رفتن به مطلب

کاربران گرامی تاپیک تخفیف ویژه طراحان سایت  رو مطالعه کنید و حتما از این فرصت بی نظیر و عالی نهایت استفاده را بکنید.

کاربران گرامی تاپیک دعوت به همکاری با سایت  رو مطالعه کنید و در صورت علاقه می توانید برای خودتون درآمد کسب کنید و پول در بیارید.

×
×
 • اضافه کردن...

قالبfootball

امتیاز دادن به این موضوع:


Mehdi75
 اشتراک گذاری

براي جلوگیری از تکراری شدن تاپیک ها قبل از ارسال از قسمت جستجوی سایت استفاده کنید. تاپیک های تکراری حذف خواهند شد.

تاپیک ها باید در انجمن های مناسب زده شوند. قبل از ارسال تاپیک عنوان انجمن را بخوانید.

ارسال های توصیه شده

نوع قالب:گرافیکی/ورزشی

وضوح نمایش:1024x768

حجم کلی قالب:پایین

قالب football برای وبلاگ های با دامنه ی موضوعی فوتبال.ورزش و ... طراحی شده . این قالب داری محیطی ساده و در عین حال گرافیکی است.و حجم نصبتا پایینی نیز دارد. این قالب داری تمامی امکانات سیستم ایران بلاگ است.

منبع:irantheme

دمو:http://www.irantheme.com/pishnamayesh/football/pish-football.htm

کدقالب:

<html>

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252">
<title>{$$title}</title>
<meta name="description" content="{$$title}">
<meta name="keywords" content="{$$title}, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs, Blogs">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<-BlogTitle->" href="<-BlogXmlLink->"/>
<meta name="designer" content="http://wWw.Irantheme.com/" />
<style> 
td      { font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #909090; line-height: 150% }
.frame {
border: 1px solid #FFFFFF; font-size:8pt; font-family:Tahoma
}
a{text-decoration:none; font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color:#FFFFFF}
BODY {
SCROLLBAR-FACE-COLOR: #DBDBDB; SCROLLBAR-HIGHLIGHT-COLOR: #DBDBDB; SCROLLBAR-SHADOW-COLOR: #DBDBDB; SCROLLBAR-3DLIGHT-COLOR: #FFFFFF; SCROLLBAR-ARROW-COLOR: #FFFFFF; SCROLLBAR-TRACK-COLOR: #FFFFFF; SCROLLBAR-DARKSHADOW-COLOR: #FFFFFF; font-size:8pt; font-family:Tahoma; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0in; margin-bottom:0px
}
A:link {
FONT-SIZE: 11px; COLOR: #909090; FONT-FAMILY: Tahoma; TEXT-DECORATION: none
}
A:visited {
FONT-SIZE: 11px; COLOR: #909090; FONT-FAMILY: Tahoma; TEXT-DECORATION: none
}
A:active {
FONT-SIZE: 11px; COLOR: #909090; FONT-FAMILY: Tahoma; TEXT-DECORATION: none
}
A:hover {
FONT-SIZE: 11px; COLOR: #000000; FONT-FAMILY: Tahoma; TEXT-DECORATION: none
}
</style>
</head>

<style type="text/css"> 
body{
margin:0;
font-family: Tahoma;
}
.ss a {color:#ffffff;}
a{
text-decoration:none;
}
</style>

<body style="background-position: right top; background-image:url('http://themeupload.irantheme.com/football/Jpeg/1.jpg'); background-repeat:no-repeat; background-attachment:fixed" bgcolor="#FFFFFF">

<div align="center">
<table border="0" bgcolor="" width="1003" dir="rtl" cellspacing="0" cellpadding="0" id="table58">
<tr>
<td background="" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #969696; line-height: 150%; background-repeat: repeat-y">
<table border="0" width="100%" id="table175" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
	<td width="314"></td>
	<td>
	<table border="0" width="100%" id="table176" cellspacing="0" cellpadding="0">
		<tr>
			<td height="197" style="background-image: url('../../Jpeg/6.jpg'); background-repeat: no-repeat">
			<p align="center">
				[b]
					<font face="Times New Roman" style="font-size: 36pt" color="#E7890F">
				{$$title}</font>

