>					
<BlogArchiveItems>» [url="<-PostLink->"]<-posttitle->[/url] :: <-PostDate->
</BlogArchiveItems>


</div></div>			

<div class=LowPost3><div class=CPost3>

<div class=date> [ ] [ ] [ مدير ] </div>
<div class=Comment> 
</div></div></div>						


</BlogArchivePage>	

<blogpagingblock>
<font face="Tahoma" style="font-size: 9pt">
<previouspage>[url="<-previouspage->"]<font color="#3366CC"><< مطالب جديدتر</font>[/url]</previouspage>
 ........  <nextpage>[url="<-nextpage->"]<font color="#3366CC">مطالب قديمي‌تر >></font>[/url]</nextpage>

</blogpagingblock></font></font>


<center>[b]<font color="#3f3f3f" size="1">.:</font>[/b]<a target="_blank" href="http://www.templateland.ir"><span style="text-decoration: none">
<font style="FONT-SIZE: 8pt" color="#666666"> Weblog Themes By</font><font style="FONT-SIZE: 9pt" color="#e1e1e1"> </font>[b]
<font class=text5 size="1"><font color="#666666">Template Land</font></span></a> </font><font color="#3f3f3f" size="1">:.</font>
[/b]<font color="#FF9933"></a></font></center>


</div></td>

<td width="220" valign="top">	

<div id=rightmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>			
[b]درباره وبلاگ[/b]</div></div>
<div class=CenterSid><div class=li-Sid2><BlogProfile> 
<BlogPhoto><div style="text-align:center;">[img=<-BlogPhotoLink->]</div></BlogPhoto>

<-AboutAuthor-></BlogProfile></div></div>
<div class=LowSid></div></div>

<BlogTagsBlock>
<div id=rightmenu>
<div class=TopSid>
<div class=TopSid2>
[b]موضوعات وب[/b]</div></div>			
<div class=CenterSid><BlogTags><div class=li-Sid>				
[url="<-TagLink->"]<-TagName->(<-Tagweight->)[/url]</div></BlogTags></div>			
<div class=LowSid></div></div>
</BlogTagsBlock>

<div id=rightmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
[b]آرشيو مطالب[/b]</div></div>
<div class=CenterSid>
<BlogArchive><div class=li-Sid>
[url="<-ArchiveLink->"]<-ArchiveTitle->[/url]</div></BlogArchive></div>
<div class=LowSid></div></div>			

<div id=rightmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
[b]امکانات وب[/b]</div></div>
<div class=CenterSid>
<center>
[url="<-BlogXmlLink->"][img=http://persianbox.com/templates/public/modern1/pics/feed.gif][/url]


<font face="Tahoma" style="font-size: 9pt"><-BlogCustomHtml->

<-persianstat-></font></div>
<div class=LowSid></div></div>

</td></tr>

<tr><td width="1000" colspan="3" id="footer-IS">

[  طراحي : [url="http://www.templateland.ir"] سرزمين قالب [/url] ] [ [url="http://www.templateland.ir"] Weblog Themes By : Template Land [/url]] 	


</td></tr></table></div>?<div style="display:none"><h1>[url="http://www.templateland.ir"]قالب ميهن بلاگ[/url]</h1><h1>[url="http://www.templateland.ir"]download[/url]</h1>
<h1>[url="http://www.templateland.ir"]قالب بلاگ اسکاي[/url]</h1></div></body>
</html>

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

کد برای میهن بلاگ

<html>
<head>
<title>[cb:blog_title]</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="language" content="Farsi">
<meta name="description" content="[cb:blog_page_title] - [cb:blog_slogan] - [cb:blog_title]">
<meta name="keywords" content="[cb:blog_page_title],[cb:blog_address], Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="[cb:blog_title]" href="[cb:blog_rss_href]">
<link href="http://templateland.ir/template/all/ban/style.css" type="text/css" rel="stylesheet">
</head>
<body>
<div align="center">
<div class=Back-IS>

