رفتن به مطلب

Wait or Time در VB 1- تابع Sleep

امتیاز دادن به این موضوع:


king75
 اشتراک گذاری

براي جلوگیری از تکراری شدن تاپیک ها قبل از ارسال از قسمت جستجوی سایت استفاده کنید. تاپیک های تکراری حذف خواهند شد.

تاپیک ها باید در انجمن های مناسب زده شوند. قبل از ارسال تاپیک عنوان انجمن را بخوانید.

ارسال های توصیه شده

هدف: از اين تابع براي ايجاد وقفه در اجراي برنامه استفاده ميشود.

پارامترها :

dwMiliSeconds: اين پارامتر از نوع Long مي باشد كه زمان وقفه را به ميلي ثانيه ميگيرد.

خروجي تابع : ندارد

فراخواني در VB :

Public Declare Sub Sleep Lib "kernel32" Alias "Sleep" (ByVal dwMilliseconds As Long)

2- تابع SleepEx

هدف: كار اين تابع دقيقا مانند تابع Sleep ميباشد با اين تفاوت كه اول يك مقدار خروجي دارد و در واقع زير برنامه نيست و ثانيا يك متغير اضافه دارد كه براي كارهاي I\O و ايجاد وقفه براي آنها به كار مي رود.

پارامترها :

dwMiliSeconds: اين پارامتر از نوع Long مي باشد كه زمان وقفه را به ميلي ثانيه ميگيرد.

bAltertable : تا زماني كه اين متغير False باشد اجازه عمليات I\O در مدت زمان وقفه داده نميشود. اگر ايت متغير True باشد اجازه فعاليت I\O با تابع هاي (WriteFile,ReadFileEx) داده ميشود.

خروجي تابع : اگر زمان تمام شود مقدار خروجي 0 ميباشد و اگر مقدار خروجي برار با WAIT_IOCOMPLETION باشد كه برابر مقدار عددي H00c0 ميباشد، مشخص ميشود كه هنوز زمان به پايان نرسيده.

فراخواني در VB :

Public Declare Function SleepEx Lib "kernel32" Alias "SleepEx" (ByVal dwMilliseconds As Long, ByVal bAlertable As Long) As Long

3- تابع FileTimeToLocalFileTime

هدف: اين تابع زمان و تاریخ پایه و اصلی فایل را به زبان و تاریخ بین المللی تبدیل میکند.

پارامترها :

lpFileTime: اين پارامتر یک متغیر از نوع ساختار FILETIME بوده و متغیری میباشد که قرار است تبدیل شود.

lpLocalFileTime: این پارامتر هم یک متغیر از نوع FILETIME است با این فرق که این زمان تبدیل شده به زمان بین المللی میباشد.

ساختار در VB:

Type FILETIME

dwLowDataTime32 As Long

dwHighDataTime32 As Long

End Type

توضیح ساختار :

dwLowDataTime32 : بیت پایین تاریخ و ساعت

dwHighDataTime32 : بیت بالای تاریخ و ساعت

خروجي تابع : از نوع Boolean بوده و در صورتی که تابع کارش را به درستی انجام دهد مقدار True یا یک و در غیر این صورت مقدار False یا صفر را برمیگرداند.

فراخواني در VB :

Public Declare Function FileTimeToLocalFileTime Lib "kernel32" Alias "FileTimeToLocalFileTime" (lpFileTime As FILETIME, lpLocalFileTime As FILETIME) As Long

4- تابع LocalFileTimeToFileTime

هدف: اين تابع دقیقا برعکس تابع قبل عمل میکند در واقع زمان و تاریخ بین المللی فایل را به زمان و تاریخ فایل تبدیل میکند.

پارامترها :

lpFileTime: اين پارامتر یک متغیر از نوع ساختار FILETIME بوده و این پارامتر زمان تبدیل شده را در خود نگه میدارد.

lpLocalFileTime: این پارامتر هم یک متغیر از نوع FILETIME است و در آن ژمان بین المللی که قرار است تبدیل شود قرار دارد.

خروجي تابع : از نوع Boolean بوده و در صورتی که تابع کارش را به درستی انجام دهد مقدار True یا یک و در غیر این صورت مقدار False یا صفر را برمیگرداند.

فراخواني در VB :

Public Declare Function LocalFileTimeToFileTime Lib "kernel32" Alias "LocalFileTimeToFileTime" (lpLocalFileTime As FILETIME, lpFileTime As FILETIME) As Long

5- تابع GetLocalTime

هدف: اين تابع که از نوع برنامه (VOID) میباشد زمان و تاریخ فعلی سیستم را برمیگرداند.

پارامترها :

lpSystemTime: اين پارامتر یک متغیر از نوع ساختار SYSTEMTIME بوده و زمانو تاریخ کنونی سیستم در این متغیر قرار میگیرد.

ساختار در VB:

Type SYSTEMTIME

wYear As Integer

wMonth As Integer

wDayofWeek As Integer

wDay As Integer

wHour As Integer

wMinute As Integer

wSecond As Integer

wMilisecond As Integer

End Type

توضیح ساختار :

wYear : این فیلد از نوع عددی بوده و شامل سال میباشد.

wMonth : این فیلد از نوع عددی بوده و شامل ماه میباشد.

wDayofWeek : این فیلد از نوع عددی بوده و شامل شماره روز میباشد.

wDay : این فیلد از نوع عددی بوده و شامل روز میباشد.

wHour : این فیلد از نوع عددی بوده و شامل ساعت میباشد.

wMinute : این فیلد از نوع عددی بوده و شامل دقیقه میباشد.

wSecond : این فیلد از نوع عددی بوده و شامل ثانیه میباشد.

wMilisecond : این فیلد از نوع عددی بوده و شامل میلی ثانیه میباشد.

