رفتن به مطلب

کاربران گرامی تاپیک دعوت به همکاری با سایت  رو مطالعه کنید و در صورت علاقه می توانید برای خودتون درآمد کسب کنید و پول در بیارید.

×
×
 • اضافه کردن...
>> تولد مدیر سایت ---- کوپن tavalood-ircfc << >> تخفیف 50.000 هزار تومانی تا 31 اردیبهشت <<
> تولد 10 سالگی سایت --- کوپن ircfc-saleh-10 < >>> تخفیف 50.000 هزار تومانی تا 31 خرداد <<<

شعرهای زیبای مولوی

امتیاز دادن به این موضوع:


پست های پیشنهاد شده

شعر زیبای مولوی در مورد عشق

ادبیات

از آتش عشق در جهان گرمیها

وز شیر جفاش در وفا نرمیها

زانماه که خورشید از او شرمنده‌ست

بی شرم بود مرد چه بی شرمیها

اشعار مولانا , اشعار کوتاه مولانا , اشعار زیبای مولانا

شعر مولوی در مورد بوسه

یک بوسه ز تو خواستم و شش دادی

شاگرد که بودی که چنین استادی

خوبی و کرم را چو نکو بنیادی

ای دنیا را ز تو هزار آزادی

اشعار مولانا , اشعار کوتاه مولانا , اشعار زیبای مولانا

رباعی و دوبیتی مولانا

من پیر فنا بدم جوانم کردی

من مرده بدم ز زندگانم کردی

می ترسیدم که گم شوم در ره تو

اکنون نشوم گم که نشانم کردی

اشعار مولانا , اشعار کوتاه مولانا , اشعار زیبای مولانا

اشعار ناب و عرفانی مولانا

اندر دل بی وفا غــم و ماتم باد

آن را که وفا نیست ز عالم کم باد

دیدی که مـرا هیچ کسی یاد نکرد

جز غـم که هزار آفرین بر غم باد

اشعار مولانا , اشعار کوتاه مولانا , اشعار زیبای مولانا

شعر زیبا از مولانا

گر شرم همی از آن و این باید داشت

پس عیب کسان زیر زمین باید داشت

ور آینه‌وار نیک و بد بنمائی

چون آینه روی آهنین باید داشت

اشعار مولانا , اشعار کوتاه مولانا , اشعار زیبای مولانا

شعر های با معنی مولانا

من محو خدایم و خدا آن منست

هر سوش مجوئید که در جان منست

سلطان منم و غلط نمایم بشما

گویم که کسی هست که سلطان منست

اشعار مولانا , اشعار کوتاه مولانا , اشعار زیبای مولانا

شعر کوتاه مولانا در مورد عشق

بی عشق نشاط و طرب افزون نشود

بی عشق وجود خوب و موزون نشود

صد قطره ز ابر اگر به دریا بارد

بی‌جنبش عشق در مکنون نشود

اشعار مولانا , اشعار کوتاه مولانا , اشعار زیبای مولانا

شعرهای بسیار ناب مولانا

آنکس که ترا دید و نخندید چو گل

از جان و خرد تهیست مانند دهل

گبر ابدی باشد کو شاد نشد

از دعوت ذوالجلال و دیدار رسل

اشعار مولانا , اشعار کوتاه مولانا , اشعار زیبای مولانا

شعرهای کوتاه مولانا

دلتنگم و دیدار تو درمان من است

بی رنگ رخت زمانه زندان من است

بر هیچ دلی مبـاد و بر هیچ تنی

آنچ از غم هجران تو بر جان من است

اشعار مولانا , اشعار کوتاه مولانا , اشعار زیبای مولانا

شعر بـــی همگــــان بســـــر شـــــود از مولوی

بـــی همگــــان بســـــر شـــــود  بی تـو  بســـــر  نمـــی شــــود

داغ  تـــــو  دارد  ایــــن  دلـــــم  جــــای  دگـــــــر  نمــــی شـــود