<table border="0" width="1000" cellspacing="0" cellpadding="0">		


<tr><td colspan="3" id=Header-IS>			


<div id=BlogTitle>
[cb:blog_title]</div><div style="width:100%;height:23;float:right"></div>
<div id=BlogDescription>[cb:blog_slogan]</div>	


<div class=TopMenu><div style="float:right;width:782;direction:rtl">
<div style="width:30;height:20;float:right"></div>

[url="[cb:blog_full_address]"][img=http://templateland.ir/template/all/ban/blank.gif][/url]
[url="/post/list"][img=http://templateland.ir/template/all/ban/blank.gif][/url]
[email="[cb:blog_email]"][img=http://templateland.ir/template/all/ban/blank.gif][/email]
[url="http://www.iranskin.com"][img=http://templateland.ir/template/all/ban/blank.gif][/url]
[url="[cb:blog_rss_href]"][img=http://templateland.ir/template/all/ban/blank.gif][/url]

</div>


</div>

</td></tr>


<tr><td width="220" valign="top">

<cb:block_author>
<div id=leftmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
[b]نويسندگان[/b]</div></div>
<div class=CenterSid><cb:loop_author><div class=li-Sid>
[url="[cb:author_href]"][cb:author_name] [cb:author_post_count] [/url]</div></cb:loop_author></div>
<div class=LowSid></div></div>
</cb:block_author>

<cb:block_poll>
<div id=leftmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
[b]نظر سنجي[/b]</div></div>
<div class=CenterSid>
<div class=li-Sid>
[cb:poll_question]
<cb:loop_poll>[cb:poll_answer]
</cb:loop_poll>
<input type="submit" value="[cb:poll_button_text]"></div></div>
<div class=LowSid></div></div>
</cb:block_poll>

<div id=leftmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
[b]لينک دوستان[/b]</div></div>
<div class=CenterSid><div class=li-Sid>
[url="http://www.templateland.ir"]قالب وبلاگ[/url]</div><cb:block_link><cb:loop_link><div class=li-Sid>
[url="[cb:link_href]"][cb:link_text][/url]</div></cb:loop_link></cb:block_link>
<div class=li-Sid>
[url="http://www.templateland.ir"]بازي آنلاين[/url]</div></div>
<div class=LowSid></div></div>


<cb:block_extrapage>
<div id=leftmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
[b]صفحات جانبي[/b]</div></div>
<div class=CenterSid><cb:loop_extrapage><div class=li-Sid>
[url="[cb:extrapage_href]"][cb:extrapage_title][/url]</div></cb:loop_extrapage></div>
<div class=LowSid></div></div>
</cb:block_extrapage>


<cb:block_blog_tag_cloud>
<div id=leftmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
[b]ابر برچسب ها[/b]</div></div>
<div class=CenterSid><center>
<cb:loop_blog_tag_cloud>
			<a href="[cb:blog_tag_cloud_href]" style="font-size:[cb:blog_tag_cloud_size]em">
	[cb:blog_tag_cloud_text]</a> </cb:loop_blog_tag_cloud></div>
</center><div class=LowSid></div></div>
</cb:block_blog_tag_cloud>


<div id=leftmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
[b]پيوندهاي روزانه[/b]</div></div>
<div class=CenterSid><cb:block_linkdaily><cb:loop_linkdaily><div class=li-Sid>
[url="[cb:linkdaily_href]"][cb:linkdaily_text][/url]</div></cb:loop_linkdaily>
<div class=li-Sid>
[url="http://www.templateland.ir"]قالب ميهن بلاگ[/url]</div>
<div class=li-Sid>
[url="http://www.templateland.ir"]دانلود[/url]</div></div>
<div class=LowSid></div></div>
</cb:block_linkdaily>