				<span style="font-size: 9pt">

				<span lang="fa">.:: خوش آمدید ::.</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<table border="0" width="100%" cellpadding="3" id="table177">
<tr><td width="167" valign="top" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #333333; line-height: 150%">			<BlogAuthors>			<table border="0" width="100%" id="table178" cellspacing="0" cellpadding="0">
				<tr>
					<td style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #909090; line-height: 150%">
					<p align="right"></td>
					<td style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #909090; line-height: 150%" width="58">
					<p align="center">
					[img=http://themeupload.irantheme.com/football/Jpeg/2.jpg]</td>
					<td width="100" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #909090; line-height: 150%">
					<p align="right">
					<span lang="fa">
					<font size="2" color="#E7890F">[b]درباره[/b]</font></span></td>
				</tr>
			</table>
			<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" id="table179">
				<tr>
					<td dir="rtl" height="1" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #909090; line-height: 150%"></td>
					</tr>
				<tr>
					<td dir="rtl" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #909090; line-height: 150%">

					<span style="font-size: 8pt">

					<div align="center">

					<div align="center">[img={$$avator}]

						{$$AboutData} 


							{$$email}</div>

</div>

</td></tr></font></span><font style="font-size: 9pt">

</font><p align="center"></td>
					</tr>
				<tr>
					<td style="padding-bottom: 4px; padding-right:8px; font-family:Tahoma; font-size:8pt; color:#909090; line-height:150%" height="40">
					</td>
					</tr>
			</table>
			<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" id="table180" >
				<tr>
					<td style="padding-right: 8px; padding-bottom: 20px; font-family:Tahoma; font-size:8pt; color:#909090; line-height:150%">			<table border="0" width="100%" id="table181" cellspacing="0" cellpadding="0">
				<tr>
					<td style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #909090; line-height: 150%">
					<p align="center">
					[img=http://themeupload.irantheme.com/football/Jpeg/2.jpg]</td>
					<td width="100" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #909090; line-height: 150%">
					<p align="right">
					[b]<span lang="fa">
					<font size="2" color="#E7890F" >موضوعات</font></span>[/b]</td>
				</tr>
			</table>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td style="padding-bottom: 4px; padding-right:8px; font-family:Tahoma; font-size:8pt; color:#909090; line-height:150%" dir="rtl" width="95%">
					<p align="right">{$$SubjectedArchive}</td>
				</tr>
				<tr>
					<td style="padding-bottom: 4px; padding-right:8px; font-family:Tahoma; font-size:8pt; color:#909090; line-height:150%" height="40">
					</td>
				</tr>
			</table>

			<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" id="table182">
				<tr>
					<td style="padding-right: 8px; padding-bottom: 20px; font-family:Tahoma; font-size:8pt; color:#909090; line-height:150%">			<table border="0" width="100%" id="table183" cellspacing="0" cellpadding="0">
				<tr>
					<td style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #909090; line-height: 150%">
					<p align="center">
					[img=http://themeupload.irantheme.com/football/Jpeg/2.jpg]</td>
					<td width="100" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #909090; line-height: 150%">
					<p align="right">
					<span lang="fa">
							<font size="2" color="#E7890F">[b]لینک دوستان[/b]</font></span></td>
				</tr>
			</table>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td style="padding-bottom: 4px; padding-right:8px; font-family:Tahoma; font-size:8pt; color:#909090; line-height:150%" dir="rtl" width="96%">
<div align="center">
<table border=0 cellpadding='2' cellspacing=0 width="157" id="table184"><tr>
<td style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #333333; line-height: 150%">
<p align="center">