فراخواني در VB :

Public Declare Sub GetLocalTime Lib "kernel32" Alias "GetLocalTime" (lpSystemTime As SYSTEMTIME)

6- تابع SetLocalTime

هدف: اين تابع زمان و تاریخ فعلی سیستم را به زمان و تاریخ دلخواه تغیر میدهد.

پارامترها :

lpSystemTime: اين پارامتر یک متغیر از نوع ساختار SYSTEMTIME بوده و باید قبل از استفاده در تابع مزبور مقداردهی شود.

تذکر:

در این تابع SystemTime.wDayofWeek را نمیتوان Set کرد.

خروجي تابع : از نوع Boolean بوده و در صورتی که تابع کارش را به درستی انجام دهد مقدار True یا یک و در غیر این صورت مقدار False یا صفر را برمیگرداند.

فراخواني در VB :

Public Declare Function SetLocalTime Lib "kernel32" Alias "SetLocalTime" (lpSystemTime As SYSTEMTIME) As Long

7- تابع GetSystemTime

هدف: اين تابع از نوع زیر برنامه (Void) میباشد، زمان و تاریخ فعلی سیستم را به متغیر خود برمیگرداند.

پارامترها :

پارامترهای این تابع مانند تابع GetLocalTime میباشد.

فراخواني در VB :

Public Declare Sub GetSystemTime Lib "kernel32" Alias "GetSystemTime" (lpSystemTime As SYSTEMTIME)

8- تابع SetSystemTime

هدف: اين تابع زمان و تاریخ فعلی سیستم را به زمان و تاریخ دلخواه تغیر میدهد.

پارامترها :

lpSystemTime: اين پارامتر یک متغیر از نوع ساختار SYSTEMTIME بوده و باید قبل از استفاده در تابع مزبور مقداردهی شود.

تذکر:

در این تابع SystemTime.wDayofWeek را نمیتوان Set کرد.

خروجي تابع : از نوع Boolean بوده و در صورتی که تابع کارش را به درستی انجام دهد مقدار True یا یک و در غیر این صورت مقدار False یا صفر را برمیگرداند.

فراخواني در VB :

Public Declare Function SetSystemTime Lib "kernel32" Alias "SetSystemTime" (lpSystemTime As SYSTEMTIME) As Long

9- تابع FileTimeToSystemTime

هدف: اين تابع تاریخ و زمان فایل را به زمان و تاریخ 64 بیتی System تبدیل میکند.

پارامترها :

lpFileTime: اين پارامتر یک متغیر از نوع ساختار FILETIME بوده و متغیری میباشد که قرار است تبدیل شود.

lpSystemTime: این پارامتر متغیری است از نوع SYSTEMTIME که برای دریافت زمان و تاریخ سیستم به کار میرود.

خروجي تابع : از نوع Boolean بوده و در صورتی که تابع کارش را به درستی انجام دهد مقدار True یا یک و در غیر این صورت مقدار False یا صفر را برمیگرداند.

فراخواني در VB :

Public Declare Function FileTimeToSystemTime Lib "kernel32" Alias "FileTimeToSystemTime" (lpFileTime As FILETIME, lpSystemTime As SYSTEMTIME) As Long

10- تابع SystemTimeToFileTime

هدف: اين تابع تاریخ و زمان سیستم را به زمان و تاریخ فایل تبدیل میکند.

پارامترها :

lpFileTime: اين پارامتر یک متغیر از نوع ساختار FILETIME بوده که پس از تبدیل زمان و تاریخ از نوع ساختار FILETIME در آن قرار میگیرد.

lpSystemTime: این پارامتر متغیری است از نوع SYSTEMTIME که باید به FILETIME تبدیل شود.

خروجي تابع : از نوع Boolean بوده و در صورتی که تابع کارش را به درستی انجام دهد مقدار True یا یک و در غیر این صورت مقدار False یا صفر را برمیگرداند.

فراخواني در VB :

Public Declare Function SystemTimeToFileTime Lib "kernel32" Alias "SystemTimeToFileTime" (lpSystemTime As SYSTEMTIME, lpFileTime As FILETIME) As Long

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • پاسخ 0
  • ایجاد شد
  • آخرین پاسخ

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

روزهای محبوب

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

در تاپیک ها، اگر سوال يا نظر خاصي نداريد لطفا فقط از دکمه می پسندم و ... استفاده کنيد. نظراتي مانند مرسی، خوب بود، ممنون و ... شامل اسپم هستند و باعث کاهش کيفيت پست ها مي شوند.

بالا آوردن تاپیک ها و پست ها قبل از 48 ساعت ممنوع است و موجب حذف آنها خواهد شد.

این موضوع کاملا قدیمی است. لطفا به جای بروز کردن این موضوع در نظر شروع یک موضوع جدید باشید مگر این که لازم به بروز رسانی این موضوع باشید.

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

 اشتراک گذاری

×
×
  • اضافه کردن...