</td>


<td width="563" valign="top">

<div align="center">


<cb:block_post>
<cb:loop_post>

<div class=TopPost>
<div class=TopPost2>		

[b][url="[cb:post_href]"][cb:post_title][/url][/b]</div></div>
<div class=CenterPost><div class=CenterPost2>					
[cb:post_body1][cb:post_body2]
[cb:post_continue_link]<cb:block_post_category>
		طبقه بندي: <cb:loop_post_category><a href="[cb:post_category_href]">
		[cb:post_category_name]</a>، </cb:loop_post_category>
</cb:block_post_category>
			<cb:block_post_tag>
					برچسب ها:
					<cb:loop_post_tag>
						[url="[cb:post_tag_href]"][cb:post_tag_name][/url]، 
					</cb:loop_post_tag>


</cb:block_post_tag>
				<cb:block_post_related_link>
					دنبالک ها:
					<cb:loop_post_related_link>
						<a href="[cb:post_related_link_href]" target="_blank">
					[cb:post_related_link_name]</a>،			
					</cb:loop_post_related_link>


</cb:block_post_related_link>

</div></div>			

<div class=LowPost3><div class=CPost3>

<div class=date> [ [cb:post_create_date] ] [ [cb:post_create_time] ] [ [url="[cb:post_author_href]"][cb:post_author_name] [/url] ] </div>
<div class=Comment>[url="[cb:post_comment_href]"][cb:post_comment_text] [cb:post_comment_count] [/url]<script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script>
</div></div></div>						


</cb:loop_post>
</cb:block_post>			

<center>[b]<font color="#3f3f3f" size="1">.:</font>[/b]<a target="_blank" href="http://www.templateland.ir"><span style="text-decoration: none">
<font style="FONT-SIZE: 8pt" color="#666666"> Weblog Themes By</font><font style="FONT-SIZE: 9pt" color="#e1e1e1"> </font>[b]
<font class=text5 size="1"><font color="#666666">Template Land</font></span></a> </font><font color="#3f3f3f" size="1">:.</font>
[/b]<font color="#FF9933"></a></font></center>


</div>
<cb:block_pages><p align="center"><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt">
		تعداد کل صفحات : [cb:pages_total] ::   <cb:loop_pages>
		<a href="[cb:pages_href]">
		[cb:pages_no]</a> </cb:loop_pages>

</div></cb:block_pages>
		</font></p>
</td>

<td width="220" valign="top">	

<div id=rightmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>			
[b]درباره وبلاگ[/b]</div></div>
<div class=CenterSid><div class=li-Sid2> <center>
[cb:blog_logo]

[cb:blog_description]</center></div></div>
<div class=LowSid></div></div>


<div id=rightmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
[b]آرشيو مطالب[/b]</div></div>
<div class=CenterSid>
<cb:block_blog_archive>
<cb:loop_blog_archive><div class=li-Sid>
[url="[cb:blog_archive_href]"][cb:blog_archive_text] ، [cb:blog_archive_post_count] [/url]</div></cb:loop_blog_archive>
</cb:block_blog_archive></div>
<div class=LowSid></div></div>


<cb:block_blog_recent_post>
<div id=rightmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
[b]آخرين مطالب[/b]</div></div>
<div class=CenterSid>
<cb:loop_blog_recent_post>
<div class=li-Sid>
[url="[cb:blog_recent_post_href]"][cb:blog_recent_post_text][/url]</div></cb:loop_blog_recent_post>
<center>[url="[cb:blog_recent_post_full_list_href]"][b]ليست آخرين مطالب[/b][/url]</center></div>
<div class=LowSid></div></div>	
</cb:block_blog_recent_post>

<div id=rightmenu>
<div class=TopSid>
<div class=TopSid2>
[b]موضوعات[/b]</div></div>			
<div class=CenterSid><cb:block_blog_category><cb:loop_blog_category><div class=li-Sid>				
[url="[cb:blog_category_href]"][cb:blog_category_name] [cb:blog_category_post_count] [/url]</div></cb:loop_blog_category></div>			
<div class=LowSid></div></div>
</cb:block_blog_category>