دیـــده  عقــــل  مســـت  تــــو  چـرخــــه  چـــرخ  پســـت  تــــو

گــــوش  طـــرب  بــــه دســت تــــو بــی تـــو بســـر نمی شود

جـــان  ز تــــو  جــوش  مـــی کند  دل  ز تـــو  نـوش  می کند

عقـــل خـــــروش مــــی کنــد بـــی تــــــو بســـر نمـی شــود

خمـــــر مـــن  و  خمـــــار مـــن  بــــاغ  مـــن  و  بهـــار مــــن

خـــواب مـــن  و  خمــــار مــــن  بــی تـو  بســر ن می شود

جـــاه و جلال  مــن  تـــویی  ملکت  و  مــــال  مـــن  تـویی

آب  زلال  مــــن  تــــویی  بــــی  تــــو  بســــر  نمی شـود

گـــــاه  ســــوی  وفــــا  روی   گــــاه  ســوی  جفــــا  روی

آن  منــی  کـــجا  روی  بـــی  تــــو  بســـــر  نمی شـــود

دل  بنهنـــد  بــــر کنـــی  تـــوبـــــه  کــننـــــد  بشــکنــی

ایــن همــه خــود تـــو میکنی بــی تو بســر نمی شــود

بی  تـــو  اگـــر  بســـر  شدی  زیــر  جهــان  زبر  شدی

باغ  ارم  سقــر  شــدی  بــی تــو  بســر  نمــی شـود

گــــر تـــو ســری قــدم شـوم  ور تــو کفی  علم شوم

ور بــــروی عــــدم  شــــوم  بی تـو  بسـر  نمی شود

خــواب مــــرا ببستــــه ای  نقـــش مــرا بشسته ای

وز همـــه ام گسسته ای بــی تــــو بسر نمی شود

گـــر  تـــو  نباشی  یار من  گشت  خراب کــار مــن

مــونس و غمگـــسار مـــن  بی تو بسر نمی شود

بی تو نه زندگی خوشم بی تو نه مردگی خوشم

ســر ز غـم تو چون کشم  بی تو بسر نمی شود

هر چه بگویم ای صنم  نیست جـدا ز نیــک و بـد

هم تو بگو  ز لطف خود  بی تو بسر نمی شود

اشعار مولانا , اشعار کوتاه مولانا , اشعار زیبای مولانا

گلچین اشعار مولانا شاعر بزرگ

یــار مرا غار مــرا عشق جگرخوار مرا

یار تویی غـــار تویی خواجه نگهدار مرا

نوح تویی روح تــویی فاتح و مفتوح تـویی

سینـــه مشــروح تــویی بـــر در اســرار مرا

نـــور تـــویی سـور تــویی دولت منصور تـویی

مـــرغ کـــه طــور تــویی خســته بــه منقار مرا

قطـــره تویی بحــر تویی لطـف تــویی قهــر تویی

قنــد  تـــویی  زهـــر  تــویی  بیــــش  میـــازار  مرا

حجره خورشید تویی خانه ناهید تویی

روضــه اومیــد تویـــی راه  ده  ای یــار مرا

روز تــویی روزه تـــویی حـاصل دریوزه تـویی

آب تــویی کــوزه تــویی آب ده این بـــار مـــرا

دانـــه تویــی دام تــویی بــاده تویی جام تـویی

پختـــه تویی  خـــام تــویی  خـــام  بمگـــذار  مرا

این  تن  اگـــر کـــم  تــندی  راه  دلــم  کــم  زندی

راه  شــدی  تــا  نبــدی  ایـــن  همـــه  گـــفتار  مرا

اشعار مولانا , اشعار کوتاه مولانا , اشعار زیبای مولانا

شعر زیبای بشنو از نی از مولوی

بشنـو این نی چون شکــایت می‌کـــنـد

از  جـداییــهـــا  حکـــــایت  مـــی‌کــــنـد