<a target="_blank" title="جدید ترین و حرفه ای ترین قالب های ایران بلاگ" href="http://www.irantheme.com/" style="font-size: 11px; font-family: Tahoma; text-decoration: none">
قالب هايحرفه ای ایران بلاگ</a><font color="#909090"></br>
<bloglinks>{$$$links}</bloglinks>
</div></font></td></tr></table></div></td>
				</tr>
				<tr>
					<td style="padding-bottom: 4px; padding-right:8px; font-family:Tahoma; font-size:8pt; color:#909090; line-height:150%" height="40">
					</td>
				</tr>
			</table>

			<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" id="table185"><BlogPreviousItemsBlock>
				<tr>
					<td style="padding-right: 8px; padding-bottom: 20px; font-family:Tahoma; font-size:8pt; color:#909090; line-height:150%">			<table border="0" width="100%" id="table186" cellspacing="0" cellpadding="0">
				<tr>
					<td style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #909090; line-height: 150%">
					<p align="center">
					[img=http://themeupload.irantheme.com/football/Jpeg/2.jpg]</td>
					<td width="99" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #909090; line-height: 150%">
					<p align="right">
					[b]<span lang="fa">
					<font size="2" color="#E7890F" >دیگر صفحات</font></span>[/b]</td>
				</tr>
			</table>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td style="padding-bottom: 4px; padding-right:8px; font-family:Tahoma; font-size:8pt; color:#909090; line-height:150%" dir="rtl" width="96%">
<table border="0" width="100%" id="table187">
<tr><td style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #333333; line-height: 150%">
<font color="#909090">{$$paging}</div></div></div></font></td></tr></table></td>
				</tr>
				<tr>
					<td style="padding-bottom: 4px; padding-right:8px; font-family:Tahoma; font-size:8pt; color:#909090; line-height:150%" height="40">
					</td>
				</tr>
			</table>
			<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" id="table188">


				<tr>
					<td style="padding-right: 8px; padding-bottom: 20px; font-family:Tahoma; font-size:8pt; color:#909090; line-height:150%">			<table border="0" width="100%" id="table189" cellspacing="0" cellpadding="0">
				<tr>
					<td style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #909090; line-height: 150%">
					<p align="center">
					[img=http://themeupload.irantheme.com/football/Jpeg/2.jpg]</td>
					<td width="101" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #909090; line-height: 150%">
					<p align="right">
					[b]<span lang="fa">
					<font size="2" color="#E7890F" >آرشيو مطالب</font></span>[/b]</td>
				</tr>
			</table>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td style="padding-bottom: 4px; padding-right:8px; font-family:Tahoma; font-size:8pt; color:#909090; line-height:150%" width="95%">


<table border=0 cellpadding='1' cellspacing=1 width="160" id="table190"><tr>
<td style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #333333; line-height: 150%">
<p align="center"><font color="#909090">{$$ArchiveData}</font></td></tr></table>


					</td>
				</tr>
				</table>
			<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" id="table191">
				<tr>
					<td style="padding-bottom: 4px; padding-right:8px; font-family:Tahoma; font-size:8pt; color:#909090; line-height:150%" height="40">
					</td>
				</tr>
			</table>
			<BlogAuthorsBlock>
			<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" id="table192">
				<tr>
					<td style="padding-right: 8px; padding-bottom: 20px; font-family:Tahoma; font-size:8pt; color:#909090; line-height:150%">			<table border="0" width="100%" id="table193" cellspacing="0" cellpadding="0">
				<tr>
					<td style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #909090; line-height: 150%">
					<p align="center">
					[img=http://themeupload.irantheme.com/football/Jpeg/2.jpg]</td>
					<td width="100" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #909090; line-height: 150%">
					<p align="right">
					[b]<span lang="fa">
					<font size="2" color="#E7890F" >نويسندگان</font></span>[/b]</td>
				</tr>
			</table>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td style="padding-bottom: 4px; padding-right:8px; font-family:Tahoma; font-size:8pt; color:#909090; line-height:150%">
<table border="0" width="100%" id="table194">
<tr><td style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #333333; line-height: 150%" dir="rtl" align="right">
<font color="#909090"><{AuthorsList}> ({$$posts}) </font> 
<a href="{$$url}" style="font-size: 11px; font-family: Tahoma; text-decoration: none; color:#909090">
{$$name}</a><font color="#909090">