<cb:block_stat>
<div id=rightmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
[b]آمار سايت[/b]</div></div>
<div class=CenterSid>
<right>
<font face="Tahoma" style="font-size: 8pt">
 بازديدهاي امروز : [b][cb:stat_today_view][/b] نفر

 بازديدهاي ديروز : [b][cb:stat_yesterday_view][/b] نفر

 كل بازديدها : [b][cb:stat_total_view][/b] نفر

 بازديد اين ماه :[b] [cb:stat_this_month_view][/b] نفر

 بازديد ماه قبل : [b][cb:stat_last_month_view][/b] نفر

 تعداد نويسندگان : [b][cb:stat_total_author][/b] عدد

 كل مطالب : [b][cb:stat_total_post][/b] عدد

 آخرين بروز رساني : [cb:stat_modify_date]
</font></right></div>
<div class=LowSid></div></div>	
</cb:block_stat>

<font face="Tahoma" style="font-size: 9pt" color="#C0C0C0"><center>
[cb:blog_script]</center></font>

</td></tr>

<tr><td width="1000" colspan="3" id="footer-IS">

[  طراحي : [url="http://www.templateland.ir"] سرزمين قالب [/url] ] [ [url="http://www.templateland.ir"] Weblog Themes By : Template Land [/url]] 	


</td></tr></table></div>?<div style="display:none"><h1>[url="http://www.templateland.ir"]قالب ميهن بلاگ[/url]</h1><h1>[url="http://www.templateland.ir"]download[/url]</h1>
<h1>[url="http://www.templateland.ir"]قالب بلاگ اسکاي[/url]</h1></div></body>
</html>

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

کد برای بلاگ اسکای

<html>
<head>
<title><BlogSky:Weblog Title /></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="author" content="<BlogSky:Post AuthorName />">
<meta name="language" content="Farsi">
<meta name="description" content="<BlogSky:Weblog PageTitle /> - <BlogSky:Weblog Description /> - <BlogSky:Weblog Title />">
<meta name="keywords" content="<BlogSky:Weblog PageTitle />,<BlogSky:Weblog URL />, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<BlogSky:Weblog Title />" href="<BlogSky:Weblog RSSHRef />">
<link href="http://templateland.ir/template/all/ban/style.css" type="text/css" rel="stylesheet">
</head>
<body>
<div align="center">
<div class=Back-IS>

<table border="0" width="1000" cellspacing="0" cellpadding="0">		


<tr><td colspan="3" id=Header-IS>			


<div id=BlogTitle>
<BlogSky:Weblog Title /></div><div style="width:100%;height:23;float:right"></div>
<div id=BlogDescription><BlogSky:Weblog Description /></div>	


<div class=TopMenu><div style="float:right;width:782;direction:rtl">
<div style="width:30;height:20;float:right"></div>

[url="<BlogSky:Weblog URL />"][img=http://templateland.ir/template/all/ban/blank.gif][/url]
[url="/posts"][img=http://templateland.ir/template/all/ban/blank.gif][/url]
[url="javascript:void(0)"]','_blank','width=450, height=460, scrollbars=yes, resizable=yes');">[img=http://www.iranskin.com/template3/10/blank.gif][/url]
[url="http://www.templateland.ir"][img=http://templateland.ir/template/all/ban/blank.gif][/url]
[url="<BlogSky:Weblog MobileHRef />"][img=http://templateland.ir/template/all/ban/blank.gif][/url]

</div>


</div>

</td></tr>


<tr><td width="220" valign="top">

<BlogSky:LinkBox Body>
<div id=leftmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
[b]لينک دوستان[/b]</div></div>
<div class=CenterSid><div class=li-Sid>
[url="http://www.templateland.ir"]قالب ميهن بلاگ[/url]</div><BlogSky:LinkBox LinkBoxes><div class=li-Sid>
[url="<BlogSky:LinkBox URL />"]<BlogSky:LinkBox Title />[/url]</div></BlogSky:LinkBox LinkBoxes><div class=li-Sid>
[url="http://www.templateland.ir"]گلچين قالب وبلاگ[/url]</div></div>
<div class=LowSid></div></div>
</BlogSky:LinkBox Body>