کــــز نیستـــان تـــا  مـــــرا  ببریــــده‌انـد

در نفیــــــرم  مــــــرد و زن  نالیـــــده‌انـد

سینه خواهم شرحـــه شرحـــه از فراق

تـــا  بگـــویــم  شـــرح  درد  اشتیـــــاق

دانلود مقاله

هـــر کسی کو دور ماند از اصل خویش

بـــاز جویـــد روزگــــــار وصـــل خـــویش

مــن بــــه هــــر جمعیتی نالان شـــدم

جفــت بــدحالان و خوش‌حالان شـــدم

هــر کســی از ظن خــود شــد یـار من

از  درون  مـن  نجســت  اســـرار  مــن

ســـر مــن از نالـــه‌ی مـــن دور نیست

لیـک چشم و گوش را آن نور نیست…

اشعار مولانا , اشعار کوتاه مولانا , اشعار زیبای مولانا

شعر زیبای ای دوست قبولم کن از مولانا

ای دوست قبولم کن وجانم بستان

مستــم کـــن  وز هر دو جهانم بستان

بـا هـــر چـــه دلم قـــرار گیـــرد بــی تـــو

آتش بــه مـــن انـــدر زن و آنـــم بستـان…

اشعار مولانا , اشعار کوتاه مولانا , اشعار زیبای مولانا

شعر ای یوسف خوش نام مـا از مولانا

ای یوسف خوش نام مـا خوش می‌روی بر بام مــــا

ای درشکـــسته جــام مـا ای بــردریـــــده دام ما

ای نــور مـا ای سور مـا ای دولت منصــور مـا

جوشی بنه در شور ما تا می‌شود انگور ما

ای دلبر و مقصود ما ای قبله و معبود ما

آتش زدی در عود ما نظاره کن در دود ما

ای یــار مـــا عیــار مـــا دام دل خمـــار مـــا

پا وامکــش از کار ما بستان گــــرو دستار مــا

در گل بمانده پای دل جان می‌دهم چه جای دل

وز آتـــــش ســودای دل  ای وای دل  ای وای مـــــا

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • 2 weeks later...

واقعا زیبا و عالی بود 

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در تاپیک ها، اگر سوال يا نظر خاصي نداريد لطفا فقط از دکمه می پسندم و ... استفاده کنيد. نظراتي مانند مرسی، خوب بود، ممنون و ... شامل اسپم هستند و باعث کاهش کيفيت پست ها مي شوند.

بالا آوردن تاپیک ها و پست ها قبل از 48 ساعت ممنوع است و موجب حذف آنها خواهد شد.

این موضوع کاملا قدیمی است. لطفا به جای بروز کردن این موضوع در نظر شروع یک موضوع جدید باشید مگر این که لازم به بروز رسانی این موضوع باشید.

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.

 • مطالب مشابه

  • توسط ircfc
   ادبیات عرصه ای است به پهنای سطح سیاره ی زمین که از آغاز حیات اجتماعی اقوام ملل مختلف شروع شده و تا انقراض عالم ادامه خواهد یافت. در عین حال آیینه ی تمام نمایی است که اوضاع فکری، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، اقتصاد و آداب و رسوم هر دوره و عصری را باز می تاباند.
   کتاب آشنایی با ادبیات کهن ایران و جهان در جهت پاسداری از یادگارهای ادبی پیشینیان، شناساندن اندیشمندان ایران و جهان، پی بردن توانایی ذهنی و علمی آنها و راه یافتن به اصالت های فرهنگی و هنری تدوین گردیده است.
    