</{AuthorsList}>
</font>
</td></tr></table></td>
				</tr>
				</table>
			<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" id="table195">
				<tr>
					<td style="padding-bottom: 4px; padding-right:8px; font-family:Tahoma; font-size:8pt; color:#909090; line-height:150%" height="40">
					</td>
				</tr>
			</table>
			<BlogLinksBlock>
			<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" id="table196" >
				<tr>
					<td style="padding-right: 8px; padding-bottom: 20px; font-family:Tahoma; font-size:8pt; color:#909090; line-height:150%">			<table border="0" width="100%" id="table197" cellspacing="0" cellpadding="0">
				<tr>
					<td style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #909090; line-height: 150%">
					<p align="center">
					[img=http://themeupload.irantheme.com/football/Jpeg/2.jpg]</td>
					<td width="100" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #909090; line-height: 150%">
					<p align="right">
					<span lang="fa"><font size="2" color="#E7890F">[b]
					نظرسنجی[/b]</font></span></td>
				</tr>
			</table>
					</td>
				</tr>
				<BlogLinks><tr>
					<td style="padding-bottom: 4px; padding-right:8px; font-family:Tahoma; font-size:8pt; color:#909090; line-height:150%">
<table border="0" width="100%" id="table198">
<tr><td style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #333333; line-height: 150%" align="right">

<font color="#909090">{$$poll}</font></td></tr></table></td>
				</tr></BlogLinks>
				</table></BlogLinksBlock>
			<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" id="table199" >
				<tr>
					<td style="padding-bottom: 4px; padding-right:8px; font-family:Tahoma; font-size:8pt; color:#909090; line-height:150%" height="40">
					</td>
				</tr>
			</table>

			<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" id="table200" >
				<tr>
					<td style="padding-right: 8px; padding-bottom: 20px; font-family:Tahoma; font-size:8pt; color:#909090; line-height:150%">			<table border="0" width="100%" id="table201" cellspacing="0" cellpadding="0">
				<tr>
					<td style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #909090; line-height: 150%">
					<p align="center">
					[img=http://themeupload.irantheme.com/football/Jpeg/2.jpg]</td>
					<td width="100" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #909090; line-height: 150%">
					<p align="right">
					<span lang="fa"><font size="2" color="#E7890F">[b]
							خبرنامه[/b]</font></span></td>
				</tr>
			</table>
					</td>
				</tr>
				</table>

<table border="0" width="100%" id="table202">
<tr><td style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #333333; line-height: 150%" dir="rtl">

<font color="#909090"><{newsletter}><form method="POST" action='{$$newsletter}' target="Mail" onSubmit="window.open('', 'Mail', 'toolbar=0,location=0,status=0,menubar=0,scrollbars=1,resizable=0,width=400,height=100')">
<p align="right">نام :
<input type='text' name='name' size='12' dir='ltr' maxlength="50" style="border: 1px solid #909090; padding-left: 4px; padding-right: 4px; padding-top: 1px; padding-bottom: 1px">

ایمیل :<input type='text' name='email' size='12' dir='ltr' maxlength="50" style="border: 1px solid #909090; padding-left: 4px; padding-right: 4px; padding-top: 1px; padding-bottom: 1px">

<input type='submit' value='انجام' name='submit'>

<input type='radio' value='add' checked name='MailAction'>اضافه
<input type='radio' name='MailAction' value='delete'>حذف 
</form>


</{newsletter}>


</div></font></p>
 <form method="post" action="{$$newsletter}" target="Mail" onsubmit="window.open('', 'Mail', 'toolbar=0,location=0,status=0,menubar=0,scrollbars=1,resizable=0,width=400,height=100')">
<div dir="rtl">
</div>
</form>

</td></tr></table>


</td>
<td valign="top" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #333333; line-height: 150%">