<BlogSky:Logo Body>
<div id=leftmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
[b]لوگوي وبلاگ[/b]</div></div>
<div class=CenterSid><BlogSky:Logo Body><div style="text-align: center;">
[img=<BlogSky:Logo Image />]" /> <input type="text" value='[url="<BlogSky:Weblog URL />"][img=<BlogSky:Logo Image />]" style="border: 0;" />[/url]' dir="ltr" size="23" readonly class="input" /></div></BlogSky:Logo Body></div>
<div class=LowSid></div></div>
</BlogSky:Logo Body>

<BlogSky:PostTitle Body>
<div id=leftmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
[b]آخرين مطالب[/b]</div></div>
<div class=CenterSid><BlogSky:PostTitle PostTitles></BlogPreviousItems items="10">
<div class=li-Sid>
[url="<BlogSky:PostTitle HRef />"]"><BlogSky:PostTitle Title />[/url]</div></BlogSky:PostTitle PostTitles></div>
<div class=LowSid></div></div>
</BlogSky:PostTitle Body>

<BlogSky:DailyLink Body>
<div id=leftmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
[b]پيوندهاي روزانه[/b]</div></div>
<div class=CenterSid><BlogSky:DailyLink DailyLinks><div class=li-Sid>
[url="<BlogSky:DailyLink URL />"]"><BlogSky:DailyLink Title />[/url]</div></BlogSky:DailyLink DailyLinks>
<div class=li-Sid>
[url="http://www.templateland.ir"]بازي آنلاين[/url]</div>
<div class=li-Sid>
[url="http://www.templateland.ir"]قالب بلاگ اسکاي[/url]</div>
<div class=li-Sid>
[b][url="<BlogSky:Weblog DailyLinkHRef />"]نمايش تمام پيوندها[/url][/b]</div></div>
<div class=LowSid></div></div>
</BlogSky:DailyLink Body>

</td>


<td width="563" valign="top">

<div align="center">


<BlogSky:Post Body>
<BlogSky:Post Posts>

<div class=TopPost>
<div class=TopPost2>		

[b][url="<BlogSky:Post HRef />"]<BlogSky:Post Title />[/url][/b]</div></div>
<div class=CenterPost><div class=CenterPost2>					
<BlogSky:Post Text />
<BlogSky:Post More>
[url="<BlogSky:Post HRef />"]ادامه مطلب[/url]</BlogSky:Post More>

</div></div>			

<div class=LowPost3><div class=CPost3>

<div class=date> [ <BlogSky:Post Date /> ] [ <BlogSky:Post Time /> ] [ [url="<BlogSky:Post AuthorHRef />"]<BlogSky:Post AuthorName />[/url] ] </div>
<div class=Comment><BlogSky:Post Comment><a onclick="window.open('<BlogSky:Comment HRef />','_blank','width=420, height=450, scrollbars=yes, resizable=yes');" href="javascript:void(0)"> نظرات (<BlogSky:Comment Count />)</a></BlogSky:Post Comment>
</div></div></div>						


</BlogSky:Post Posts>
</BlogSky:Post Body>	

		<BlogSky:MultiPage Body>
<p align="center"><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt">
<BlogSky:MultiPage PreviousPage>
[url="<BlogSky:PreviousPage HRef />"]<<[/url]</BlogSky:MultiPage PreviousPage>
		<BlogSky:MultiPage Pages><BlogSky:Page NoSelected>  [url="<BlogSky:Page HRef />"]<BlogSky:Page Number />[/url]  </BlogSky:Page NoSelected><BlogSky:Page Selected>  <BlogSky:Page Number />  </BlogSky:Page Selected></BlogSky:MultiPage Pages>
		<BlogSky:MultiPage NextPage>[url="<BlogSky:NextPage HRef />"]>>[/url]</BlogSky:MultiPage NextPage> 