   مشخصات
     نام نویسنده: مهدى لزیری
   فرمت کتاب: PDF
   تعداد صفحات: 132
   حجم فایل: 1 مگابایت
   تاریخ انتشار: 10:14 - 93/1/10
    
   لینک های دانلود
   دانلود - 1 مگابایت

   دانلود مستقیم بر روی گوشی با استفاده از بارکد QR
   شما می توانید با استفاده از نرم افزار بارکد خوان بدون اتصال گوشی به کامپیوتر فایل را مستقیماً بر روی گوشی خود دانلود نمایید.

    
   www.p30download.com
  • توسط sharmin555
   تصاویر زیبای خیابانهای بانکوک در عصر بهاری
   در تور بانکوک3
   4در این پست چند عکس زیبا از مناظر دیدنی شهر بانکوک  که توسط یکی از مهمان های نوروزی  تایلند تور ثبت شده است نمایش داده شده است . اقامت 6 روزه تور بانکوک در بهترین هتل های بانکوک خاطره ای دل انگیز برای شما برجا می گذارد  
   هاست ایران
  • توسط smartenglish
   Cobo Launcher لانچر زیبایی با قابتلیت های بسیار زیبا در قالب بروزرسانی های مختلف می باشد. کاربران توسط این لانچر می توانند تا تمامی تم های شیک را با بهترین گرافیک و طراحی بصری داشته باشند و برای کار کردن با گوشی خود حس خوبی داشته باشند. برنامه دارای بخش های متنوعی نیز برای کریسمس می باشد و کاربران اندروید می توانند تا از این بخش ویژه لانچر نیز استفاده نمایند. این برنامه بر روی سیستم عامل اندروید ۴٫۱ و بالاتر نصب واجرا می شود.

    
       
    
    
   Make your phone more stylish than iPhone. Easy & funny. It’s Cobo Launcher.
   Cool & stylish themes will be released everyday. Only one tap, meet all your needs.
   In the past, you must found it very inconvenient and time-consuming to beautify your Android home screen, while you have to look for widgets, icon packs and wallpapers respectively. Downloading, installing and adjusting would cost you at least half an hour.
   Right now in Cobo Launcher, different themes are ready to go. Tap once and just with only one step, all components of your Android home screen will be beautified in one second. No need to choose every single part of your home screen separately, because we’ve already prepared all kinds of personalized themes for your needs.
   Changelog :
   Bugs fixed and performance improved.
   اطلاعات فایل:
   حجم فایل: 4 مگابایت تاریخ انتشار: January 15, 2017 منبع: دانلود ها | نرم افزار, بازی, کتاب, موبایل, عکس قیمت: رایگان لینک دانلود:
   دانلود فایل نصبی – معمولی
   چنانچه سوال یا اشکالی در مورد این مطلب دارید، همکاران ما 24 ساعته پاسخگوی شما هستند. تماس از خط ثابت با شماره:9099070345
   راهنمای دانلود:
   توجه : این برنامه بر روی سیستم عامل اندروید 4.1 و بالاتر نصب واجرا می شود.
  • توسط smartenglish
   نرم افزار اندروید زبان و ادبیات فارسی پیش دانشگاهی
   اندیشه سازان ترقی
    
    
    
   نسخه اولیه برنامه زبان و ادبیات فارسی پیش دانشگاهی دارای محتوی اموزشی زیر است:
   خلاصه درس ها , حل تمرین ها , مقالات , نکات تحصیلی , مشاوره تحصیلی
    
    
     
   برای دانلود نرم افزار اندروید زبان و ادبیات فارسی پیش دانشگاهی از کافه بازار کلیک کنید
  • توسط smartenglish
   نرم افزار اندروید ادبیات فارسی 2
   اندیشه سازان ترقی
    

    
   نسخه اولیه برنامه ادبیات فارسی 2 دارای محتوی اموزشی زیر است:
   خلاصه درس ها , حل تمرین ها , مقالات , نکات تحصیلی , مشاوره تحصیلی
    
    
     
   برای دانلود نرم افزار اندروید ادبیات فارسی 2 از کافه بازار کلیک کنید
    

اطلاعیه ها

 • >> تولد مدیر سایت ---- کوپن tavalood-ircfc << >> تخفیف 50.000 هزار تومانی تا 31 اردیبهشت <<
 • > تولد 10 سالگی سایت --- کوپن ircfc-saleh-10 < >>> تخفیف 50.000 هزار تومانی تا 31 خرداد <<<