		<div align="center">

		<{IranBlog}> 

			<table class="post" border="0" width="97%" cellspacing="0" cellpadding="0" id="table203" dir="rtl">
				<tr>
					<td height="30" valign="top" style="padding-right: 10px; font-family:Tahoma; font-size:8pt; color:#909090; line-height:150%" rowspan="3" width="18%">
					<p align="right">
					[img=http://themeupload.irantheme.com/football/Jpeg/3.jpg]</td>
					<td height="10" valign="top" style="padding-right: 10px; font-family:Tahoma; font-size:8pt; color:#909090; line-height:150%" width="78%">
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td height="10" valign="top" style="padding-right: 10px; font-family:Tahoma; font-size:8pt; color:#909090; line-height:150%" width="78%">
					<font color="#E7890F" style="font-size: 15pt"><span class="TableTitle">
					{$$subject}</span></font></td>
				</tr>
				<tr>
					<td height="10" valign="top" style="padding-right: 10px; font-family:Tahoma; font-size:8pt; color:#909090; line-height:150%" width="78%">
					<p align="center">
					[img=http://themeupload.irantheme.com/football/Jpeg/4.jpg]</td>
				</tr>
				<tr>
					<td background="cont-h.gif" valign="top" height="1" colspan="2" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #909090; line-height: 150%"></td>
				</tr>
				<tr>
					<td dir="rtl" style="padding-left: 6px; padding-right: 6px; padding-top: 8px; padding-bottom: 20px; font-family:Tahoma; font-size:8pt; color:#909090; line-height:150%" colspan="2">
					<p align="right">
					<span style="font-size: 9pt">{$$data}

</span>[b]
					{$$continued}</a></font>[/b]</td>
				</tr>
				<tr>
					<td style="padding-left: 10px; padding-bottom: 5px; font-family:Tahoma; font-size:8pt; color:#909090; line-height:150%" dir="rtl" colspan="2">
					<table border="0" width="100%" id="table204" cellspacing="0" cellpadding="0">
						<tr>
							<td width="8" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #909090; line-height: 150%">
							<p align="right"><span style="font-size: 8pt"> </span></td>
							<td width="398" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #909090; line-height: 150%"><span style="font-size: 8pt">
							نوشته شده توسط </span>
							{$$author}<span style="font-size: 8pt"> در 
							{$$date}</span></td>
							<td style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #909090; line-height: 150%">
							<p align="center">
<font face="Tahoma" style="font-size: 8pt">{$$comments}</a></font></td>
						</tr>
					</table>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td bgcolor="" valign="top" height="1" colspan="2" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #909090; line-height: 150%" ></td>
				</tr>
				<tr>
					<td height="50" colspan="2" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #909090; line-height: 150%" >
					</td>
				</tr>
			</table></{IranBlog}> 
						</div></td></tr></table>

			</td>
			</tr>
		</table>
	</td>
	</tr>
</table>
</td>

</div>

</body>

</html>

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • پاسخ 0
 • ایجاد شد
 • آخرین پاسخ

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

روزهای محبوب

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

روزهای محبوب

در تاپیک ها، اگر سوال يا نظر خاصي نداريد لطفا فقط از دکمه می پسندم و ... استفاده کنيد. نظراتي مانند مرسی، خوب بود، ممنون و ... شامل اسپم هستند و باعث کاهش کيفيت پست ها مي شوند.

بالا آوردن تاپیک ها و پست ها قبل از 48 ساعت ممنوع است و موجب حذف آنها خواهد شد.

این موضوع کاملا قدیمی است. لطفا به جای بروز کردن این موضوع در نظر شروع یک موضوع جدید باشید مگر این که لازم به بروز رسانی این موضوع باشید.

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

 اشتراک گذاری

 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.

اطلاعیه ها

 • >> تولد پسرم ---- کوپن amirali << >> تخفیف 60.000 هزار تومانی هر کاربر می تواند 2 بار استفاده کند <<