<</font></p></BlogSky:MultiPage Body>

<center>[b]<font color="#3f3f3f" size="1">.:</font>[/b]<a target="_blank" href="http://www.templateland.ir"><span style="text-decoration: none">
<font style="FONT-SIZE: 8pt" color="#666666"> Weblog Themes By</font><font style="FONT-SIZE: 9pt" color="#e1e1e1"> </font>[b]
<font class=text5 size="1"><font color="#666666">Template Land</font></span></a> </font><font color="#3f3f3f" size="1">:.</font>
[/b]<font color="#FF9933"></a></font></center>


</div></td>

<td width="220" valign="top">	

<BlogSky:Profile Body>		
<div id=rightmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>			
[b]درباره وبلاگ[/b]</div></div>
<div class=CenterSid><div class=li-Sid2> 
[url='<BlogSky:Profile HRef />']<div style="text-align:center;">[img=<BlogSky:Profile Image />]</div>[/url]

<BlogSky:Profile AboutMe /></div></div>
<div class=LowSid></div></div>
</BlogSky:Profile Body>

<BlogSky:Category Body>
<div id=rightmenu>
<div class=TopSid>
<div class=TopSid2>
[b]موضوعات وب[/b]</div></div>			
<div class=CenterSid><BlogSky:Category Categories><div class=li-Sid>				
[url="<BlogSky:Category HRef />"]<BlogSky:Category Title /> (<BlogSky:Category Count />)[/url]</div></BlogSky:Category Categories></div>			
<div class=LowSid></div></div>
</BlogSky:Category Body>

<div id=rightmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
[b]آرشيو مطالب[/b]</div></div>
<div class=CenterSid>
<BlogSky:Archive Body>
<BlogSky:Archive Archives><div class=li-Sid>
[url="<BlogSky:Archive HRef />"]<BlogSky:Archive Title /> (<BlogSky:Archive Count />)[/url]</div></BlogSky:Archive Archives>
</BlogSky:Archive Body></div>
<div class=LowSid></div></div>			

<div id=rightmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
[b]آمار سايت[/b]</div></div>
<div class=CenterSid>
<center>
<font face="Tahoma" style="font-size: 8pt">تعداد بازديد ها: <BlogSky:Weblog Counter /></font><center>[url="<BlogSky:Weblog RssHRef />"][img=http://www.blogsky.com/images/template/chocolate/rss.gif][/url]</center>
</div>
<div class=LowSid></div></div>	

</td></tr>

<tr><td width="1000" colspan="3" id="footer-IS">

[  طراحي : [url="http://www.templateland.ir"] سرزمين قالب [/url] ] [ [url="http://www.templateland.ir"] Weblog Themes By : Template Land [/url]] 	


</td></tr></table></div>?<div style="display:none"><h1>[url="http://www.templateland.ir"]قالب ميهن بلاگ[/url]</h1><h1>[url="http://www.templateland.ir"]download[/url]</h1>
<h1>[url="http://www.templateland.ir"]قالب بلاگ اسکاي[/url]</h1></div></body>
</html>

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • 2 ماه بعد...
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در تاپیک ها، اگر سوال يا نظر خاصي نداريد لطفا فقط از دکمه می پسندم و ... استفاده کنيد. نظراتي مانند مرسی، خوب بود، ممنون و ... شامل اسپم هستند و باعث کاهش کيفيت پست ها مي شوند.

بالا آوردن تاپیک ها و پست ها قبل از 48 ساعت ممنوع است و موجب حذف آنها خواهد شد.

این موضوع کاملا قدیمی است. لطفا به جای بروز کردن این موضوع در نظر شروع یک موضوع جدید باشید مگر این که لازم به بروز رسانی این موضوع باشید.

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

 اشتراک گذاری

 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.

اطلاعیه ها

 • >> تولد پسرم ---- کوپن amirali << >> تخفیف 60.000 هزار تومانی هر کاربر می تواند 2 بار استفاده کند <<